Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 – 2022 (Sách mới)

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 – 2022 (Sách mới)

Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 – 2022 mang tới 2 đề thi, có đáp án kèm theo của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều. Qua đó, giúp thầy cô tham khảo để xây dựng đề thi học kì 2 năm 2021 – 2022 cho học sinh của mình.

Với 2 đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1, còn giúp các em học sinh lớp 1 luyện giải đề thật nhuần nhuyễn, để ôn thi cuối học kì 2 đạt kết quả cao. Chi tiết mời thầy cô và các em tải miễn phí 2 đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1:

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 – 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 – 2022

I. Look at the picture and complete the words

Xem thêm:  Ma trận đề thi học kì 2 lớp 1 năm 2021 - 2022 sách Cánh diều

Look at the picture

Look at the picture

1. _ a r _ e n

2. _ e l l

Look at the picture

Look at the picture

3. _ o r s _

4. _ a k _

II. Choose the odd one out

1. A. teddy bear

B. doll

C. tiger

2. A. bananas

B. apples

C. foot

3. A. father

B. face

C. foot

4. A. bus

B. sun

C. truck

5. A. monkey

B. water

C. mouse

III. Write

1. Write

I can see a ________________

2. Write

He is ____________________

3. Write

That’s a _________________

Đáp án đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 – 2022

I. Look at the picture and complete the words

1. garden

2. bell

3. horse

4. cake

II. Choose the odd one out

III. Write

1. I can see a turtle

2. He is running

3. That’s a mango

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 – 2022 sách Cánh diều

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 – 2022

Exercise 1: Look at the pictures and complete the words

Exercise 1

Exercise 1

Exercise 1

1. _ a _

2. _ e _ r _ _ m

3. _ _ u _ k

Exercise 1

Exercise 1

Exercise 1

4. _ a _ h _ o _ m

5. t _ d d _ b _ a r

6. _ i _ e

Exercise 2: Read and match

1. Where is mother?

– She is in the living room

A. Exercise 2

2. What toy do you like?

– I like dolls

B. Exercise 2

3. I have two hands

C. Exercise 2

Execise 3: Read and circle the correct answer

1. Exercise 3

A. Stand up

B. Line up

2. Exercise 3

A. Teddy bear

B. Robot

3. Exercise 3

A. Dining room

B. Kitchen

Đáp án đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 – 2022

Exercise 1: Look at the pictures and complete the words

1. ear

2. bedroom

3. truck

4. bathroom

5. teddy bear

6. kite

Exercise 2: Read and match

Xem thêm:  Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 năm 2022 - 2023 sách Cùng học để phát triển năng lực

Execise 3: Read and circle the correct answer

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận