Ma trận đề thi giữa học kì 2 lớp 6 năm 2021 – 2022 sách Chân trời sáng tạo

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Ma trận đề thi giữa học kì 2 lớp 6 năm 2021 – 2022 sách Chân trời sáng tạo

Ma trận đề thi giữa học kì 2 lớp 6 năm 2021 – 2022 sách Chân trời sáng tạo bao gồm ma trận kiểm tra các môn: Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, Giáo dục công dân, Lịch sử – Địa lí, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Công nghệ. Qua đó, giúp thầy cô nhanh chóng xây dựng bảng mô tả chi tiết các nội dung, các chuẩn cần đánh giá theo chương trình mới.

Ma trận đề thi giữa kì 2 lớp 6 rất chi tiết từng nội dung đề kiểm tra ra ở bài học nào, ở chương nào, cấp độ nào, mỗi cấp độ có bao nhiêu câu hỏi, mỗi câu bao nhiêu điểm, tổng số điểm của mỗi cấp độ là bao nhiêu, tỉ lệ điểm của mỗi cấp độ so với điểm của toàn bài kiểm tra ra sao. Chi tiết mời thầy cô cùng theo dõi bài viết nhé:

Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử – Địa lí 6 năm 2021 – 2022

Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng
Cấp độ thấp Cấp độ cao
TNKQ TL TNKQ TL TN TL TN TL

Việt Nam từ khoảng thế kỉ VII trước công nguyên đến đầu thế kỉ X

Nắm được các kiến thức tiêu biểu của Việt Nam từ khoảng thế kỉ VII trước công nguyên đến đầu thế kỉ X

1 số nét văn hóa của người Việt cổ vẫn được duy trì trong thời Băc thuộc

Suy luận sự kiện lịch sử

Đánh giá sự kiện lịch sử

Số câu

4

1/2

1/2

2

7

Số điểm

1

1,5

0,5

0,5

3,5 điểm

Tỉ lệ

10%

16%

5%

5%

35%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

4

10%

1/2

1,5đ

15%

1,5

1,25đ

12,5%

1,5

3 đ

30%

7

3,5 điểm

35%

Xem thêm:  Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Khoa học tự nhiên 6 năm 2021 - 2022 sách Chân trời sáng tạo

Bảng ma trận đề thi giữa kì 2 môn Giáo dục công dân 6

Mức độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng
TNKQ TNTL TNKQ TNTL Cấp độ thấp Cấp độ cao

1. Ứng phó với tình huống nguy hiểm

Nhận biết được các tình huống nguy hiểm

Nêu được cách ứng phó với các tình huống nguy hiểm.

Kể ra các tình huống nguy hiểm ở địa phương.

Vận dụng kiến thức đã học liên hệ để giải quyết tình huống

́ Câu

Số điểm

Tỉ lệ%

5

1,25

12,5%

3

0,75

7,5%

1

1

10%

1

3

30%

10

6

60%

Tiết Kiệm

Biết được các việc làm tiết kiệm .

Nêu được các biểu hiện của tiết kiệm

Ý nghĩa của tiết kiệm

́ Câu

Số điểm

Tỉ lệ%

4

1

10%

4

1

10%

1

2

20%

9

4

40%

̉ng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

16

4

40

2

3

30%

1

3

30%

19

10

100%

Bảng ma trận đề thi giữa kì 2 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Môn: HĐTN, HN – Lớp: 6
(Thời gian làm bài 45 phút)

Mức độ Chủ đề Yêu cầu về nhận thức Tổng
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao
TN TL TN TL TN TL TN TL

Xây dựng cộng đồng văn minh

Số câu

Điểm

%

Số câu: 3

1.5 đ

15%

Số câu: 3

1.5 đ

15%

Số câu 1

2.0đ

20%

Số câu: 7

5.0 đ

50%

Tìm hiểu nghề truyền thống ở Việt Nam

Số câu

Điểm

%

Số câu: 1

0.5 đ

5 %

Số câu: 3

1.5 đ

15%

Số câu: 4

2.0 đ

20 %

Phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu

Số câu

Điểm

%

Số câu: 2

1.0đ

10%

Số câu: 1

2.0 đ

20%

Số câu 3

3, 0đ

30%

Tổng

Số câu

Điểm

%

4 câu

2, 0đ

20%

8 câu

4.0 đ

40%

1 câu

2, 0đ

20%

1 câu

2, 0đ

20%

14 câu

10, 0đ

100, 0%

Ma trận đề kiểm tra giữa kì 2 môn Công nghệ 6

STT NỘI DUNGKIẾN THỨC ĐƠN VỊ KIẾN THỨC CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC % TỔNG ĐIỂM
NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG VẬN DỤNG CAO
Số câu Thời gian Số câu Thời gian Số câu Thời gian Số câu Thời gian

1

Chủ đề:

trang phục và thời trang.

Bài 8: Các loại vải thường dùng trong may mặc

3

3

1

1

10

1

20%

Bài 9.Trang phục và thời trang.

2

3

1

1

10%

Bài 10. Lựa chọn trang phục.

1

3

1

18

1

40%

Bài 11. Bảo quản trang phục

1

1

1

TỔNG

7

12

phút

4

24,0

phút

3

10,0 phút

2

5,0 phút

TỶ LỆ %

30%

40%

20%

10%

100%

Xem thêm:  Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 6 năm 2022 - 2023 sách Chân trời sáng tạo

Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn 6 sách Chân trời sáng tạo

Nội dung MỨC ĐỘ NHẬN THỨC Tổng số
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng
Mức độ thấp Mức độ cao

I. Đọc- hiểu:

Ngữ liệu: Thơ 6 chữ

– Nhận diện được thể loại, phương thức biểu đạt.

– Chỉ ra được một biện pháp tu từ đặc sắc được sử dụng trong bài thơ

– Xác định nghĩa của từ

– Kể ra được những bài thơ cũng chủ đề.

– Hiểu được tác dụng của biện pháp tu từ đặc sắc.

– Giải thích được nghĩa của từ.

– Hiểu được tình cảm của nhân vật trữ tình trong bài thơ.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

3 (C1, 1/2 C2, 1/2 C3, C5)

3

30 %

2 (1/2 C2, 1/2 C3, C4)

2

20%

5

5

50%

II. Làm văn

Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ

Viết được đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

10%

1

10%

2

20%

1

10%

1

5

50%

Tổng số câu

Tổng điểm

Phần %

4

40%

3

30%

2

20%

1

10%

6

10

100%

Bảng ma trận đề thi giữa kì 2 môn Khoa học tự nhiên 6

Chủ đề Nội dung Trắc nghiệm Tự luận Tổng số bài
NB TH Tổng số câu NB TH VD VDC

Chủ đề 4: một số vật liệu, nhiên liệu….

Một số lương thực, thực phẩm

Câu 1,2

Câu 3,4

4

Bài 1a

Bài 1b

Chủ đề 5: chất tinh khiết – hỗn hợp…

Chất tinh khiết – hỗn hợp

Nguyên liệu

Nhiên liệu

Câu 5,6

Câu 7,8

4

Bài 1c

1

Đa dạng thế giới sống.

Nấm

Câu 8, 9,10,12

Câu 11,13,14

12

2

Thực vật

Câu 15

16,19

Câu 17,18,20

Bài 2

Bài 3

Bài 2

Xem thêm:  Bộ đề thi học kì 1 môn Mĩ thuật 6 năm 2022 - 2023
  • Lượt tải: 21
  • Lượt xem: 338
  • Dung lượng: 139,9 KB

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận