Địa lí 6 Bài mở đầu – Kết nối tri thức với cuộc sống

Photo of author

By THPT An Giang

Địa lý 6 là môn học quan trọng giúp học sinh lớp 6 kết nối tri thức với cuộc sống. Bằng cách giúp các em hiểu rõ khái niệm và kỹ năng địa lý, việc học và sinh hoạt sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Những khái niệm và kỹ năng chủ yếu của môn Địa lý

Câu 1: Khi học môn Địa lý, chúng ta được rèn luyện những kỹ năng gì?

Một số kỹ năng được rèn luyện khi học môn Địa lý bao gồm:

 • Kỹ năng khai thác thông tin trên internet.
 • Kỹ năng làm việc với bảng số liệu, biểu đồ và bản đồ.
 • Kỹ năng khai thác sơ đồ, hình ảnh và nhiều hơn nữa.

Câu 2: Ý nghĩa của việc nắm vững khái niệm và kỹ năng chủ yếu trong Địa lý?

Việc nắm vững khái niệm và kỹ năng chủ yếu trong Địa lý mang lại nhiều ý nghĩa trong học tập và cuộc sống hàng ngày, bao gồm:

 • Giúp chúng ta có khả năng giải thích và hiểu rõ những hiện tượng thiên nhiên diễn ra xung quanh chúng ta.
 • Hỗ trợ chúng ta khai thác và phân tích để hiểu sự vật và hiện tượng mà thường không thể quan sát trực tiếp.

Môn Địa lý và những điều thú vị

Câu 1: Có những điều thú vị nào được thể hiện qua hình ảnh?

 • Làm nhà bằng băng để chống rét và giá lạnh ở cực.
 • Hang động với những thạch nhũ đẹp và kỳ vĩ.
 • Hoang mạc Sahara rộng lớn với cát trải dài.
 • Biển có độ muối cao, người ta có thể nằm trên mặt biển để đọc sách và di chuyển.
Xem thêm:  Lịch sử 6 Bài 9: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII

Câu 2: Bạn có thể kể thêm những điều thú vị khác về thiên nhiên và con người trên Trái Đất?

 • Hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau.
 • Địa cực và điểm địa cực.
 • Cầu vồng.
 • Nhật thực, nguyệt thực và nhiều hiện tượng thiên văn khác.

Địa lý và vai trò của nó trong cuộc sống

Hãy xem qua một số ví dụ để thấy rõ vai trò của môn Địa lý trong cuộc sống:

 • Sử dụng bản đồ để tìm đường và biết hướng đi khi lạc đường hoặc khi du lịch ở một khu vực khác.
 • Sử dụng bảng số liệu và biểu đồ để phân tích vấn đề về nông nghiệp, công nghiệp hoặc kinh tế.

Với những ví dụ trên, chúng ta có thể nhận ra rằng địa lý không chỉ là một môn học trên giảng đường mà còn có vai trò quan trọng trong cuộc sống thực tế.

Nguồn: THPT An Giang