Danh mục sách giáo khoa lớp 11 năm 2023 – 2024

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Danh mục sách giáo khoa lớp 11 năm 2023 – 2024

Ngày 28/12/2022, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định 4607/QĐ-BGDĐT phê duyệt sách giáo khoa lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo lộ trình, đến năm học 2023-2024, học sinh lớp 11 sẽ được triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Danh mục sách giáo khoa lớp 11 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 gồm 50 đầu sách giáo khoa của các đơn vị:

  • Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam;
  • Công ty cổ phần Đầu tư xuất bản – thiết bị giáo dục Việt Nam;
  • Nhà Xuất bản Đại học Huế;
  • Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển xuất bản phẩm Victoria;
  • Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh;
  • Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm.

Danh mục sách giáo khoa lớp 11 năm 2023-2024

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận