Đề thi Cao học trường Đại học kinh tế Quốc Dân năm 2012 – Môn Tiếng anh (Có đáp án)

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Đề thi Cao học trường Đại học kinh tế Quốc Dân năm 2012 – Môn Tiếng anh (Có đáp án)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2012

ĐỀ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2012
Môn thi: TIẾNG ANH – MÃ ĐỀ 324

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

Dethi Caohoc KTQD 2012 TiengAnh 1

Download tài liệu để xem thêm chi tiết.

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận