Đáp án tự luận tập huấn Công nghệ 6 sách Chân trời sáng tạo

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Đáp án tự luận tập huấn Công nghệ 6 sách Chân trời sáng tạo

Đáp án tự luận tập huấn Công nghệ 6 sách Chân trời sáng tạo giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng trả lời 5 câu hỏi tự luận môn Công nghệ lớp 6 trong chương trình tập huấn sách giáo khoa lớp 6 mới.

Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm câu hỏi trắc nghiệm SGK 6 sách Chân trời sáng tạo, cùng hướng dẫn xem bộ sách giáo khoa lớp 6 mới để tìm hiểu trước về các bộ sách mới. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Đáp án tự luận tập huấn Công nghệ 6 sách Chân trời sáng tạo

Câu 1. Sách giáo khoa Công nghệ 6 được cấu trúc như thế nào?

Cấu trúc chung của sách gồm:

1/ Hướng dẫn sử dụng sách;

2/ Lời nói đầu;

3/ Mục lục;

4/ Nội dung các chương;

5/ Một số thuật ngữ dùng trong sách.

Mỗi chương trong sách học sinh Công nghệ 6 được cấu trúc gồm nhiều bài học trình bày các kiến thức, kĩ năng đảm bảo đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình môn học. Sau các bài học là dự án học tập mang tính tích hợp các kiến thức, kĩ năng trong chương và phần ôn tập cuối chương.

Câu 2. Cách cấu trúc mỗi bài học trong sách giáo khoa Công nghệ 6 có gì khác so với sách Công nghệ 6 hiện hành?

Mỗi chương trong sách Công nghệ 6 bao gồm các bài học trình bày các kiến thức, kĩ năng liên quan đến chủ đề của chương tương tự như cấu trúc mỗi chương trong sách hiện hành. Nếu như nội dung các bài học ở sách hiện hành được trình bày theo hướng tập trung vào việc cung cấp kiến thức cho học sinh thì ở sách Công nghệ 6, nội dung bài học được trình bày theo quan điểm hình thành và phát triển năng lực cho học sinh. Theo đó, ở mỗi bài học, sau phần trình bày yêu cầu cần đạt, nội dung bài học được thiết kế thống nhất theo các hoạt động sau:

– Khởi động: tạo tâm thế tích cực, khơi gợi sự suy nghĩ, hứng thú của học sinh để bắt đầu bài học mới. Hình thức khởi động có thể là một tình huống, một câu chuyện hay một câu hỏi gợi mở,…

– Hình thành kiến thức: qua các hình ảnh, quy trình, tình huống,…kết nối với kinh nghiệm thực tiễn; học sinh thực hiện các yêu cầu; trả lời các câu hỏi để khám phá kiến thức của bài học.

– Luyện tập: từ những tri thức đã được khám phá, học sinh nhận định; đánh giá; đề xuất cách giải quyết vấn đề trong các tình huống thực tiễn để hiểu sâu hơn kiến thức của bài học.

Xem thêm:  Công nghệ 6 Bài 5: Thực phẩm và giá trị dinh dưỡng

– Vận dụng: học sinh áp dụng những kiến thức, kĩ năng đã học vào các tình huống mới trong thực tiễn cuộc sống tại gia đình, tại địa phương.

– Ghi nhớ: tóm tắt những kiến thức cốt lõi của bài học.

Câu 3. Điểm mới nổi bật trong sách giáo khoa Công nghệ 6 là gì?

So với sách hiện hành, sách giáo khoa Công nghệ 6 (bộ sách Chân trời sáng tạo) có những điểm mới nổi bật như sau:

– Thứ nhất: Nội dung bài học được xây dựng trên quan điểm hình thành và phát triển năng lực cho học sinh, học tập dựa trên hoạt động trải nghiệm. Theo đó, bài học được thiết kế thành chuỗi các hoạt động. Học sinh được yêu cầu thực hiện nhiều hoạt động để tìm tòi, khám phá kiến thức để phát triển các năng lực chung và năng lực đặc thù của môn học. Mỗi nội dung kiến thức được thiết kế thành các hoạt động bắt đầu từ việc cung cấp cho HS các dữ kiện, hình ảnh, tình huống trong thực tiễn. HS dựa vào sự quan sát, tìm hiểu, phân tích, sắp xếp các dữ liệu hình ảnh minh hoạ sự vật, hiện tượng; để tìm phương án trả lời, thực hiện các yêu cầu để nhận biết, khám phá đặc điểm, nguyên lí, tác động của các đối tượng công nghệ hay quá trình công nghệ. Qua đó HS nhận thức nội dung, khái quát hoá thành kiến thức, kinh nghiệm mới và áp dụng vào thực tiễn cuộc sống.

– Thứ hai: Nội dung sách thể hiện quan điểm giáo dục công nghệ và giáo dục STEM. Sách Công nghệ 6 được biên soạn đáp ứng các yêu cầu cần đạt của Chương trình môn Công nghệ, phát triển các năng lực đặc thù của môn học: Nhận thức công nghệ, Giao tiếp công nghệ, Sử dụng công nghệ, Đánh giá công nghệ, Thiết kế kĩ thuật. Nội dung sách tăng cường các hoạt động có tính thực hành, gắn kết lí thuyết với thực hành để HS vận dụng kiến thức khoa học giải quyết các vấn đề cụ thể của thực tiễn cuộc sống. Các quá trình công nghệ trong sách được trình bày theo một quy trình với các bước cụ thể kèm theo yêu cầu cần đạt ở mỗi bước, giúp HS tự đánh giá thao tác thực hành của bản thân. Các bài luyện tập, các dự án học tập yêu cầu HS tích hợp các kiến thức và kĩ năng trong các lĩnh vực như khoa học, kĩ thuật, công nghệ và toán để hoàn thành nhiệm vụ. Phương pháp hướng dẫn thực hành được trình bày cụ thể trong sách GV nhằm hướng dẫn, gợi ý, giúp GV tổ chức dạy học một cách dễ dàng.

Xem thêm:  Công nghệ 6 Ôn tập chương IV: Đồ dùng điện trong gia đình

Trong mỗi dự án học tập, học sinh được đặt trước một tình huống có vấn đề thực tiễn cần giải quyết liên quan đến các kiến thức khoa học. Để giải quyết vấn đề đó, học sinh phải tìm tòi, nghiên cứu và vận dụng kiến thức thuộc các môn học có liên quan (qua SGK, học liệu, thiết bị công nghệ).

– Thứ ba: Dạy học dựa trên vấn đề. Mỗi bài học trong SGK Công nghệ 6 mở đầu bằng một tình huống, sự vật, hiện tượng chứa đựng vấn đề cần đến tri thức mới, cách thức

hành động mới để giải quyết. Ở mỗi chủ đề của môn học, các tác giả thiết kế những dự án học tập mang tính tích hợp, liên kết nhiều lĩnh vực khoa học, kết nối nghề nghiệp nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và phát huy tính sáng tạo của học sinh. Chủ đề của dự án đòi hỏi học sinh vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học của môn Công nghệ tích hợp với các kiến thức, kĩ năng của các môn học khác để giải quyết những vấn đề thực tiễn. Đây cũng là những chủ đề mang tính gợi ý để giáo viên kết hợp tổ chức kiểm tra nhằm đánh giá sự phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh.

– Thứ tư: Sách được thiết kế theo hướng “mở”. SHS Công nghệ 6 một mặt thể hiện đúng, đầy đủ nội dung đảm bảo đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình môn học và các phẩm chất, năng lực chung được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, mặt khác sách được thiết kế theo hướng “mở”, không bắt buộc GV phải sử dụng đúng những tình huống, những học liệu, những món ăn, đồ dùng điện thể hiện trong SHS. Căn cứ vào điều kiện dạy học và đối tượng HS cụ thể ở từng địa phương, GV có thể chủ động, linh hoạt lựa chọn học liệu, sản phẩm tương tự để xây dựng kế hoạch giảng dạy đáp ứng mục tiêu của mỗi bài học và yêu cầu cần đạt của chương trình môn học. Các bài luyện tập, bài vận dụng được thiết kế mở, linh hoạt, phù hợp với điều kiện gia đình, địa phương, cơ sở giáo dục và khích lệ học sinh tự chủ trong rèn luyện, sáng tạo theo cách của mình.

Xem thêm:  Công nghệ 6 Ôn tập chương 4

Câu 4. Khi sử dụng sách giáo khoa Công nghệ 6 (bộ sách Chân trời sáng tạo), nhà trường và giáo viên có thể thay đổi thứ tự các chương và số tiết của mỗi bài học được không?

Nội dung giáo dục công nghệ rất đa dạng, liên quan đến nhiều lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ khác nhau. SHS Công nghệ 6 (bộ sách Chân trời sáng tạo) được biên soạn bao gồm 4 chương theo 4 chủ đề của chương trình môn học: Nhà ở, Bảo quản và chế biến thực phẩm, Trang phục và thời trang, Đồ dùng điện trong gia đình. Đây là những lĩnh vực công nghệ độc lập, không phụ thuộc vào nhau. Vì vậy, trong quá trình sử dụng sách cũng như trong kế hoạch giảng dạy môn học, giáo viên có thể linh hoạt thay đổi thứ tự các chương cho phù hợp với điều kiện thực tế về cơ sở vật chất, thiết bị và điều kiện tổ chức dạy học của nhà trường. Giáo viên cũng có thể thay đổi số tiết của mỗi bài học cho phù hợp với mức độ tiếp thu của học sinh nhưng phải đảm bảo mục tiêu và yêu cầu cần đạt của chương trình môn học.

Câu 5. Có nhất thiết thực hiện hết các dự án trong sách giáo khoa Công nghệ 6 (Chân trời sáng tạo) không?

Các dự án học tập với các chủ đề phù hợp với nội dung của mỗi chương là điểm nổi bật của sách Công nghệ 6 (bộ sách Chân trời sáng tạo) được biên soạn theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học môn Công nghệ: tích cực hoá hoạt động của học sinh, tăng cường thực hành, trải nghiệm qua các dự án học tập. Với quan điểm biên soạn sách theo hướng mở, các dự án được thiết kế mang tính gợi ý về chủ đề theo mạch kiến thức và cách thực hiện. Việc thiết kế các dự án học tập nhằm gợi ý cho GV một hình thức kiểm tra để đánh giá năng lực vận dụng kiến thức, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo của HS. Do đó, trong quá trình giảng dạy, giáo viên có thể linh hoạt lựa chọn để triển khai dự án học tập phù hợp với kế hoạch dạy học của nhà trường và điều kiện thực hiện của học sinh hoặc thay đổi chủ đề dự án mang nội dung đặc thù, tích hợp kiến thức và kĩ năng nhằm đáp ứng nguyện vọng, sở thích của học sinh và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận