Lịch sử 8 Bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Lịch sử 8 Bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Giải Lịch sử 8 Bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945) là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các em học sinh lớp 8 có thêm nhiều gợi ý tham khảo để giải các bài tập phần nội dung bài học và câu hỏi phần cuối bài trang 113 được nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Giải Lịch sử 8 trang 113 giúp các em hiểu được kiến thức về lịch sử thế giới hiện đại. Soạn Lịch sử 8 bài 23 được trình bày rõ ràng, cẩn thận, dễ hiểu nhằm giúp học sinh nhanh chóng biết cách làm bài, đồng thời là tư liệu hữu ích giúp giáo viên thuận tiện trong việc hướng dẫn học sinh học tập. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài soạn: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945), mời các bạn cùng tải tại đây.

Lý thuyết Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại

1. Bảng thống kê những sự kiện lịch sử chính của lịch sử hiện đại từ năm 1917-1945 theo mẫu

Niên đại

Những sự kiện chính

Kết quả

Tháng 2-1917

Cách mạng dân chủ tư sản Nga thắng lợi.

– Lật đổ chế độ Nga Hoàng.

– Hai chính quyền song song tồn tại.

7-11-1917

– Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 23 Nga thắng lợi.

– Lật đổ chính phủ lâm thời tư sản.

– Thành lập nước Cộng hòa Xô Viết và chính phủ Xô Viết, xóa bỏ chế độ người bóc lột người, xây dựng chế độ mới.

1918-1921

– Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyến xô Viết.

– Xây dựng hệ thống chính trị – nhà nước mới, thực hiện các cải cách xã hội chủ nghĩa, đánh thắng thù trong giặc ngoài.

1921-1941

– Liên Xô xây dựng CNXH.

– Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, tập thể hóa nông nghiệp.

– Liên Xô từ nước nông nghiệp trở thành cường quốc công nghiệp XHCN.

1918-1923

– Cao trào cách mạng ở Châu Âu, châu Á.

– Các Đảng Cộng sản thành lập.

– Quốc tế cộng sản thành lập và lãnh đạo phong trào.

1924-1929

– Thời kỳ ổn định và phát triển của CNTB.

– Sản xuất công nghiệp phát triển nhanh, chính trị ổn định.

1929-1933

– Khủng hoảng kinh tế ở Mỹ và lan rộng ra toàn thế giới tư bản.

– Kinh tế giảm sút nghiêm trọng, thất nghiệp, bất ổn về chính trị.

1933-1939

– Các nước tư bản tìm cách thoát khỏi khủng hoảng kinh tế.

– Đức – Ý – Nhật phát xít hóa chế độ chính trị, chuẩn bị chiến tranh bành trướng xâm lược.

– Anh – Pháp – Mỹ thực hiện cải cách kinh tế, chính trị, duy trì chế độ dân chủ tư sản.

1939-1945

– Chiến tranh thế giới thứ hai.

– Thế giới trong tình trạng chiến tranh.

– CNPX Đức – Ý -Nhật thất bại hoàn toàn

– Thắng lợi về Liên Xô, các nước đồng minh và nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới.

Xem thêm:  Khởi nghĩa Lý Bí: Nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa thắng lợi

2. Kể những sự kiện tiêu biểu nhất trong các sự kiện từ năm 1917- 1945

 • Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga năm 1917.
 • Cao trào cách mạng ở châu Âu năm 1918-1923
 • Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á.
 • Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929-1933.
 • Chiến tranh thế giới thứ hai 1939-1945.

3. So với thời cận đại, trong phong trào công nhân ở các nước Âu-Mỹ, thời hiện đại xuất hiện những nhân tố mới nào có ý nghĩa nhất?

 • Cận đại: học thuyết Mác thâm nhập vào phong trào công nhân, ý thức giác ngộ cao – Quốc tế thứ hai.
 • Hiện đại: GCVS đã từng bước trưởng thành và tham gia lãnh đạo phong trào cách mạng, các Đảng cộng sản thành lập – Quốc tế thứ III (Quốc tế Cộng sản)

4. So với thời cận đại, trong phong trào đấu tranh dân tộc ở các nước thuộc địa và nứa thuộc địa thời hiện đại đã xuất hiện nhân tố gì mới có ý nghĩa nhất?

Giai cấp công nhân tích cực tham gia đấu tranh và giữ vị trí lãnh đạo, các Đảng Cộng sản được thành lập và giữ vai trò lãnh đạo cách mạng.

5. Chọn một số sự kiện lịch sử tiêu biểu từ 1917-1945, giải thích lý do chọn sự kiện đó:

 • Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 thành công, chủ nghĩa xã hội trở thành hiện thực ở một nước đã tác động to lớn đến tình hình thế giới.
 • Phong trào cách mạng ở các nước tư bản Âu- Mỹ 1918-1923 lên cao và có bước chuyển biến mới, ở nhiều nước Đảng Cộng sản ra đời, Quốc tế Cộng sản thành lập và lãnh đạo cách mạng đi theo con đường cách mạng tháng Mười.
 • Trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Châu Á, cùng với sự phát triển của phong trào tư sản, giai cấp tư sản bắt đầu trưởng thành và tham gia lãnh đạo cách mạng.
 • Sau vài năm phát triển, các nước tư bản lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 dẫn đến sự thắng lợi và lên cầm quyền của chủ nghĩa phát xít Đức, Ý, Nhật. Trong khi đó để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, Anh – Pháp – Mỹ thực hiện cải cách kinh tế – xã hội.
 • Chiến tranh thế giới thứ hai 1939-1945 gây ra những tổn thất khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại, đã kết thúc một thời kỳ phát triển của lịch sử thế giới hiện đại.

Trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 23

Câu 1: Đầu thế kỉ XX, về chính trị, Nga là nước như thế nào?

A. Quân chủ chuyên chế
B. Phong kiến
C. Cộng hòa
D. Quân chủ lập hiến.

Xem thêm:  Lịch sử 8 Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam

Câu 2: Hậu quả nghiêm trọng nhất nước Nga gánh chịu do chiến tranh đế quốc ( 1914 – 1918) để lại là gì?

A. Kinh tế suy sụp
B. Liên tiếp thua trận, xã hội không ổn định.
C. Kinh tế suy sụp, quân đội thiếu vũ khí lương thực.
D. Kinh tế suy sụp, mâu thuẫn xã hội gay gắt.

Câu 3: Chính sách kinh tế mới được thực hiện trong điều kiện nào?

A. Hòa bình.
B. Chiến tranh.
C. Kinh tế bị tàn phá.
D. Khủng hoảng chính trị.

Câu 4: Chính sách kinh tế mới bắt đầu từ đâu?

A. Công nghiệp.
B. Nông nghiệp.
C. Thương nghiệp.
D. Công nghiệp và thương nghiệp.

Câu 5: Vì sao giai đoạn 1924 – 1929 các nước tư bản châu Âu ổn định được về chính trị?

A. Các chính quyền tư sản củng cố được nền thống trị của mình.
B. Đàn áp, đẩy lùi các cuộc đấu tranh của quần chúng.
C. Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh.
D. Mâu thuẫn xã hội được điều hòa.

Câu 6: Hoàn cảnh nào cơ bản nhất dẫn đến sự ra đời của Quốc tế cộng sản?

A. Cao trào cách mạng dâng cao ở các nước thuộc châu Âu dẫn đến sự thành lập các đảng cộng sản ở nhiều nước.
B. Chính quyền tư sản đàn áp khủng bố phong trào của quần chúng.
C. Những hoạt động tích cực của Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích Nga.
D. Quốc tế thứ hai giải tán.

Câu 7: Kết quả của phong trào Mặt trận nhân dân Pháp là gì?

A. Đập tan chủ nghĩa phát xít.
B. Bảo vệ được nền dân chủ.
C. Thành lập chính phủ mới.
D. Giành thắng lợi trong tuyển cử.

Câu 8: Trong những năm 1918 – 1923, phần lớn các nước tư bản chủ nghĩa tình hình kinh thế như thế nào?

A. Ổn định và phát triển
B. Tương đối ổn định
C. Lâm vào tình trạng khủng hoảng.
D. Khủng hoảng trầm trọng và kéo dài.

Câu 9: Người da đen ở Mỹ phải đối mặt với nạn gì?

A. Thất nghiệp.
B. Phân biệt chủng tộc
C. Bất công xã hội
D. Thất nghiệp và bất công xã hội

Câu 23: Tổng thống Ru-dơ-ven đã làm gì để đưa nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng?

A. Thực hiện chính sách mới
B. Giải quyết nạn thất nghiệp
C. Tổ chức lại sản xuất
D. Phục hưng công nghiệp.

Câu 11: Nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế nước Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A. Mỹ thu được nhiều lợi nhuận từ chiến tranh thế giới thứ nhất.
B. Đất nước không chiến tranh , tình hình xã hội ổn định.
C. Có chính sách cải cách kinh tế – xã hội hợp lý.
D. Tăng cường lao động và bóc lột công nhân.

Câu 12: Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mỹ đạt đỉnh cao nhất vào năm nào?

A. 1929
B. 1932
C. 1931
D. 1932

Câu 13: Sự kiện chấm dứt sự phục hồi của nền kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?

Xem thêm:  Bộ đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 8 cấp huyện

A. Cuộc bạo động lúa gạo
B. Khủng hoảng tài chính 1927
C. Đảng cộng sản Nhật thành lập
D. Trận động đất ở Tô-ky-ô năm 1923

Câu 14: Mục tiêu đầu tiên trong kế hoạch xâm lược và thống trị thế giới Ta-na-ca là?

A. Trung Quốc
B. Châu Á
C. Đông Á
D. Đông Nam Á

Câu 15: Cuộc đấu tranh chống phát xít ở Nhật Bản có tác dụng như thế nào?

A. Ngăn cản được chiến tranh
B. Làm chậm quá trình phát xít hóa
C. Ngăn cản quá trình phát xít hóa
D. Lôi cuốn đông đảo quần chúng nhân dân tham gia

Giải bài tập SGK Lịch sử 8 Bài 23 trang 113

Bài 1 (trang 113 SGK Lịch sử 8)

Trong số các sự kiện từ năm 1917 đến năm 1945, em hãy chọn năm sự kiện tiêu biểu nhất và nêu lí do vì sao em chọn những sự kiện đó.

Gợi ý đáp án:

+ 5 sự kiện tiêu biểu là:

1- Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

2- Cao tròa cách mạng ở châu Âu 1918-1923.

3- Phong trào đòi độc lập dân tộc ở châu Á.

4- Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933.

5- Chiến tranh thế giới thứ hai.

+ Lí do:

1- Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga, lần đầu tiên chủ nghĩa xã hội đã trở thành hiện thực ở một nước, mở ra thời kì mới trong lịch sử của nhân loại: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
2- Cao trào cách mạng 1918-1923 có bước chuyển biến mới: giai cấp công nhân trưởng thành, nhiều Đảng Cọng sản ra đời => Quốc tế Cộng sản thành lập, lãnh đạo phong trào cách mạng đi theo con đường Cách mạng tháng Mười.

3- Phong trào độc lập dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc là đòn tấn công và tư bản chủ nghĩa, trong phong trào đó, giai cấp vô sản trưởng thành và tham gia lãnh đạo phong trào.

4- Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 đẩy các nước tư bản vào cuộc khủng hoảng chưa từng có, dẫn đến hậu quả là chủ nghĩa phát xít thắng thế và đẩy nhân loại đứng trước nguy cơ một cuộc chiến tranh mới.

5- Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) là cuộc chiến tranh gây ra những tổn thất khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại, kết thúc một thời kì phát triển của lịch sử thế giới hiện đại.

Bài 2 (trang 113 SGK Lịch sử 8)

Hãy nêu những nội dung chính của lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945).

Gợi ý đáp án:

Nội dung chính của lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945) là:

 • Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga đánh dấu sự ra đời của hệ thống XHCN trên thế giới.
 • Phong trào công nhân và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới diễn ra mạnh mẽ.
 • Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 gây hậu quả nặng nề đối với các nước tư bản, dẫn đến sự ra đời của chủ nghĩa phát xít.
 • Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ nhằm giải quyết những mâu thuẫn về thị trường và thuộc địa giữa các nước tư bản.

Bài 3 (trang 113 SGK Lịch sử 8)

Sưu tầm một số tài liệu, tranh ảnh, bản đồ có liên quan đến nội dung một bài học tự chọn.

Gợi ý đáp án:

bai 3 trang 113 sgk 1
bai 3 trang 113 sgk 2

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận