Kịch bản chương trình họp phụ huynh cuối học kì 1 năm 2022 – 2023 (6 mẫu)

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Kịch bản chương trình họp phụ huynh cuối học kì 1 năm 2022 – 2023 (6 mẫu)

Kịch bản chương trình họp phụ huynh cuối học kì 1 năm 2022 – 2023 gồm 6 mẫu dành cho trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT. Qua đó giúp thầy cô giáo dễ dàng xây dựng chương trình buổi họp phụ huynh cuối học kì 1 thật chu đáo, đúng tiến độ.

To chuyen mon

Họp phụ huynh cuối học kì 1 nhằm mục đích đánh giá kết quả học tập, rèn luyện cũng như việc tham gia các hoạt động của các em trong học kì I. Đồng thời qua đó cùng bàn ra phương hướng thực hiện cho học kì II. Để buổi họp được diễn ra thành công tốt đẹp thầy cô tham khảo thêm: kế hoạch họp phụ huynh, biên bản họp phụ huynh cuối học kì 1.

Chương trình họp phụ huynh cuối học kì 1 – Mẫu 1

1. Giáo viên chủ nhiệm giới thiệu khái quát về kết quả của nhà trường đã đạt được trong học kỳ I năm học 20… – 20….

2. Giáo viên chủ nhiệm báo cáo tình hình của lớp trong học kỳ I, bao gồm:

a. Đặc điểm của lớp

– Sĩ số học sinh, trong đó, nam, nữ:

– Con chính sách (liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, chất độc da cam). Số học sinh có hoàn cảnh khó khăn (hộ nghèo; mồ côi; bệnh, tật):

– Danh sách hs cá biệt (ý thức yếu, kém – lực học kém)

– Biện pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện hs

b. Những kết quả đã đạt được

– Hạnh kiểm

– Học lực

– Tỉ lệ hs giỏi

– Tỉ lệ hs tiên tiến:

c. Mặt hạn chế, tồn tại

3. Định hướng trong học kỳ II năm học 20… – 20…

– Chất lượng giáo dục toàn diện của lớp

– Tỉ lệ hs giỏi :

– Tỉ lệ HS tiên tiến: – Tỉ lệ hs lên lớp

– HS giỏi cấp trường

– HS giỏi cấp huyện

– Các thành tích khác của lớp

4. Triển khai lại các loại chế độ chính sách của học sinh: (bao gồm các loại chế độ như Nghị quyết ….tỉnh …., Nghị định 116 của chính phủ cho HS bán trú, Nghị định 86 về hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh….)

5. Thông báo các chế độ của từng đối tượng hưởng như hộ nghèo, cận nghèo, trung bình, được hưởng trong học kỳ I, số gạo ăn thừa trong học kỳ I của học sinh bán trú (giải thích rõ ràng từng chế độ, từng đối tượng được hưởng, vận động phụ huynh tiếp tục mua bổ sung vở viết, bút viết cho học sinh học kỳ 2..)

6. Thông báo thực đơn ăn bán trú học kỳ II.

7. Tổ chức phát các loại chế độ cho học sinh.

Kịch bản chương trình họp phụ huynh cuối kỳ 1 – Mẫu 2

LỚP ………………..NĂM HỌC ………………………

Thời gian: ……h… ngày … tháng … năm 20….…

Thành phần: BGH, GV và toàn thể phụ huynh HS.

Địa điểm: Trường ………………………………

Nội dung:…………………………………………..

1. Ổn định – điểm diện:

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

2. Tuyên bố lý do:

Hôm nay, ngày …/…/20… được sự đồng ý của BGH trường …. lớp ………. tiến hành họp phụ huynh cuối kỳ …. năm học 20… – 20… để nhằm đánh giá kết quả học tập, rèn luyện cũng như việc tham gia các hoạt động của các em trong học kì I. Đồng thời chúng ta cùng bàn phương hướng thực hiện cho học kì II đó chính là lý do buổi họp hôm nay.

3/ Giới thiệu đại biểu, bầu thư ký viết biên bản.

….…………………………………………

….…………………………………………

….…………………………………………

4/ Tuyên bố nội dung cuộc họp:

– Báo cáo kết quả học tập rèn luyện trong học kì I.

– Bàn phương hướng thực hiện nhiệm vụ cho kì II.

5/ Giáo viên thay mặt nhà trường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của toàn trường trong học kì I: (Biên bản)

6/ Đánh giá nhận xét về lớp chủ nhiệm:

*Ưu điểm:

– Nhìn chung các em đều ngoan ngoãn, lễ phép, vâng lời thầy cô, có ý thức học tập tốt. Thực hiện tốt các nề nếp thể dục vệ sinh, vở sạch chữ đẹp, các quy định về nề nếp của trường, lớp.

– Nhiều em có ý thức học tập tốt, tiếp thu bài chủ động , tích cực, tự giác, hoàn thành tốt các bài tập. (nêu tên các em học sinh tiêu biểu)

– Trong giờ học hầu hết các em đều chú ý nghe giảng

– Với nhiều hình thức thi đua, cùng với việc đổi mới phương pháp và hình thức dạy học, hầu hết các em đều hào hứng tìm tòi, chiếm lĩnh kiến thức, phát biểu hăng hái, mạnh dạn, tự tin.

– Tham gia tốt các phong trào do Đội và nhà trường phát động: Mua tăm ủng hộ người mù, Quà tết cho các chú bộ đội…

– Lớp tham gia đội tuyển học sinh giỏi của trưởng thi HSG cấp huyện có 07 em tham gia.

*Tồn tại:

– Còn một vài h/s chưa thực sự ngoan ngoãn.

– Hầu hết học sinh ít tham gia phát biểu xây dựng bài.

– Một số em còn thường xuyên cúp tiết. Rất nhiều em cúp tiết học phụ đạo 2 buổi trên ngày (có giảm vào thời gian cuối học kỳ)

– Một số em thường xuyên không làm bài tập về nhà, không thuộc bài cũ.

– Rất nhiều học sinh đóng góp các khoản chậm trễ.

7/ Báo cáo kết quả học tập rèn luyện trong học kì I:

….……………………………………………

….……………………………………………

8/ Báo cáo các khoản thu chi:

….……………………………………………

….……………………………………………

* Hoạt động của chi hội cha mẹ học sinh Lớp

Chi hội cha mẹ học sinh thống nhất thu, chi quỹ lớp để hoạt động trong năm học 20…-20….

+ Kinh phí đóng góp: ………………………

+ Quỹ lớp………………………/1hs..

+ Dự trù chi phí cho các hoạt động lấy từ kinh phí đóng góp của quỹ lớp:…………………

+ Mua sắm dụng cụ học tập………………………

+ Chi khen thưởng ………………………………

9/ Kế hoạch của lớp:

– Duy trì những thành tích đã đạt được trong học kì I, phấn đấu cuối năm lớp đạt lớp tiên tiến,

– Tăng cường bảo quản cơ sở vật chất trong lớp học. Tiến tới sẽ sửa chữa các phòng học vì vậy nếu học sinh cố tình bôi bẩn lên tường thì yêu cầu phụ huynh học sinh lên khắc phục. Các bảng điện đã làm từ đầu năm và bàn giao cho các lớp, lớp nào làm hư hỏng lớp (hs) đó chịu trách nhiệm sửa chữa, bội thường.

*Biện pháp thực hiện:

– Giáo viên: Chấn chính các nề nếp học tập

Tổ chức nhiều hình thức thi đua; tăng cường kèm cặp h/s hơn nữa.

– Học sinh: Thực hiện các nề nếp tốt hơn, nêu cao tính tự giác, ý chí phấn đấu vươn lên trong học tập, tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ nhau trong học tập. Tiếp tục bồi dưỡng cho học sinh được chọn vào đội tuyển HSG huyện đi thi HSG tỉnh. Tăng cường việc học phụ đạo 2 buổi/ngày. Tích cực tham gia các phong trào do Đội và nhà trường phát động.

– Phụ huynh: Đã rất quan tâm, hãy quan tâm hơn nữa trong học kì II này; thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc, kiểm tra các em tự học và làm bài tập ở nhà, nắm bắt được thời gian học tập của hs, có thể gọi điện thoại trực tiếp cho GVCN, GVBM để tìm hiểu cụ thể.

10/ Phát phiếu điểm, bản tự kiểm điểm.

….……………………………………………

….……………………………………………

11/ Ý kiến của phụ huynh:

….……………………………………………

….……………………………………………

12/ Bế mạc:

Sau một buổi làm việc khẩn trương. Tôi xin phép được tuyên bố kết thúc buổi họp. Xin chân thành các đại biểu và các bậc phụ huynh đã bớt chút thời gian về dự buổi họp cuối kì. Cám ơn sự quan tâm ủng hộ nhiệt tình của các bậc phụ huynh. Rất mong các bậc phụ huynh quan tâm ủng hộ nhiều hơn nữa để lớp đạt được những chỉ tiêu đề ra, giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.Chúc các quý vị đại biểu cùng các bậc phụ huynh sức khoẻ – hạnh phúc – thành công trong công việc.

Xin trân trọng cảm ơn!

….., ngày … tháng … năm 20…
GVCN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Kịch bản chương trình họp phụ huynh cuối kỳ 1 – Mẫu 3

LỚP…… – Năm học… – ……

1/ Tuyên bố lí do :

Theo kế hoạch của nhà trường, hôm nay lớp……. tổ chức họp phụ huynh nhằm đánh giá kết quả học tập, rèn luyện cũng như việc tham gia các hoạt động của các em trong học kì I. Đồng thời chúng ta cùng bàn phương hướng thực hiện cho học kì II.

2/ Giới thiệu đại biểu, thư ký

….……………………………………………

….……………………………………………

3/ Tuyên bố nội dung cuộc họp:

– Báo cáo kết quả học tập rèn luyện trong học kì I.

– Bàn phương hướng thực hiện nhiệm vụ cho kì II.

4/ Giáo viên thay mặt nhà trường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của toàn trường trong học kì I: ( Biên bản )

a/ Về phát triển số lượng

….……………………………………………

….……………………………………………

b/ Về chất lượng :

* Chất lượng của trò :

– Xếp loại hai mặt giáo dục :

+ Học sinh xếp loại hạnh kiểm đầy đủ ……em (đạt tỉ lệ 100%)

+ Xếp loại học lực :

….……………………………………………

….……………………………………………

* Nhìn chung nhờ có sự cố gắng tận tâm, tận tình của thầy cô giáo; sự tích cực, tự giác và chăm chỉ học tập của các em h/s cùng với sự quan tâm và ủng hộ nhiệt tình của các bậc phụ huynh nên chất lượng dạy và học đã đi vào thực chất hơn, đánh giá đúng hơn và có nhiều tiến bộ vượt bậc.

* Chất lượng của thầy cô :

– Xếp loại chuyên môn Giỏi: …….đạt tỉ lệ ……% ; Khá: ….. tỉ lệ …..

– Thi thiết kế GAĐT đạt giải Ba cấp Huyện (khối ….).

– Tham gia Hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức HCM (đ/c Duy) đạt giải Nhất cấp Huyện và được chọn tham gia dự thi cấp Tỉnh trong thời gian tới.

– Thi giáo viên viết chữ đẹp ….đ/c đạt giải cấp Huyện (1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba); 3đ/c tham dự thi cấp Tỉnh được Công nhận chữ viết đẹp cấp Tỉnh.

c/ Về xây dựng cơ sở vật chất :

Năm học 20…-20…đã mua sắm ….bộ bàn ghế tương hợp h/s, … bộ bàn ghế GV, sơn lại cổng, tường rào, khoan giếng… với tổng số tiền hơn…..triệu đồng (kể cả ngân sách Nhà nước).

Thường xuyên xây dựng cảnh quan sư phạm xanh và sạch đẹp hơn.

d/ Về phục vụ bếp ăn bán trú :

Mặc dù giá cả thị trường biến đổi quá cao nhưng nhà trường đã cố gắng để cải thiện bữa ăn cho h/s được ngon miệng và đảm bảo VSATTP, đảm bảo đủ chất dinh dưỡng. Thực sự đã thu hút được các em ở lại ca trưa ngày càng nhiều hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh đưa đón con em và đảm bảo sức khỏe học tập cho h/s.

Hoàn thành mua bảo hiểm Y tế hs bắt buộc (đúng theo nhiệm vụ năm học).

5/ Phương hướng nhiệm vụ học kì II – năm học 20…-20…của nhà trường:

– Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động của ngành gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM và phong trào xây dựng trường học thân thiện, h/s tích cực, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục toàn diện.

– Phát huy những kết quả đã đạt được trong học kì I, khắc phục những tồn tại còn mắc phải trong học kì I.

– Hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 20…-20….

– Theo tinh thần đề nghị của Đoàn khảo sát số 6 Hội đồng Nhân dân Huyện …… là không được để nợ đọng sang năm học sau.

6/ Đánh giá nhận xét về lớp chủ nhiệm ( Lớp ….. ):

* Ưu điểm :

– Nhìn chung các em đều ngoan ngoãn, lễ phép, vâng lời thầy cô, có ý thức học tập tốt. Thực hiện tốt các nề nếp thể dục vệ sinh, giữ vở sạch, viết chữ đẹp, các quy định về nề nếp của trường, lớp.

Xem thêm:  Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 8 bộ Cánh diều

– Xây dựng và duy trì phong trào thi đua giành điểm tốt, thi đua giữa các tổ, giữa các cá nhân . Nhiều em có ý thức học tập tốt, tiếp thu bài chủ động , tích cực, tự giác, hoàn thành tốt các bài tập.( ………………………….…)

– Xây dựng và duy trì phong trào rèn chữ viết, hầu hết các em có ý thức rèn luyện tốt; một số em còn tích cực trong việc rèn chữ, có nhiều em có nhiều cố gắng và có tiến bộ rõ rệt về chữ viết(……………………,…).

– ( * Nói thêm : Như đã nói trong cuộc họp phụ huynh đầu năm, mỗi năm đòi hỏi các em viết nhiều hơn, nhanh hơn, vì vậy việc duy trì chữ viết như năm trước đã là một việc khó khăn, thế mà một số em có tiến bộ vượt bậc đó quả là một kết quả đáng mừng).

– Trong giờ học hầu hết các em đều chú ý nghe giảng, rất nhiều em hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài.( Nhớ, Quỳnh Trâm, Hoài Lang, Hương, Phương Lan,…)

– Với nhiều hình thức thi đua, cùng với việc đổi mới phương pháp và hình thức dạy học, hầu hết các em đều hào hứng tìm tòi, chiếm lĩnh kiến thức, phát biểu hăng hái, mạnh dạn, tự tin. (Các em phát biểu hăng hái hơn nhiều năm trước, kể cả những em học còn yếu cũng phát biểu rất tự tin.)

– Một số em tích cực tham gia các Hội thi và đạt kết quả cao (2 em – là trụ cột của đội, tham gia Hội thi “Tiếng Việt của chúng em” và đã đạt giải Nhất cấp Huyện).

– Tham gia tốt các phong trào do Đội và nhà trường phát động: Ủng hộ người nghèo, Biên giới trong em, làm kế hoạch nhỏ,…

* Tồn tại:

– Còn một vài h/s chưa ngoan, có em còn gây gổ với bạn, trêu chọc bạn; có em còn nói tục, nói chuyện trong giờ học. ( Cuối kì I đã giảm, không có trường hợp tái phạm)

– Một số em thường xuyên không làm bài tập về nhà, không thuộc bài cũ.(…………………..) (Nói thêm: Tình trạng làm bài tập về nhà còn chệch choạc, nhiều em làm không kịp thời,…)

– Vài em ở lại ăn cơm trưa đôi khi còn bỏ cơm (không ăn hết khẩu phần ăn), một vài buổi có em không ngủ trưa, còn đọc truyện.

– Một vài em chưa tham gia tốt các phong trào quyên góp ủng hộ.

– Nhiều em không đưa bài kiểm tra về cho bố mẹ ký.

7/ Báo cáo kết quả học tập rèn luyện trong học kì I:

….……………………………………………

….……………………………………………

8/ Báo cáo các khoản thu chi:

( Xin ý kiến phụ huynh cho chi các hoạt động trong học kì II.)

* Báo cáo các khoản thu, tiền ăn: Còn vài em thiếu tiền ăn, chưa nộp đủ các khoản.

9/ Kế hoạch của lớp:

· Duy trì những thành tích đã đạt được trong học kì I, phấn đấu cuối năm lớp đạt lớp chuẩn, Lớp VSCĐ.

· Biện pháp thực hiện:

– Giáo viên: Chấn chỉnh các nề nếp học tập, thể dục vệ sinh, nề nếp VSCĐ.

Duy trì đôi bạn cùng tiến giúp đỡ nhau trong học tập; tổ chức nhiều hình thức thi đua; tăng cường kèm cặp h/s hơn nữa.

Tổ chức lại lớp học, chấn chỉnh ban cán sự lớp, thường xuyên kiểm tra sát sao hơn.

– Học sinh : Thực hiện các nề nếp tốt hơn, nêu cao tính tự giác, ý chí phấn đấu vươn lên trong học tập, tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ nhau trong học tập. Tiếp thu vững vàng kiến thức để đạt kết quả cao trong các kì thi và cũng là nền móng vững chắc cho các em học tiếp ở THCS sau này. Tích cực tham gia các phong trào do Đội và nhà trường phát động.

– Phụ huynh : Đã rất quan tâm, hãy quan tâm hơn nữa trong học kì II này; thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc, kiểm tra các em tự học và làm bài tập ở nhà.

10/ Phát phiếu điểm, bản tự kiểm điểm, vở Toán, vở Chính tả.

….…………………………………………………………….

….…………………………………………………………….

….…………………………………………………………….

….…………………………………………………………….

11/ Ý kiến của phụ huynh:

….…………………………………………………………….

….…………………………………………………………….

….…………………………………………………………….

….…………………………………………………………….

12/ Bế mạc:

Qua một thời gian làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, cuộc họp đã thành công tốt đẹp. Cám ơn những ý kiến đóng góp chân tình của các bậc phụ huynh. Cám ơn sự quan tâm ủng hộ nhiệt tình của các bậc phụ huynh. Rất mong các bậc phụ huynh quan tâm ủng hộ nhiều hơn nữa để lớp đạt được những chỉ tiêu đề ra, giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

….., ngày … tháng … năm 20…
GVCN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Kịch bản chương trình họp phụ huynh cuối kỳ 1 – Mẫu 4

SƠ KẾT KỲ 1 NĂM HỌC 20…. – 20….

I/ Chuẩn bị trước khi họp:

– GVCN gửi giấy mời:

– Thời gian:……, ngày ………………….

– Địa điểm: Tại lớp học của lớp

– GVCN chủ động sắp xếp bàn ghế, vệ sinh trong phòng học sạch sẽ

– GVCN chú ý xưng hô với phụ huynh, chủ động nội dung trước khi nói, có thái độ đúng mức.

II. Nội dung họp chủ nhiệm triển khai:

1/Báo cáo tóm tắt mục B/C/ Về kết quả thực hiện nhiệm vụ HKI và phương hướng HKII trong bản sơ kết của trường để phụ huynh thấy được những công việc trường đã triển khai và thực hiện.

1. Báo cáo sơ kết học kỳ 1;

a. Số Lớp, số học sinh:

Nội dung Tổng số Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp
Số lớp
Số học sinh
Nữ
Số lớp học 2 buổi/ngày
Số học sinh học 2 buổi/ngày
Số lớp học Tiếng Anh
Số HS học Tiếng Anh
Số lớp học Tin học
Số học sinh học Tin học

b- Đội ngũ CBQL-GV- NV

– Tổng số CBQl: – Nữ …; Trình độ đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 100%.

– GV giảng dạy: ……- Đạt tỷ lệ…..GV/lớp – Nữ ….. ; Trình độ đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 100%.

+ Số Giáo viên dạy các môn:

– GV Âm nhạc : – GV Mỹ thuật : 01 – GV ngoại ngữ : …..

– Tin học :…. – Thể dục :…. ( Hợp đồng)

– Nhân viên : ………. ; 01 thư viện ; 01 y tế ; 01 bảo vệ)

c. Nâng cao chất lượng PCGD-TH-ĐĐT và xây dựng trường chuẩn quốc gia

*/ Nâng cao chất lượng PCGD-TH-ĐĐT

– Tỉ lệ huy động trẻ 6 tuổi ra lớp: …/… (đạt 100%)

– HS bỏ học: không

– PCGDĐĐT: mức độ 3

+ Đối với học sinh chưa hoàn thành: Nhà trường phân công trực tiếp cho GVCN, giáo viên dạy buổi 2 và GV trong tổ khối xây dựng kế hoạch bồi dưỡng vào các tiết bổ trợ.

d/ Cơ sở vật chất.

*) Số phòng:

+ Phòng học: ….(đạt chuẩn 100%)

+ Phòng chức năng:…. (còn thiếu phòng Mĩ thuật, đa chức năng,…)

*) Số máy tính:

+ Số máy tính dành cho học tập: …. bộ

+ Số máy tính dành cho quản lý và hoạt động giảng dạy: …..

*) Tivi 43 in: 4 cái

e. Các hoạt động chuyên môn, đổi mới công tác chỉ đạo dạy học, đổi mới phương pháp, thực hiện dạy học – đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình.

*/ Chuyên đề chuyên môn đã thực hiện.

– Chuyên môn đã chỉ đạo các tổ khối lớp dạy đúng, đủ chương trình, có đầy đủ hồ sơ chuyên môn, có kế hoạch phụ đạo học sinh chưa hoàn thành, quan tâm đến chất lượng lớp.

– Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, thi IOE cấp trường, viết chữ đẹp cấp trường.

– Triển khai chuyên đề thiết thực ở các khối lớp: Học vần khối 1, tập làm văn khối 4, 5.

– Tiếp thu và triển khai chuyên đề „Bàn tay nặn bột“, Mĩ thuật, tổ chuyên môn Vnen.

*. Thực hiện hiệu quả thí điểm dạy học theo mô hình VNEN.

– Xây dựng ….lớp dạy học theo mô hình trường học mới VNEN.

– Xây dựng kế hoạch phân công giáo viên, chuẩn bị học sinh, cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng học.

– Tuyên truyền huy động sự tham gia của CBGV, các ban ngành đoàn thể, các bậc PHHS.

– Tăng cường kiểm tra rút kinh nghiệm, sơ kết đánh giá phương pháp, nội dung chương trình và có ý kiến đề xuất kịp thời với PGD&ĐT.

f. Kết quả điểm số và thống kê chất lượng giáo dục học kì I các khối lớp

….…………………………………………

….…………………………………………

….…………………………………………

g. Các kỳ giao lưu cấp huyện:

– Tham gia giao lưu Giải cờ vua cấp huyện: Đạt giải nhì đơn nam khối …. toàn đoàn xếp thứ ………đoàn tham dự.

– Tham gia giao lưu Olympic Tiếng anh 10 em được vào phòng thư cấp Huyện, tham gia giải toán qua mạng.

h. Công tác dạy 2 buổi/ngày – vệ sinh học đường .

*/ Dạy 2 buổi/ngày:

– Thực hiện dạy học 2 buổi/ngày đúng theo quy định.

*/ Công tác Y tế:

+ 100% HS có thẻ BHYT.

+ Tổng số HS được khám sức khoẻ: 256/256 đạt tỷ lệ 100%.

+ 100% học sinh được đảm bảo an toàn trường học

c/ Công tác xây dựng cổng trường An toàn – an ninh trường học:

– Thành lập ban chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch cổng trường an toàn – văn minh.

– Tuyên truyền các văn bản về công tác an toàn, an ninh trường học.

– Bảo vệ làm việc và trực 24/24.

– Đội ngũ sao đỏ hoạt động theo dõi các hoạt động của học sinh trước giờ học và trong giờ ra chơi.

– Xây dựng kế hoạch phương án phòng cháy chữa cháy; bổ sung thiết bị PCCC.

– CBGV-NV-HS kí cam kết công tác an toàn an ninh trường học, không chơi những đồ chơi mang tính bạo lực; Phòng chống ma túy túy – HIV tội phạm…

+ Các giải pháp phòng chống tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích: Thực hiện tốt nội dung tuyên truyền qua các hoạt động tập thể, sân chơi ngoại khóa, sinh hoạt tập thể các lớp; làm băng zôn khẩu hiệu, tuyên truyền ở phía ngoài cổng trường và các dãy hành lang. Giáo dục lồng ghép giúp học sinh biết luyện tập, bảo vệ sức khoẻ, biết tự bảo vệ chống tai nạn thương tích cho chính bản thân mình và các bạn.

– Kết quả: đảm bảo an toàn an ninh, không có đơn thư khiếu kiện.

k. Hoạt động ngoại khoá – Hoạt động nhân đạo.

– Thực hiện tốt lễ khai giảng; Tết Trung Thu (phối hợp với câu lạc bộ huế trong tôi tổ chức chương trình vầng trăng cổ tích và tặng…….. xuất quà); chương trình kỷ niệm 20/10 ; Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 (thi trang trí lớp học, đăng ký tuần học tốt, tiết dạy tốt ); Tổ chức chương trình Đố vui để học, tham gia hội thi biểu diễn nhạc cụ dân tộc cấp huyện theo đơn vị cụm. (1 học sinh đạt giải khuyến khích, giáo viên đạt giải nhất)

– Mua 256 gói tăm tre tổng trị giá…………đ, mua chổi: ………… cái trị giá ………… ủng hộ Hội người mù.

– 100% CBGV-NV – HS đều tham gia xây dựng “cổng trường an toàn – văn minh”.

– 100% HS thực hiện nghi thức hóa trường học. Liên đội duy trì các hoạt động theo đúng kế hoạch như: Đại hội liên đội – chi đội; nề nếp học sinh duy trì ở mức độ tốt.

– 100% học sinh đều tham gia các hoạt động tập thể, khám phá trải nghiệm, rèn luyện kĩ năng sống.

2. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý và trong dạy học.

– Thực hiện tốt ứng dụng CNTT. Tích cực tham gia các lớp tập huấn Tin học do cấp trên tổ chức, vận dụng phần mềm trong quản lý.

– Nâng cấp trang website và đưa vào hoạt động thường xuyên, 100% các hoạt động giáo dục của nhà trường đều được cập nhật trên website.

– 100% các hoạt động giáo dục đều có ứng dụng CNTT.

– Tiếp tục ứng dụng các phần mềm trong quản lý, giảng dạy, hoạt động giáo dục.

– Bảo trì, bảo dưỡng toàn bộ thiết bị điện tử gồm: máy tính, máy in, quạt, đường dây điện, dây mạng.

– Duy trì hoạt động của trang Web.

– Sửa chữa, thay mới máy tính tại phòng tin.

– Nâng cấp đường truyền, duy trì Wifi để CBGV-NV thuận tiện truy cập khai thác thông tin hộp thư điện tử ngành giáo dục được đăng tải thường xuyên.

Xem thêm:  Mẫu nhận xét các môn học theo Thông tư 26

b. Phương hướng nhiệm vụ học kỳ II năm học 20…. – 20…..

– Duy trì tốt nề nếp, kỷ cương trong dạy và học.

– Nâng cao hiệu quả giờ lên lớp, chất lượng giáo dục HS .

– Tăng cường biện pháp quản lý, hình thức kiểm tra, kiểm định chất lượng HS.

– Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học.

– Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh – lấy kết quả học tập của học sinh để đánh giá giáo viên.

– Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy – học.

– Đăng ký kiểm tra công nhận thư viện chuẩn.

– Đăng ký kiểm tra công nhận Trường đánh giá ngoài.

– Tiếp tục củng cố và đẩy mạnh thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức các chuyên đề thực sự đi vào chiều sâu. Tăng cường công tác bồi dưỡng những học sinh có năng lực tốt, phụ đạo học sinh có năng lực yếu, nâng cao chất lượng mũi nhọn, chất lượng học tập của học sinh (chú ý học sinh có năng lực yếu); Kiên quyết không cho học sinh không đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng lên lớp.

– Tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua đã phát động trong năm học. Đầu tư cho các phong trào….

– Duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra, chú trọng đến việc thực hiện đổi mới nội dung chương trình giáo dục phổ thông, chất lượng dạy học 2 buổi/ ngày.

– Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể trong trường thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, học tập, sinh hoạt các ngày lễ theo chủ điểm. Xây dựng các tổ chức nhà trường đạt vững mạnh, tập trung xây dựng Liên đội đạt “Liên đội xuất sắc-Nghìn việc tốt”

– Thực hiện công tác Kiểm định chất lượng giáo dục. Tổ chức tốt ôn tập, kiểm tra định kỳ giữa học kỳ II và cuối năm học. Xét hoàn thành chương trình bậc tiểu học cho học sinh lớp 5.

3/ Đánh giá sơ bộ chất lượng hai mặt HK1 của toàn lớp, nhận xét về hoạt động của lớp (lưu ý: điểm thành phần của học sinh không thông báo mà phụ huynh xem ở trang web của trường, những học sinh cá biệt GVCN gặp riêng phụ huynh để trao đổi).

….……………………………………

….……………………………………

….……………………………………

Phương hướng hoạt động của lớp trong học kỳ 2 năm học 20…. – 20…..

….……………………………………

….……………………………………

….……………………………………

4/ Một số lưu ý với phụ huynh:

– Đọc nội quy học sinh của lớp

– Yêu cầu Phụ huynh cần thường xuyên quan tâm sổ theo dõi HS hàng ngày để biết tình hình học tập của con mình và có ý kiến phản hồi.

– Nhắc nhở phụ huynh không cho HS mang điện thoại các phương tiện nghe nhìn và trang sức đắt tiền đến trường, nếu sử dụng nhà trường sẽ thu.

– Nhắc đồng phục của học sinh, những ngày trời rét đậm học sinh đến trường có thể mặc áo đủ ấm bên trong ngoài khoác áo vét đồng phục, mặc quần dày đủ ấm màu tối. Phụ huynh có thể tự may áo vét đồng phục dày đủ ấm theo màu và kiểu mẫu của trường quy định.

– Báo cáo tình hình trang trí lớp học ( nêu những việc đã làm được và những vấn đề còn vướng mắc)

– Tết vì bạn nghèo: Hàng năm Liên đội phát động tổ chức chương trình “xổ số giúp bạn nghèo vui xuân tết……………..”

– Phụ huynh kiểm tra tình hình học tập của học sinh và các khoản còn phải nộp cho nhà trường

– Gặp riêng phụ huynh còn nợ để thông báo các khoản thu, vướng về số liệu thì yêu cầu phụ huynh đối chiếu trực tiếp với kế toán

5/ GVCN lắng nghe phát biểu, ý kiến trao đổi của phụ huynh, thảo luận và trả lời những vấn đề có thể của GVCN, những vấn đề chưa rõ thì ghi vào biên bản để trả lời sau.

Lưu ý: Cuộc họp phải có ghi chép biên bản thống nhất các nội dung đã được triển khai và nộp về BGH.

III. Sau khi họp xong yêu cầu GVCN hội ý BGH (nộp lại biên bản cuộc họp)

….……………………………………

….……………………………………

….……………………………………

….., ngày … tháng … năm 20…
GVCN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Kịch bản chương trình họp phụ huynh cuối kỳ 1 – Mẫu 5

NỘI DUNG HỌP PHHS LẦN II

Năm học 20…-20…

(PHẦN CHUNG)

Năm học 20…-20… là năm học có ý nghĩa quan trọng; năm học với chủ đề: “Tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”, năm học tiếp tục thực hiện 3 cuộc vận động lớn: cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “ hai không” với bốn nội dung, và thực hiện phong trào thi đua “ xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”,…

Trong năm học nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy, HĐND, UBND, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh ……………….., sự phối hợp tốt của các ban ngành đoàn thể ở địa phương, sự đồng thuận của các bậc phụ huynh. Với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể các thầy cô giáo, các em học sinh, học kì I năm học 20…-20…, Trường ……………………………. thu được những kết quả như sau:

I. Thuận lợi và khó khăn

1. Thuận lợi:

– Sự nghiệp giáo dục nhận được sự quan tâm của Sở GD&ĐT, Huyện ủy, UBND huyện Văn Chấn, cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương.

– Trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập từng bước được đầu tư.

– Đội ngũ giáo viên trong trường được bố trí đủ về số lượng và loại hình đào tạo, có tinh thần đoàn kết, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

– Phần lớn các em học sinh chăm ngoan, lễ phép, có ý thức tổ chức kỷ luật trong rèn luyện đạo đức, chuyên cần trong học tập, không mắc các tệ nạn xã hội, có nền nếp tương đối tốt.

– Các lực lượng xã hội, các bậc phụ huynh đã có nhìn nhận đúng đắn về giáo dục, đầu tư, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho con em học tập, rèn luyện

2. Khó khăn:

– Tình hình kinh tế của địa phương còn khó khăn, thu nhập và mức sống của đại đa số người dân còn thấp, một bộ phận phụ huynh chưa thực sự quan tâm tạo điều kiện tốt cho việc học tập của con em mình, còn phó mặc cho nhà trường và xã hội, trong năm học có … học sinh bỏ học mặc dù được các thầy cô giáo chủ nhiệm và nhà trường vận động đến trường, nguyên nhân bỏ học là do chán học và học yếu.

– Cơ sở vật chất đã được đầu tư xây dựng nhưng vẫn còn thiếu phương tiện dạy học.

– Một số học sinh bị rỗng về kiến thức, học lực yếu, chưa chăm chỉ học tập, bỏ học đi chơi điện tử, đi học bằng xe máy, đua đòi tụ tập…

II. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học kì I năm học 20…-20…:

1. Về học sinh :

– Tổng số lớp:

– Cơ cấu học sinh.

+ Nam:

+ Nữ:

+ Dân tộc thiểu số:

+ Nữ dân tộc thiểu số:

– Chất lượng giáo dục:

– Hạnh kiểm:

+ Tốt:

+ Khá:

+ Trung bình:

+Yếu:

+ Tổng Khá và Tốt:

– Học lực :

+ Giỏi :

+ Khá :

+ Trung bình :

+ Yếu :

+ Kém:

+ Từ TB trở lên:

– Danh hiệu:

+ Học sinh đạt danh hiệu HSG:

+ Học sinh đạt danh hiệu HSTT:

2. Về giáo viên:

Xếp loại Khá, Tốt chiếm trên 90%

– Trong học kì I có 14 học bỏ học nguyên nhân do chán học và 3 học sinh chuyển trường.

3. Thực hiện nề nếp, quy chế chuyên môn

– Cán bộ giáo viên thường xuyên bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, nắm chắc kiến thức để nâng cao kiến thức, làm chủ phương pháp giảng dạy của mình.

– Thực hiện đầy đủ ngày giờ công, ra vào lớp đúng giờ.

– Khi thức hiện giảng dạy giáo viên có đủ các loại hồ sơ sổ sách, giáo án soạn mới theo hướng tinh giản, vững chắc, phù hợp với đối tượng học sinh của trường. Vận động giáo viên soạn hồ sơ bằng máy tính, sử dụng giáo án điện tử trong giảng dạy. Những giáo viên công tác dưới 3 năm thì thực hiện soạn giáo án bằng viết tay.

– Làm tốt công tác đảm bảo chất lượng mỗi giờ lên lớp, đem lại hiệu quả thiết thực, giúp học sinh hiểu bài và hào hứng với nhiệm vụ học tập.

– Thực hiện kiểm tra, chấm điểm đúng thời gian, đúng quy định, trong đó giáo viên đã chú trọng kiểm tra đầu giờ, kiểm tra miệng. Bài kiểm tra định kỳ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ và Sở.

– Các tổ chuyên môn đã duy trì sinh hoạt tổ chuyên môn 2 lần/tháng. Nội dung bàn về công tác chuyên môn. Mỗi tuần các tổ chuyên môn đã tiến hành dự ít nhất hai giờ của giáo viên trong tổ.

– Kiểm tra hồ sơ chuyên môn thường kỳ, đúng quy định.

– Triển khai hoạt động chuyên môn chi tiết ở các tổ nhóm, phân công giáo viên cụ thể để tiến hành ngoại khoá đảm bảo chất lượng và có ý nghĩa thiết thực.

– Rà soát chất lượng học sinh, tăng cường bồi dưỡng học sinh khá giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kém. Tổ chức tốt việc ôn thi tốt nghiệp cho học sinh lớp 12.

4. Công tác phụ đạo học sinh yếu, kém:

Nhà trường đã thực hiện ở các môn văn hoá cơ bản với tất cả các khối lớp: Ban chuyên môn giao cho các tổ vận động các giáo viên đăng kí dạy nội dung cần bồi dưỡng, bộ phận chuyên môn bố trí lớp học và thực hiện tốt công tác quản lý.

5. Bồi dưỡng học sinh giỏi :

Phân hiệu có 02 học sinh tham gia kì thi HSG cấp tỉnh môn Địa lý và môn Sinh học. Kết quả có 01 em đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lý.

6. Ôn thi tốt nghiệp :

Nhà trường tổ chức ôn thi tốt nghiệp 8 môn văn hóa cơ bản: Toán, Văn, Ngoại ngữ, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Hóa hóa học thực hiện từ 10 tháng 9 năm 20…..

7. Về chuyên đề, ngoại khóa trong học kì I đã tổ chức được 02 chuyên đề ngoại khóa.

– Tổ Khoa học xã hội với chủ đề ngoại khóa “Chúng em với các môn khoa học xã hội”

– Tổ Toán – Tin – Công nghệ với chủ đề ngoại khóa “cùng thử sức với khoa học”

8. Sự phối hợp giữa nhà trường với phụ huynh học sinh.

Trong những năm qua, Hội phụ huynh học sinh đã phát huy được vai trò tư vấn, cùng chung vai gánh vác với nhà trường trong mọi hoạt động giáo dục. Cùng với quá trình xã hội hóa giáo dục, trong những năm học vừa qua Hội cha mẹ học sinh đã tự nguyện đóng góp ủng hộ nhà trường xây dựng các công trình phục vụ trực tiếp cho các em học sinh như Sân tập trung chào cờ, hệ thống nhà vệ sinh… Xin thay mặt các cán bộ giáo viên nhà trường, gửi lời cảm ơn, tri ân tới tất cả các ông bà trong Ban đại diện và các bậc phụ huynh của trường.

III. Phương hướng và chỉ tiêu phấn đấu của học kì II và cả năm học.

1: Phương hướng, mục tiêu chung.

– Nhiệm vụ trọng tâm là tập trung xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ; duy trì sĩ số, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, nâng cao chất lượng của người học.

– Tăng cường công tác bồi dưỡng giáo viên giỏi, học sinh giỏi phấn đấu có học sinh giỏi, giáo viên giỏi cấp tỉnh đạt giải cao.

– Tập trung nguồn lực xã hội hóa giáo dục để từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.

2: Chỉ tiêu phấn đấu.

2.1: Đối với học sinh:

– Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực từ trung bình trở lên đạt trên 98%. Trong đó, tỷ lệ học sinh khá, học sinh giỏi đạt từ 20% trở lên. 100% học sinh khối 12 đủ điều kiện dự thi Tốt nghiệp. Trong đó 90% trở lên đỗ Tốt nghiệp khóa thi ngày 02/6/20….

