Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2021 – 2022

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2021 – 2022

Đề cương ôn tập cuối kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2021 – 2022 là tài liệu cực kì hữu ích, tóm tắt lý thuyết và các dạng bài tập trắc nghiệm kèm theo đề thi ma trận đề thi.

Đề cương Toán 12 học kì 2 là tài liệu vô cùng quan trọng giúp cho các bạn học sinh có thể ôn tập tốt cho kì thi học kì 2 sắp tới. Đề cương ôn thi HK2 Toán 12 được biên soạn rất chi tiết, cụ thể với những dạng bài, lý thuyết được trình bày một cách khoa học. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Đề cương Toán 12 học kì 2, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Đề cương học kì 2 Toán 12 năm 2021 – 2022

I. Ma trận đề thi học kì 2 Toán 12

TT

Nội dung kiến thức

Đơn vị kiến thức

Mức độ nhận thức

Tổng

Tổng %

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Số câu

Thời gian

Số câu

Thời gian

Số câu

Thời gian

Số câu

Thời gian

Số câu

Thời gian

TN

TL

1

Nguyên hàm-Tích phân-Ứng dụng của tích phân

1.1 Nguyên hàm

2

2

2

4

1

8

1

12

13

3

68

70

1.2 Tích phân

2

2

2

4

1.3 Ứng dụng của tích phân trong hình hoc

3

3

2

4

2

Số phức

2.1 Số phức

2

2

2

4

1

12

12

2.2 Cộng, trừ và nhân số phức

2

2

1

2

2.3 Phép chia số phức

2

2

1

2

2.4 Phương trình bậc hai với hệ số thực

1

2

1

2

3

Phương pháp tọa độ trong không gian

3.1 Hệ tọa độ trong không gian

1

1

1

2

1

8

10

1

22

30

3.2 Phương trình mặt phẳng

2

2

2

4

3.3 Phương trình đường thẳng

3

3

1

2

Tổng

20

20

15

30

2

16

2

24

35

4

90

100

Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức

40

30

20

10

Xem thêm:  Bộ đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 12 năm 2021 - 2022

Lưu ý

– Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.

– Các câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận.

– Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0.2 điểm.

– Số điểm tính cho mỗi câu vận dụng là 1,0 điểm.

– Số điểm tính cho mỗi câu vận dụng cao là 0,5 điểm.

II. Nội dung toàn bộ đề cương học kì 2 Toán 12

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận