Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2021 – 2022 theo Thông tư 27

Photo of author

By THPT An Giang

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2021 – 2022 theo Thông tư 27. Bộ đề này bao gồm 18 đề kiểm tra với đáp án và bảng ma trận 3 mức độ, giúp học sinh lớp 2 ôn tập và chuẩn bị tốt cho kỳ thi học kì 2. Cùng tải miễn phí bộ đề thi này tại đường link sau: THPT An Giang.

Đề thi kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2021 – 2022 theo Thông tư 27

Đề thi học kì 2 môn Toán 2 năm 2021 – 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán 2 năm 2021 – 2022

TT Chủ đề Số câu Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
1 Số học 2 1 1 1 2
2 Đại lượng và đo đại lượng 1 1 1 2
3 Yếu tố hình học 1 1 1
4 Yếu tố xác suất, thống kê 1 1 1 2
Tổng 4 2 2 2 6

Đề thi cuối kì 2 môn Toán 2 năm 2021 – 2022

PHÒNG GD&ĐT…….
TRƯỜNG TH…………..

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC: 2021 – 2022
MÔN: TOÁN – LỚP 2

Xem thêm:  Bộ đề thi học kì 2 lớp 2 năm 2021 - 2022 theo Thông tư 27

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1 (1 điểm)
a. Kết quả phép tính 5 x 5 là:
A.10
B. 15
C. 25

b. Biết số bị chia là 14, số chia là 2. Vậy thương là:
A.6
B. 7
C. 8

Câu 2 (1 điểm) Tính đoạn đường từ nhà Lan đến trường dựa vào hình vẽ:
A. 1000m
B. 980m
C. 990m

Câu 3 (0,5 điểm) số 203 đọc là:
A. Hai không ba
B. Hai trăm linh ba
C. Hai mươi ba

Câu 4 (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ trống:

3m6cm = ………….cm
400 cm = …………..m

Câu 5. (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô vuông.

a. Có 3 khối cầu ☐
b. Có 2 khối trụ ☐

Câu 6. (1 điểm)Trường của Nam vào lớp lúc 7 giờ. Nam đến trường lức 7 giờ 15 phút. Như vậy hôm nay:
A. Nam đến lớp sớm 15 phút.
B. Nam đến lớp muộn 15 phút.
C. Nam đến lớp đúng giờ.

Câu 7. (1 điểm) Đặt tính rồi tính

8 + 28
362 + 245
71 – 36
206 – 123

Câu 8. (1.5 điểm) Cô giáo có 40 quyển vở. Cô chia đều số vở đó cho 5 bạn. Hỏi mỗi bạn nhận được mấy quyển vở?

Câu 9. (1 điểm) Đếm và khoanh vào số phù hợp:

Câu 10. (1 điểm) Hãy chọn từ chắc chắn, có thể hoặc không thể điền vào chỗ chấm cho phù hợp:

  • Nếu em không ôn kĩ bài ……………… em sẽ không đạt điểm cao trong kì thi sắp tới
  • Bầu trời âm u, ……………. trời sắp mưa.
  • Em bé ……………….lấy quyển truyện trên giá sách cao.
Xem thêm:  60 đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán

Đáp án đề thi cuối kì 2 môn Toán 2 năm 2021 – 2022

Câu Điểm Đáp án
1 1 a. C, b.B
2 1 C
3 0.5 B
4 1 Mỗi ý nối đúng ghi 0.25đ. Kết quả:
3m6cm = 306 cm
5dm2cm = 52.cm
400 cm = 4 m
2km = 2000 m
5 1 Mỗi ý đúng ghi 0.5đ. a/S b/Đ
6 1 B
7 15 HS đặt tính thẳng cột, tính đúng: mỗi bài ghi 0.25đ
Đáp án lần lượt là: 381, 909, 229, 882
8 1.5 Số quyển vở mỗi bạn nhận được là: (0.25đ)
40 : 5 = 8 (quyển vở) (1đ)
Đáp số: 8 quyển vở (0.25đ)
9 1 Mỗi ý nối đúng ghi 0.25đ.
10 1 Mỗi phép tính đúng ghi (0,25đ)
– Nếu em không ôn kĩ bài chắc chắn em sẽ không đạt điểm cao trong kì thi sắp tới 0.5đ.
– Bầu trời âm u, có thể trời sắp mưa. 0.25đ.
– Em bé không thể lấy quyển truyện trên giá sách cao 0.25đ.

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán sách Cánh diều

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán 2 năm 2021 – 2022

Năng lực, phẩm chất Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
SỐ HỌC – ĐẠI LƯỢNG – GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN 3 3 1 1 5
YẾU TỐ HÌNH HỌC 1 1 2
YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT 1 1 1 2
Tổng 4 3 2 2 9

Đề thi cuối kì 2 môn Toán 2 năm 2021 – 2022 cũng sẽ có các câu hỏi trắc nghiệm và bài tập bắt buộc. Cùng làm bài để biết kết quả của mình nhé!

Đáp án đề thi cuối kì 2 môn Toán 2 năm 2021 – 2022

Đáp án cho các câu hỏi sẽ được cung cấp trong file đề thi. Hãy tự kiểm tra và đối chiếu với đáp án chính thức mà bạn có.

Xem thêm:  Bộ đề thi học kì 2 lớp 2 năm 2021 - 2022 sách Chân trời sáng tạo

Đề thi kì 2 môn Toán 2 năm 2021 – 2022 sách Chân trời sáng tạo

Ma trận đề thi kì 2 môn Toán 2 năm 2021 – 2022

Năng lực, phẩm chất Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
SỐ HỌC – ĐẠI LƯỢNG – GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN 3 3 3 1 7
YẾU TỐ HÌNH HỌC 1 1 2 3
YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT 1 1 2 3
Tổng 5 5 3 5 13

Đề thi kì 2 môn Toán 2 năm 2021 – 2022 sách Chân trời sáng tạo cũng sẽ đưa ra các câu hỏi trắc nghiệm và bài tập bắt buộc. Bạn hãy thử làm bài để xem mình đã nắm vững kiến thức hay chưa.

Trên đây là những bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2021 – 2022 theo Thông tư 27. Hy vọng rằng những đề thi này sẽ giúp các em học sinh lớp 2 ôn tập và chuẩn bị tốt cho kỳ thi học kì 2. Chúc các em thành công!