Xem thêm:  Mẫu thư khen học sinh

– Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm Khá và Tốt đạt từ 90% trở lên.

– Giảm tỷ lệ học sinh bỏ học xuống dưới 2.5%.

2.2: Đối với giáo viên, cán bộ, nhân viên:

– 100% giáo viên, cán bộ nhân viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Trong đó có từ 80% trở lên giáo viên, cán bộ nhân viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và chiến sỹ thi đua các cấp. Có nhiều giáo viên, cán bộ nhân viên đạt thành tích cao trong từng lĩnh vực công tác được nhà trường, các cấp, các ngành khen thưởng.

– 100% số tổ đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến trở lên.

2.3: Biện pháp thực hiện

a. Về chuyên môn:

– Tiếp tục thực hiện 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần; học kỳ II: 18 tuần) theo Quyết định ………………….

– Tiếp tục dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình GDPT. Các tổ chuyên môn tổ chức bồi dưỡng giáo viên, giúp đỡ giáo viên mới, giáo viên chưa tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn trong năm học, bảo đảm cho giáo viên nắm vững chương trình – sách giáo khoa (CT-SGK và nắm vững chuẩn kiến thức, kỹ năng của môn học, hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

b. Nâng cao chất lượng giáo dục:

– Thực hiện nghiêm túc nề nếp chuyên môn và đổi mới phương pháp dạy học.

– Có đủ các loại hồ sơ sổ sách, giáo án soạn mới theo hướng tinh giản, vững chắc, phù hợp với đối tượng học sinh của trường.

– Đảm bảo chất lượng mỗi giờ lên lớp, đem lại hiệu quả thiết thực, giúp học sinh hiểu bài và hào hứng với nhiệm vụ học tập.

– Sinh hoạt tổ chuyên môn 2 lần / tháng.

– Tăng cường dự giờ đột xuất, dự giờ giáo viên đăng kí dạy giỏi, các giáo viên mới ra trường kết hợp với việc kiểm tra hồ sơ sổ sách ngay sau giờ dạy.

– Kiểm tra hồ sơ chuyên môn thường kỳ, đột xuất theo đúng quy định.

– Rà soát chất lượng học sinh, tăng cường bồi dưỡng học sinh khá giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kém. Tổ chức tốt việc ôn thi tốt nghiệp cho học sinh lớp 12.

c. Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá:

– Giáo viên đánh giá đúng học sinh, học sinh đánh giá đúng bản thân mình.

– Kết hợp giữa kiểm tra trắc nghiệm và tự luận hợp lí .

– Thực hiện đúng quy chế đánh giá và xếp loại học sinh theo Thông tư 58 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Đối với các môn KHXH-NV tăng cường ra đề “mở” nhằm kiểm tra khả năng vận dụng của học sinh. Đối với môn KHTN cần kiểm tra tư duy logic, kĩ năng thực hành của học sinh.

d. Công tác phụ đạo học sinh yếu, kém :

Thực hiện ở tất cả các môn văn hóa cơ bản với các khối lớp: Giao cho các tổ chuyên môn vận động các giáo viên đăng kí dạy nội dung cần bồi dưỡng, bộ phận chuyên môn bố trí lớp học và theo dõi chất lượng dạy và học.

– Ôn thi tốt nghiệp :

Tiếp tục tổ chức ôn tập 8 môn : Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Hóa học.

PHẦN RIÊNG HỌP THEO ĐƠN VỊ LỚP
CÁC NỘI DUNG GVCN TRIỂN KHAI Ở LỚP

1. Nhận xét đánh giá khái quát tình hình học tập và rèn luyện của từng học sinh từ đầu năm đến nay.

a. Những ưu điểm chính (Lưu ý: trong nội dung này cần nêu cụ thể những học sinh sinh có nhiều cố gắng trong học tập, rèn luyện tu dưỡng).

b. Một số tồn tại :

– Việc chấp hành quy chế của ngành và quy định của trường, của lớp

– Việc tham gia học tập chuyên cần

– Về ý thức phấn đấu vươn lên

– Về việc đóng góp các khoản thu theo quy định.

– Một số tồn tại khác…

2. GVCN thông báo kết quả học kì I năm học 20…-20…

– Thông báo kết quả học tập và hạnh kiểm của từng học sinh, nêu rõ các môn học yếu của từng em; Quán triệt nội quy nhà trường đối với học sinh; Giờ giấc các môn học trong từng buổi, lịch học chính khoá và lịch học ôn thi TN (đối với HS khối 12)

– Nêu ngắn gọn kết quả xếp loại 2 mặt của học sinh – Cần lưu ý đến các học sinh Tốt và Yếu, Kém.

3. Phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch, chỉ tiêu phấn đấu của lớp trong học kì II năm học 20…-20…:

– Giáo viên chủ nhiệm bàn bạc và đưa ra phương hướng nhiệm vụ cụ thể cho học kì II về cả hai mặt Hạnh kiểm và Học lực, cách thức phối hợp giữa gia đình và nhà trường, cũng như các hoạt động ngoại khoá, đoàn thể…

– Công tác giáo dục đạo đức tác phong

– Việc chấp hành quy chế của ngành và nội quy của trường, của lớp.

– Những nội dung cần thiết, quan trọng khác:

4. Đề nghị với PHHS:

– Có kế hoạch quản lý, lịch kiểm tra việc học tập, sinh hoạt của con cái chặt chẽ, tạo điều kiện học tập tốt nhất, động viên, khuyến khích kịp thời những cố gắng, nỗ lực của học sinh.

– Các gia đình có con, em nhà xa đến trọ học phải tiếp tục cam kết với địa phương, gia đình nơi học sinh trọ và cần đặc biệt quan tâm hơn nữa – không kể học sinh nam hay nữ (GVCN nêu thực trạng ăn chơi, đua đòi, bỏ học …. của học sinh – đặc biệt với học sinh trọ học kể cả nam- nữ). PHHS có kế hoạch kiểm tra cụ thể.

– Phối hợp chặt chẽ giữa Gia đình – Nhà trường- Xã hội để giáo dục học sinh; Thông tin, góp ý kịp thời với giáo viên chủ nhiệm hoặc trực tiếp với nhà trường.

5. Tiếp tục phổ biến các qui định: pháp quy của nhà nước, nội quy, quy chế trường, lớp, của người học sinh, các hình thức thi đua khen thưởng, kỷ luật, cách đánh giá xếp loại học sinh.

6. Tổ chức ôn tập cho học sinh:

a. Đối với học sinh khối lớp 12:

Tiếp tục tổ chức ôn thi tốt nghiệp THTP, ôn tập 8 môn : Toán, Văn, Ngoại ngữ, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Hóa học. Tăng cường công tác phụ đạo cho học sinh yếu kém nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

b. Đối với học sinh khối 10, 11:

Tăng cường việc phụ đạo học sinh yếu, kém, học sinh giỏi. Có thể tổ chức ôn tập theo hình thức nêu trên với 8 môn học (Toán, Lý, Hoá, Sinh, Văn, Sử, Địa, ngoại ngữ) dựa trên đề nghị của phụ huynh học sinh

7. Thông báo các khoản thu nộp, đóng góp của học sinh:

Báo cáo chi tiết các khoản thu – chi của lớp, của từng học sinh (tính đến ngày 05/01/20…

8. Ý kiến đóng góp của PHHS:

Do thời gian có hạn nên giáo viên chủ nhiệm định hướng cho phụ huynh học sinh đóng góp ý kiến để khỏi mất thời gian.

Nội dung họp phụ huynh cuối học kì 1 – Mẫu 6

NỘI DUNG HỌP PHỤ HUYNH CUỐI KÌ I

LỚP ….. – Năm học 2022 – 2023

1/ Tuyên bố lí do:

Kính thưa Quý vị đại biểu! quý bậc phụ huynh lớp …..

Thực hiện kế hoạch của nhà trường về việc đánh giá sơ kết học kì I và triển khai kế hoạch học kì II, hôm nay lớp …. tổ chức họp phụ huynh nhằm đánh giá kết quả học tập, rèn luyện cũng như việc tham gia các hoạt động của các em trong học kì I.

Đồng thời chúng ta cùng bàn phương hướng thực hiện cho học kì II đó chính là lý do buổi họp hôm nay.

2/ Giới thiệu đại biểu, bầu thư ký viết biên bản.

Về dự với buổi họp phụ huynh hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu có bác (cô):…………………… trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp.

Cùng các bậc cha mẹ học sinh của lớp…………cũng về dự buổi họp hôm nay.

Xin trân trọng giới thiệu có cô:…………………….. đại diện cha mẹ phụ huynh của lớp làm thư kí………………..

3/ Nội dung cuộc họp:

Kính thưa Quý vị đại biểu! quý bậc phụ huynh lớp …..

Thay mặt cho lớp…….tôi xin thông qua nội dung họp hôm nay:

Báo cáo kết quả học tập rèn luyện trong học kì I.

Bàn phương hướng thực hiện nhiệm vụ cho kì II.

4/ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của toàn trường trong học kì I:

a. Đặc điểm của lớp

– Sĩ số học sinh……….. trong đó nam………. nữ:…….

– Con chính sách (liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, chất độc da cam)…….

– Số học sinh có hoàn cảnh khó khăn (hộ nghèo; mồ côi; bệnh, tật):……….

– Danh sách hs cá biệt (ý thức yếu, kém – lực học kém)…….

– Biện pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện hs

b. Những kết quả đã đạt được

– Hoàn thành tốt:

– Hoàn thành:

– Chưa hoàn thành:

– Học sinh xuất sắc:

– Học sinh tiêu biểu:

c. Đánh giá nhận xét về lớp chủ nhiệm:

Ưu điểm:

Năm học này có nhiều biến động do dịch bệnh Covid hoành hành nên các em phải học trực tuyến khá nhiều thời gian. Tuy nhiên với sự hợp tác của các bậc phụ huynh, các e đều tham gia học tập tốt, đầy đủ.

Nhìn chung các em đều ngoan ngoãn, lễ phép, vâng lời thầy cô, có ý thức học tập tốt. Thực hiện tốt các nề nếp thể dục vệ sinh, các quy định về nề nếp của trường, lớp.

Nhiều em có ý thức học tập tốt, tiếp thu bài chủ động, tích cực, tự giác, hoàn thành tốt các bài tập như em ……….

Với nhiều hình thức thi đua, cùng với việc đổi mới phương pháp và hình thức dạy học, hầu hết các em đều hào hứng tìm tòi, chiếm lĩnh kiến thức, phát biểu hăng hái, mạnh dạn, tự tin.

Một số em biết vươn lên để học tốt. đầu năm học còn yêu nhưng cuối kì 1 vừa qua đã đạt HSXS, như em: ……..

Tham gia tốt các phong trào do Đội và nhà trường phát động: Giải ba văn nghệ, giải khuyến khích thi kể chuyện đạo đức Bác Hồ.

Tồn tại:

Một số học sinh nói chuyện riêng trong lớp nhiều. Một số em không chịu học bài.

Trong các buổi học trực tuyến, nhiều em còn đùa nghịch trong giờ học, nói chuyện riêng, sử dụng điện thoại chưa phù hợp, thường bật micro để nói ngang, hay xin ra ngoài trong giờ học,…

Một số em ít tham gia phát biểu xây dựng bài. Một số em thường xuyên không làm bài tập. Một số em chưa thuộc bảng cửu chương, chưa biết thực hiện các phép tính đối với số có 2 chữ số trở lên. Rất mong quý bậc phụ huynh cần hỗ trợ động viên các em ở nhà.

d. Các thành tích khác của lớp

– Triển khai lại các loại chế độ chính sách của học sinh: (bao gồm các loại chế độ như Nghị quyết ….tỉnh …., Nghị định 116 của chính phủ cho HS bán trú, Nghị định 86 về hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh….)

– Thông báo các chế độ của từng đối tượng hưởng như hộ nghèo, cận nghèo, trung bình, được hưởng trong học kỳ I, ……..

5/ Kế hoạch của lớp:

Duy trì những thành tích đã đạt được trong học kì I, phấn đấu cuối năm lớp đạt lớp tiên tiến.

– Tăng cường bảo quản cơ sở vật chất trong lớp học.

*Biện pháp thực hiện:

– Giáo viên: Chấn chỉnh các nề nếp học tập

Tổ chức nhiều hình thức thi đua; tăng cường kèm cặp học sinh hơn nữa.

– Học sinh: Thực hiện các nề nếp tốt hơn, nêu cao tính tự giác, ý chí phấn đấu vươn lên trong học tập, tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ nhau trong học tập.

6/ Ý kiến của phụ huynh:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

7/ Bế mạc: Qua một thời gian làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, cuộc họp đã thành công tốt đẹp. Cám ơn những ý kiến đóng góp chân tình của các bậc phụ huynh. Cám ơn sự quan tâm ủng hộ nhiệt tình của các bậc phụ huynh. Rất mong các bậc phụ huynh quan tâm ủng hộ nhiều hơn nữa để lớp đạt được những chỉ tiêu đề ra, giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

…………….., ngày … tháng … năm 20…

GVCN

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận