Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 năm 2021 – 2022

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 năm 2021 – 2022

Đề thi học kì 2 Toán 11 năm 2021 – 2022 bao gồm 5 đề kiểm tra có đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận đề thi. Qua đó giúp các bạn có thêm nhiều gợi ý tham khảo, củng cố kiến thức làm quen với cấu trúc đề thi học kì 2 sắp tới.

Đề thi cuối kì 2 lớp 11 môn Toán được biên soạn với cấu trúc đề rất đa dạng, bám sát nội dung chương trình học trong sách giáo khoa. Đề thi học kì 2 Toán 11 cũng là tư liệu hữu ích dành cho quý thầy cô tham khảo để ra đề thi cho các em học sinh của mình. Ngoài ra các bạn xem thêm một số đề thi học kì 2 lớp 11 như: đề thi học kì 2 môn tiếng Anh 11, đề thi học kì 2 môn Địa lí 11, đề thi học kì 2 Sinh học 11, đề thi học kì 2 Ngữ văn 11. Vậy sau đây là nội dung chi tiết 5 đề thi học kì 2 Toán 11, mời các bạn cùng đón đọc.

Bộ đề thi học kì 2 Toán 11 năm 2021 – 2022

Đề thi học kì 2 Toán lớp 11 – Đề 1

MA TRẬN ĐỀ THI

Chủ đề

Nhận biết

1

Thông hiểu

2

Vận dụng

3

Tổng

Giới hạn

1

1.0

1

1.0

1

1.0

3

3.0

Đạo hàm và vi phân của hàm số

2

2.0

1

1.0

1

1.0

4

4.0

Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

1

0.5

1

0.5

Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

1

0.75

1

0.75

Hai mặt phẳng vuông góc

1

0.75

1

0.75

Khoảng cách

1

1.0

1

1.0

Tổng

4

3.5

4

3.5

3

3.0

11

10.0

Xem thêm:  Sổ tay tra cứu nhanh kiến thức môn Toán 11 học kì 2

ĐỀ BÀI

Câu 1 (2.0). Tính:

a) \lim \left(\frac{-2 n^{3}+4 n-1}{1-n+n^{3}}\right);

b) \lim _{x \rightarrow-1} \frac{\sqrt{2+x}-1}{x+1}

Câu 2 (1.0). Xét tính liên tục của hàm số f(x)=\left\{\begin{array}{cc}\frac{x^{2}+2 x-3}{x+3}, & \text { khi } x \neq-3 \\ -4, & k h i \quad x=-3\end{array}\right. tại điểm \mathrm{x}_{0}=-3

a) y=\left(-x^{2}+4 x+2\right)\left(1-x^{2}\right);

b) y=\sin \left(\cos \left(5 x^{3}-4 x+6\right)^{2013}\right)

Câu 4 (1.0)

Viết phương trình tiếp tuyến của parabol y=-x^{2}-5 x+8 tại điểm \mathrm{A}(2 ;-6).

Câu 5 (1.0)

Cho hàm số f(x)=\sin 2 x-2 \sin x-5. Hãy giải phương trình f^{\prime}(x)=0

Câu 6 (3.0)

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, \mathrm{SA} \perp ( \mathrm{ABCD} và SA = 2a.

a. Chứng minh C D \perp(S A D).

b. Chứng minh (S C D) \perp(S A D).

c. Tính góc giữa SB và SAC

d. Tính d (A, (SCD)).

…………….

Đề thi học kì 2 Toán 11 – Đề 2

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Cho hàm số y = {x^3} - x - 3 của đồ thị hàm số (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ bằng 1 là:

Câu 2: Cho hàm số f(x) = \frac{1}{3}{x^3} + 2{x^2} - 5x + 1. Tập nghiệm của bất phương trình f'(x) \leqslant 0 là:

Câu 3: Cho hình lập phương ABCD.{A_1}{B_1}{C_1}{D_1} có số cạnh bằng a. khoảng cách h từ đường thẳng AC và B{B_1}

Câu 4: Trong các giới hạn hữu hạn sau đây, giới hạn nào là lớn nhất?

Câu 5: Cho lăng trụ đều ABC.{A_1}{B_1}{C_1}. Góc giữa AC{B_1}{C_1} là:

Câu 6: Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Góc giữa SD và mặt phẳng (ABCD) bằng:

Câu 7: Đạo hàm của hàm số f(x) = \frac{{2x - 1}}{{2x + 1}} bằng biểu thức có dạng \frac{a}{{{{(2x + 1)}^2}}}. Khi đó a bằng:

Câu 8: Cho hàm số: f(x) = \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {\dfrac{{\sqrt[3]{{{x^2} + 6}} - 3}}{{x - 2}}{\text{     khi x}} \ne {\text{2}}} \\ 
  {6a - 1{\text{           khi x = 2   }}} 
\end{array}} \right.. Xác định a để hàm số liên tục tại x = 2 là:

Câu 9: Hàm số f(x) = \frac{1}{2}{(\cot x + 1)^2} có đạo hàm là:

Câu 10: Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình (t tình bằng giây, s tình bằng mét). Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Gia tốc của chuyển động t = 4s,a = 18m/{s^2}

B. Gia tốc của chuyển động t = 4s,a = 25m/{s^2}

Xem thêm:  Bộ đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 11 năm 2021 - 2022

C. Gia tốc của chuyển động t = 3s,a = m10/{s^2}

D. Gia tốc của chuyển động t = 3s,a = 13am/{s^2}

………………….

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận