Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 3 năm 2017 – 2018 (Có đáp án)

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 3 năm 2017 – 2018 (Có đáp án)

Nhằm giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu ôn luyện để chuẩn bị cho các vòng tiếp theo của kì thi Violympic – Giải Toán qua mạng tốt hơn mời các em học sinh cùng tham khảo Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 3 năm học 2017 – 2018. Đề thi có đáp án chi tiết đi kèm sẽ giúp các em củng cố lại kiến thức đồng thời rút ra nhiều kinh nghiệm hay trong quá trình làm bài thi. Chúc các em ôn thi hiệu quả và đạt kết quả cao.

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 3 năm 2017 – 2018

(Mở ngày 28/9/2017)

Bài thi số 1: Sắp xếp (Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần):

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 3 năm 2017 - 2018

10

3

8

16

11

9

12

4

14

7

15

1

17

2

6

20

13

5

19

18

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 3 năm 2017 - 2018

16

18

17

19

15

6

5

12

8

10

9

2

14

1

13

7

11

4

20

3

Bài thi số 2 : Đập dế (Cóc vàng tài ba):

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 3 năm 2017 - 2018

Câu 4: Tìm phân số bé nhất trong các phân số: 15/4; 11/6; 9/2; 14/5.

a/ 11/6 ; b/ 14/5 ; c/ 9/2 ; d/ 15/4.

Câu 5: Tính: 2004/2005 x 200520052005/200320032003 x 20032003/20042004 = …..

a/ 2004/2005 ; b/ 2003/2005 ; c/ 2005/2004 ; d/ 1.

Câu 6: Có tất cả …..phân số có tổng của tử số và mẫu số bằng 10.

a/ 10 ; b/ 7 ; c/ 5 ; d/ 9.

Câu 7: Số các số có 5 chữ số khác nhau chia hết cho cả 2 và 5 là:

Xem thêm:  Tài liệu ôn thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 2

a/ 2034 ; b/ 2304 ; c/ 3042 ; d/ 3024.

Câu 8: Trung bình cộng của hai phân số bằng 7/8. Nếu tăng phân số thứ nhất lên gấp 3 lần thì trung bình cộng của chúng bằng 17/8. Vậy phân số thứ hai là:

a/ 5/8 ; b/ 5/4 ; c/ 1/4 ; d/ 1/2.

Câu 9: Tổng hai số bằng 275, trong đó số bé bằng 4/7 số lớn. Vậy hiệu hai số đó là:

a/ 175 ; b/ 75 ; c/ 150 ; d/ 100.

Câu 10: Hiệu hai số bằng 164. Nếu bớt đi ở mỗi số 15 đơn vị thì số thứ hai sẽ gấp 5 lần số thứ nhất.

Vậy số thứ nhất là: a/ 205 ; b/ 41 ; c/ 220 ; d/ 56.

Câu 11: Cho số 592346182. Hãy xóa đi ba chữ số sao cho số tạo bởi các chữ số còn lại là số nhỏ nhất.

Ba chữ số xóa đi là: a/ 9; 6; 8 ; b/ 5; 9; 6 ; c/ 5; 9; 8 ; d/ 5; 9; 2.

Câu 12: Tìm một số, biết số đó chia 4 và 9 đều dư 2 và hai thương hơn kém nhau 340 đơn vị. Số cần tìm là: …..

a/ 2450 ; b/ 1090 ; c/ 5510 ; d/ 2448.

Câu 13: Một phần năm của số có 5 chữ số cần tìm gấp 3 lần số 1034. Vậy số cần tìm là:

a/ 25850 ; b/ 3102 ; c/ 5170 ; d/ 15510.

Câu 14: Khi nhân một số tự nhiên với 207, một học sinh đã sơ suất bỏ quên chữ số 0 của thừa số thứ hai nên tích tìm được kém tích đúng là 24120. Vậy số tự nhiên đó là: a/ 143 ; b/ 893 ; c/ 134 ; d/ 116. 134

Xem thêm:  Đề thi Violympic Toán lớp 2 từ vòng 1 đến vòng 18

Câu 15: May 20 cái áo như nhau hết 30m vải. Vậy có 600m vải cùng loại thì may được …..cái áo.

a/ 200 ; b/ 40 ; c/ 300 ; d/ 400

BÀI 3: 12 con giáp (Vượt chướng ngại vật):

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 3 năm 2017 - 2018

Câu 3: Hiệu 2 số là 197. Nếu lấy số lớn chia cho số bé được thương là 6 dư 7. Vậy số lớn là: …. 235

Câu 4: Tìm hiệu hai số, biết tổng hai số là số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau và số bé bằng 1/2 số lớn. Hiệu hai số đó là:……….. 329

Câu 5: Tìm một số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số khác nhau và có tổng các chữ số bằng 14. Số đó là:. 950

Câu 6: Tìm một số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 14. Số đó là:………. 149

Câu 7: Tìm số có 4 chữ số khác nhau có dạng a35b, biết số đó chia hết cho 45. Số đó là:… 1350

Câu 8: Tìm số abcde, biết abcde x 9 = edcba. Số phải tìm đó là:……….. 10989

Câu 9: Khi nhân 1 số tự nhiên với 439, do sơ xuất nên một học sinh đã đặt các tích riêng thẳng cột như trong phép cộng nên tích tìm được giảm 117 594. Vậy tích đúng của phép nhân đó là: …… 122042

Câu 10: Mẹ sinh con năm mẹ 32 tuổi. Hỏi khi mẹ bao nhiêu tuổi thì 3 lần tuổi mẹ bằng 7 lần tuổi con? Vậy tuổi mẹ khi đó là: ………tuổi. 56

Xem thêm:  Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 3 năm 2017 - 2018 (Có đáp án)

Câu 11: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng và diện tích là 108cm2. Vậy chu vi hình chữ nhật đó là: ………cm. 48

Câu 12: Chu vi một khu đất hình chữ nhật bằng 360m. Nếu tăng chiều rộng và đồng thời giảm chiều dài đi 8m thì khi đó chiều dài bằng 7/2 lần chiều rộng. Vậy diện tích khu đất đó là: ……m2. 4736

Câu 13: Hai lần chu vi một hình chữ nhật bằng bảy lần chiều dài của nó. Nếu thêm vào chiều rộng 5cm và giảm chiều dài 5cm thì hình chữ nhật trở thành hình vuông. Vậy diện tích hình chữ nhật đó là: …cm2. 1200

Câu 14: Trung bình cộng của ba số bằng 180, trong đó số thứ ba gấp rưỡi số thứ nhất và bằng 3/5 số thứ hai. Vậy số thứ hai là: …… 270

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 3 năm 2017 - 2018

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận