KHTN Lớp 7 Bài 23: Quang hợp ở thực vật

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: KHTN Lớp 7 Bài 23: Quang hợp ở thực vật

Giải Khoa học tự nhiên 7 Bài 23: Quang hợp ở thực vật giúp các em học sinh lớp 7 giúp các em nhanh chóng trả lời câu hỏi luyện tập, câu hỏi thảo luận và 5 bài tập trong SGK Khoa học tự nhiên 7 sách Chân trời sáng tạo trang 108, 109, 110, 111, 112, 113.

Giải KHTN 7 bài Quang hợp ở thực vật giúp các em mô tả một cách tổng quát quá trình quang hợp ở tế bào lá cây để học thật tốt Bài 23 Chủ đề 7: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật. Qua đó, cũng giúp thầy cô có thêm kinh nghiệm soạn giáo án cho học sinh.

Giải KHTN Lớp 7 Bài 23: Quang hợp ở thực vật

Giải câu hỏi luyện tập Khoa học tự nhiên 7 Chân trời sáng tạo bài 23

Hoàn thành bảng thông tin sau:

Quang hợp

Quá trình trao đổi chất Chất lấy vào Chất tạo ra
? ?
Quá trình chuyển hóa năng lượng Năng lượng hấp thụ Năng lượng tạo thành
? ?

Trả lời:

Quang hợp Quá trình trao đổi chất Chất lấy vào Chất tạo ra
Nước, carbon dioxide Oxygen, chất hữu cơ
Quá trình chuyển hóa năng lượng Năng lượng hấp thụ Năng lượng tạo thành
Năng lượng ánh sáng mặt trời (Quang năng) Năng lượng tích lũy trong chất hữu cơ (Hóa năng)

Giải câu hỏi thảo luận Khoa học tự nhiên 7 Chân trời sáng tạo bài 23

Câu 1

Quan sát Hình 23.1, hãy cho biết các chất tham gia và các chất được tạo thành trong quá trình quang hợp.

Hình 23.1

Trả lời:

Các chất tham gia và các chất được tạo thành trong quá trình quang hợp:

Các chất tham gia: ánh sáng mặt trời, carbon dioxide, nước và chất khoáng.
Các chất tạo thành: chất hữu cơ (glucozơ, tinh bột), oxygen.

Câu 2

Lá cây lấy các nguyên liệu để thực hiện quá trình quang hợp từ đâu?

Trả lời:

Lá cây lấy các nguyên liệu để thực hiện quá trình quang hợp từ môi trường (không khí và đất)

Câu 3

Hoàn thành sơ đồ sau:

Sơ đồ

Trả lời:

Sơ đồ:

Sơ đồ

Câu 4

Quan sát Hình 23.2, hãy xác định:

 • Nguồn cung cấp năng lượng cho thực vật thực hiện quá trình quang hợp.
 • Các chất vô cơ đã được lá cây sử dụng để tổng hợp nên glucose trong quá trình quang hợp.
 • Dạng năng lượng đã được chuyển hoá trong quá trình quang hợp.
Xem thêm:  Bài 29: Quá trình trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở thực vật trong lớp 7 KHTN.

Hình 23.2

Trả lời:

Nhận xét:

 • Nguồn cung cấp năng lượng cho thực vật thực hiện quá trình quang hợp: ánh sáng mặt trời.
 • Các chất vô cơ đã được lá cây sử dụng để tổng hợp nên glucose trong quá trình quang hợp: H2O (nước), CO2 (carbon dioxide).
 • Dạng năng lượng đã được chuyển hoá trong quá trình quang hợp: quang năng (ánh sáng mặt trời) → hoá năng (năng lượng).

Câu 5

Vì sao nói: “Trong quá trình quang hợp, trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng luôn diễn ra đồng thời và có mối quan hệ chặt chẽ.”?

Trả lời:

Nói “Trong quá trình quang hợp, trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng luôn diễn ra đồng thời và có mối quan hệ chặt chẽ.” vì:

 • Quá trình trao đổi chất trong quang hợp ở lá cây luôn đi cùng với chuyển hoá năng lượng ánh sáng thành năng lượng hoá học trong các hợp chất hữu cơ.
 • Không có quá trình trao đổi chất, cây sẽ không có nguyên liệu để thực hiện quá trình chuyển hoá năng lượng.

=> Hai quá trình này luôn diễn ra đồng thời và có mối quan hệ chặt chẽ.

Câu 6

Quan sát Hình 23.3, hãy cho biết:

Hình 23.3

Ở hầu hết các loài cây, phiến lá thường có bản dẹt và rộng. Đặc điểm này có vai trò gì trong quá trình quang hợp?

Trả lời:

Phiến lá thường có bản dẹt và rộng giúp thu nhận ánh sáng trong quá trình quang hợp?

Câu 7

Mạng gân lá dày đặc có vai trò gì trong quá trình quang hợp?

Trả lời:

Mạng gân lá dày đặc làm nhiệm vụ dẫn nước cho quá trình quang hợp và dẫn các sản phẩm quang hợp đến các cơ quan khác.

Câu 8

Quan sát Hình 23.4, hãy cho biết:

Hình 23.4

Bào quan lục lạp trong tế bào thịt lá có vai trò gì với chức năng quang hợp?

Trả lời:

Vai trò của bào quan lục lạp trong tế bào thịt lá: chứa chất diệp lục có khả năng hấp thu và chuyển hoá năng lượng ánh sáng.

Câu 9

Vai trò của khí khổng trong quá trình quang hợp.

Trả lời:

Vai trò của khí khổng trong quá trình quang hợp: giúp khí carbon dioxide , oxygen, hơi nước đi vào và đi ra khỏi lá một cách dễ dàng.

Câu 10

Liệt kê một số yếu tố môi trường ảnh hưởng đến quang hợp.

Trả lời:

Một số yếu tố môi trường ảnh hưởng đến quang hợp:

 • Ánh sáng
 • Nước
 • Carbon dioxide
 • Nhiệt độ

Câu 11

Cho ví dụ chứng tỏ các loài cây khác nhau có nhu cầu ánh sáng khác nhau

Trả lời:

Ví dụ chứng tỏ các loài cây khác nhau có nhu cầu ánh sáng khác nhau:

 • Những cây ưa sáng: phi lao, lúa, ngô,… có nhu cầu chiếu sáng cao, cường độ ánh sáng mạnh, thường mọc nơi quang đãng hoặc có thân cao, tán lá phân bố ở tầng trên của tán rừng.
 • Những cây ưa bóng: lá lốt, dương xỉ,… có nhu cầu chiếu sáng thấp, thường mọc dưới tán cây khác hoặc nơi có bóng râm.
Xem thêm:  KHTN Lớp 7 Bài 39: Chứng minh cơ thể sinh vật là một thể thống nhất

Câu 12

Nêu ảnh hưởng của nước đến quá trình quang hợp của thực vật.

Trả lời:

Ảnh hưởng của nước đến quá trình quang hợp của thực vật:

 • Vừa là nguyên liệu của quá trình quang hợp, vừa là yếu tố tham gia vào việc đóng, mở khí khổng để trao đổi khí.
 • Khi lá cây no nước, quang hợp đạt hiệu quả cao.
 • Khi thiếu nước từ 40-60%, quang hợp giảm mạnh và có thể dẫn đến ngừng quang hợp.
 • Có vai trò đối với sự dẫn truyền các sản phẩm được tổng hợp trong quá trình quang hợp từ lá đến các bộ phận khác.

Câu 13

Quan sát đồ thị Hình 23.6, hãy:

 • Nhận xét về ảnh hưởng của hàm lượng khí carbon dioxide đến cường độ quang hợp ở cây bí đỏ và cây đậu.
 • Cho biết nồng độ khí carbon dioxide trong không khí đạt bao nhiêu thì cây có thể quang hợp.
 • Dự đoán nếu hàm lượng khí carbon dioxide trong không khí quá cao thì quang hợp của cây sẽ như thế nào.

Hình 23.6

Trả lời:

Nhận xét về ảnh hưởng của hàm lượng khí carbon dioxide đến cường độ quang hợp ở cây bí đỏ và cây đậu:

 • Quan sát biểu đồ ta thấy, ở cùng nồng độ khí carbon dioxide nhưng cây bí đỏ có cường độ quang hợp cao hơn cây đậu do chúng có nhu cầu khác nhau về ánh sáng.
 • Nồng độ khí carbon dioxide trong không khí vào khoảng 0,008 đến 0,01% thì cây có thể quang hợp.
 • Nếu hàm lượng khí carbon dioxide trong không khí quá cao thì cây có thể sẽ chết vì ngộ độc.

Câu 14

Quan sát đồ thị Hình 23.7, hãy xác định:

 • Nhiệt độ tối ưu cho quang hợp ở cây khoai lang, cây cà chua, cây dưa chuột.
 • Nhiệt độ môi trường mà quang hợp diễn ra bình thường ở phần lớn thực vật.

Hình 23.7

Trả lời:

Dựa vào hình, ta thấy:

Nhiệt độ tối ưu cho quang hợp ở:

 • cây khoai lang: 30oC đến dưới 40oC.
 • cây cà chua: 25oC đến dưới 35oC.
 • cây dưa chuột: 20oC đến 25oC.

Nhiệt độ môi trường mà quang hợp diễn ra bình thường ở phần lớn thực vật là từ 25oC đến 35oC.

Câu 15

Khi nhiệt độ môi trường quá cao (trên 40 o C) hoặc quá thấp (dưới 0 o C) thì quang hợp ở thực vật sẽ diễn ra như thế nào? Vì sao?

Trả lời:

Khi nhiệt độ môi trường quá cao (trên 40 o C) hoặc quá thấp (dưới 0 o C) thì quang hợp ở thực vật sẽ bị giảm hoặc ngừng trệ vì các lục lạp hoạt động kém hoặc bị phá huỷ.

Xem thêm:  Sơ đồ tư duy môn Khoa học tự nhiên 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu 16

Hãy cho biết quang hợp của thực vật có vai trò gì với môi trường và đời sống con người. Cho ví dụ.

Trả lời:

Quang hợp của thực vật có nhiều vai trò với môi trường và đời sống con người:

 • Tạo ra chất hữu cơ cung cấp cho các sinh vật khác: voi, hươu, nai,… ăn cỏ, khỉ ăn hoa quả trên cây,…
 • Giúp cân bằng hàm lượng khí carbon dioxide và oxygen trong không khí.

Câu 17

Vì sao quang hợp ở thực vật giúp cân bằng hàm lượng carbon dioxide và oxygen trong không khí?

Trả lời:

Quang hợp ở thực vật giúp cân bằng hàm lượng carbon dioxide và oxygen trong không khí vì cây xanh lấy khí carbon dioxide từ không khí và trả về khí oxygen, trong khi hoạt động sống của các sinh vật khác lại lấy khí oxygen và thải ra khí carbon dioxide.

=> Giúp điều hoà, cân bằng hàm lượng của hai loại khí này.

Giải bài tập Khoa học tự nhiên 7 Chân trời sáng tạo bài 23

Bài 1

Trình bày đặc điểm các bộ phận của lá cây phù hợp với chức năng quang hợp.

Trả lời:

Các bộ phận của lá cây phù hợp với chức năng quang hợp:

Bài 2

Quang hợp có ý nghĩa như thế nào với sự sống của các sinh vật trên Trái Đất? Những sinh vật nào có thể quang hợp?

Trả lời:

Ý nghĩa của quang hợp với sự sống của các sinh vật trên Trái Đất:

 • Cung cấp chất hữu cơ và năng lượng cải thiết cho sự sống.
 • Giúp cân bằng lượng oxygen và carbon dioxide trong không khí.
 • Trong chuỗi thức ăn tự nhiên, chỉ các các sinh vật tự dưỡng mới có khả năng quang hợp, tạo ra nguồn thức ăn cho nhiều sinh vật khác.

Bài 3

Vì sao trong bể kính nuôi cá cảnh, người ta thường cho vào các loại cây thuỷ sinh (ví dụ: rong đuôi chó)?

Trả lời:

Trong bể kính nuôi cá cảnh, người ta thường cho vào các loại cây thuỷ sinh để giúp cá hô hấp tốt hơn:

 • Trong môi trường nước thường có rất ít khí oxygen.
 • Trong quá trình quang hợp, các loại cây thuỷ sinh sẽ hấp thụ khí carbon dioxide và thải khí oxygen vào trong nước. Từ đó cung cấp oxygen cho cá cảnh để giúp chúng hô hấp thuận lợi.

Bài 4

Vì sao trong nông nghiệp, để tăng năng suất, người ta thường dùng đèn để chiếu sáng vào ban đêm ở một số loại cây trồng?

Trả lời:

Trong nông nghiệp, để tăng năng suất, người ta thường dùng đèn để chiếu sáng vào ban đêm ở một số loại cây trồng vì:

 • Nhiều loại cây trồng là cây ngày dài, cần nhiều ánh sáng và thời gian chiếu sáng lâu.
 • Việc chiếu sáng vào ban đêm sẽ giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt hơn, cho năng suất cao và còn có thể thu hoạch sớm.

Bài 5

Hãy nêu một số hoạt động bảo vệ cây xanh ở trường học của em.

Trả lời:

Một số hoạt động bảo vệ cây xanh ở trường học của em:

 • Tổ chức các phong trào: phủ xanh đất trống đồi trọc, tết trồng cây vào mùa xuân,…
 • Tham gia chăm sóc cây trồng ở vườn trường.

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận