Đoạn văn tiếng Anh viết về điệu múa truyền thống (4 Mẫu)

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Đoạn văn tiếng Anh viết về điệu múa truyền thống (4 Mẫu)

Viết 1 đoạn văn nói về 1 điệu múa truyền thống gồm 4 mẫu hay nhất có dịch. Qua đó giúp các bạn có thêm nhiều gợi ý học tập, trau dồi vốn từ củng cố kỹ năng nói, viết tiếng Anh được thành thạo hơn. Đồng thời biết cách trả lời bài tập 3 Communication and culture Unit 5 lớp 11.

Với nói về 1 điệu múa truyền thống được ưa chuộng của Việt Nam hoặc của bất kỳ một quốc gia ASEAN siêu hay dưới đây của Download.vn sẽ là tư liệu hữu ích, giúp các bạn học sinh có thêm nhiều gợi ý tham khảo trong học tập, rèn luyện kỹ năng viết đoạn văn tiếng Anh ngày một hay hơn. Các bạn hãy thử đặt bút viết về điệu múa truyền thống cho mọi người cùng biết nhé. Chắc hẳn sẽ rất thú vị đấy. Ngoài ra các bạn xem thêm đoạn văn tiếng Anh viết về người hàng xóm, đoạn văn tiếng Anh miêu tả con vật.

Đoạn văn nói về điệu múa xòe bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

Today I’m going to tell you about the xoe dance, a traditional dance of the Thai ethnic group in VietNam. Thai people have followed this spiritual tradition for generations. The xoe dance expresses people’s working life and wishes for a happy and wealthy life. It is performed in both public and private gatherings such as celebrations, festivals or family reunions. The xoe dance has more than 30 forms based on the first six ancient forms. The most popular form is the xoe vong or ‘circle dance’ because it expresses social unity. People, young or old a, join hands to make a circle around the fire and dance to the music. Besides the circle dance, there are dances with conical hats, paper fans or scarves. Old people say they shouldn’t break with this tradition because it reflects Thai culture and lifestyle. As a Thai folk song goes, without the xoe dance, the rice won’t grow and people won’t get married.

Xem thêm:  Tiếng Anh 11 Unit 2: Looking Back

Tiếng Việt

Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về điệu múa xoe, một điệu múa truyền thống của dân tộc Thái ở Việt Nam. Người Thái đã tuân theo truyền thống tâm linh này từ bao đời nay. Điệu múa xoe thể hiện cuộc sống lao động của mọi người và mong muốn một cuộc sống hạnh phúc và giàu có. Nó được biểu diễn trong cả các cuộc tụ họp công cộng và riêng tư như lễ kỷ niệm, lễ hội hoặc đoàn tụ gia đình. Điệu múa xoe có hơn 30 hình thức dựa trên sáu hình thức cổ xưa đầu tiên. Hình thức phổ biến nhất là xoe vông hoặc ‘múa vòng tròn’ vì nó thể hiện sự thống nhất xã hội. Mọi người dù già hay trẻ cùng chung tay tạo thành vòng tròn quanh đống lửa và nhún nhảy theo điệu nhạc. Bên cạnh điệu múa vòng tròn còn có múa nón lá, quạt giấy hay khăn quàng cổ. Những người già nói rằng họ không nên phá vỡ truyền thống này vì nó phản ánh văn hóa và lối sống của người Thái. Như một bài hát dân gian của Thái Lan, nếu không có điệu múa xoe, lúa sẽ không mọc và mọi người sẽ không kết hôn.

Viết đoạn văn ngắn về điệu múa xoè bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

Spoon dancing is a unique cultural activity, a popular dance in the North Western Thai community. Spreading dance is also known as “Car praise” (hand dance). Spreading the friendship, sticking together, high democracy, Thai people know how to spread and spread the art of spreading the nation. Spreading dancing is a precious cultural heritage of the Thai people that has the vitality of the people.

Xem thêm:  Tiếng Anh 11 Unit 6: Looking Back

Tiếng Việt

Múa xòe là một nét sinh hoạt văn hóa độc đáo, một điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái Tây Bắc. Múa xòe hay còn được gọi là múa khèn xe (múa tay). Lan tỏa tình hữu nghị, gắn bó với nhau, tính dân chủ cao, người Thái biết truyền lửa và truyền bá nghệ thuật xòe của dân tộc. Múa xòe là di sản văn hóa quý báu của dân tộc Thái có sức sống bao đời nay.

Viết đoạn văn về điệu múa trống cơm bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

Trong Com, which literally means Rice Drum, is a Vietnamese traditional dance. It is very popular in Viet Nam, especially in the north of the country. It symbolises people s wishes for a peaceful, enjoyable and comfortable life. Trong Com has a boisterous, joyful and lively rhythm. It is also a charming dance, especially when accompanied by the folk song Trong Com. The beautiful lyrics and melody of the song greatly contribute to the popularity of the dance.

Tiếng Việt

Trống Cơm, có nghĩa đen là Trống gõ ăn Cơm, là một vũ điệu của người Việt Nam. Nó rất phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt là ở miền Bắc. Nó tượng trưng cho mọi người mong muốn một cuộc sống yên bình, thú vị và thoải mái. Trống Cơm có một nhịp điệu sôi nổi, sôi động và sinh động. Đây cũng là một vũ điệu quyến rũ, đặc biệt khi đi kèm với bài hát dân ca Trống Cơm. Lời bài hát và giai điệu đẹp của bài hát đã góp phần làm nên sự nổi tiếng của điệu nhảy.

Xem thêm:  Tiếng Anh 11 Unit 4: Looking Back

Viết đoạn văn tiếng Anh về điệu múa Obon

Tiếng Anh

The Obon dance is a traditional Japanese dance. People have the honour of their ancestors. The Obon festival takes place in mid-August in many regions of Japan and in mid-July in other regions. There are many forms in different regions. The most typical form is circle dance. People make a circle around a yagura, a high wooden stage; some dancers move clockwise, and some counter-clockwise. This is one of the most important traditions. A lot of people come back to reunite with their families during the Obon festival.

Tiếng Việt

Điệu múa Obon là một điệu múa truyền thống Nhật Bản. Người ta có sự tôn kính đôi với tổ tiên của họ. Lễ hội Obon diễn ra vào giữa tháng 8 à nhiều khu vực nước Nhật vào giữa tháng 7 ở những khu vực khác. Có nhiều hình thức ở những khu vực khác nhau. Hình thức tiêu biểu nhất là múa vòng tròn. Người ta làm thành một vòng tròn một yagura, một sân khấu cao bằng gỗ; vài vũ công di chuyển theo kim đồng hồ và vài người di chuyển ngược chiều kim đồng hồ. Đây là những truyền thống quan trọng nhất. Nhiều người trở về đoàn tụ với gia đình họ trong suốt lễ hội Obon.

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận