Ma trận đề thi học kì 2 lớp 1 năm 2021 – 2022 sách Chân trời sáng tạo

Photo of author

By THPT An Giang

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 1 sách Chân trời sáng tạo bao gồm ma trận kiểm tra môn: Toán, Tiếng Việt giúp thầy cô tham khảo để soạn đề thi cuối kì 2 năm 2021 – 2022 cho học sinh theo chương trình mới.

Ma trận đề thi cuối kì 2 lớp 1 rất chi tiết từng chủ đề, số câu hỏi trắc nghiệm và tự luận ở mỗi mức độ 1, mức độ 2, mức độ 3 là bao nhiêu… Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây để có thêm nhiều kinh nghiệm xây dựng bảng ma trận đề thi học kì 2 theo Thông tư 27 mới nhất.

Ma trận đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 sách Chân trời sáng tạo

Ma trận đề thi đọc môn Tiếng Việt lớp 1

TRƯỜNG TIỂU HỌC ………………..

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM – NĂM HỌC 2021 – 2022
MÔN TIẾNG VIỆT (ĐỌC) – LỚP 1
Đơn vị tính: Điểm

Cấu trúc Kỹ năng đánh giá Câu số Nội dung từng câu theo mức độ Trắc nghiệm Tự luận Tỉ lệ điểm theo nội dung
ĐỌC THÀNH TIẾNG (6đ) Đọc đoạn văn/bài ngắn hoặc bài thơ 1 từ 40-60 tiếng/1 phút
Trả lời câu hỏi 2 Trả lời câu hỏi về nội dung trong đoạn đọc.
ĐỌC HIỂU (4đ) Đọc hiểu TLCH 1 Trả lời câu hỏi về nội dung trong bài đọc. 1 1
Đọc hiểu TLCH 2 Trả lời câu hỏi về nội dung trong bài đọc. 1 1
Đọc hiểu TLCH 3 Trả lời câu hỏi về nội dung trong bài đọc. 1 1
Tự luận (câu hỏi mở) 4 Điền tiếp vào chỗ chấm hoặc viết câu với nội dung trong bài hoặc với thực tế cuộc sống… 1 1
TỔNG ĐIỂM CÁC CÂU 2 1 10
Xem thêm:  Bộ đề thi học kì 2 lớp 1 năm 2021 - 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Ma trận tỷ lệ điểm kiểm tra đọc

Tỉ lệ điểm theo mức độ nhận thức Điểm
Nhận biết 5
Thông hiểu 3
Vận dụng 2
Tỉ lệ điểm trắc nghiệm/tự luận
Trắc nghiệm 3
Tự luận 7

Lưu ý chung: Nghe – Viết chính tả từ 30-35 chữ/15 phút

Ma trận đề thi viết môn Tiếng Việt lớp 1

TRƯỜNG TIỂU HỌC ………………..

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM – NĂM HỌC 2021 – 2022
MÔN TIẾNG VIỆT (VIẾT) – LỚP 1
Đơn vị tính: Điểm

Cấu trúc Kỹ năng đánh giá Câu số Nội dung từng câu theo mức độ Tự luận Tỉ lệ điểm
Chính tả (Nghe viết) Đoạn văn hoặc thơ Viết đúng chính tả đoạn thơ, đoạn văn 30 – 35 chữ / 15 phút 6
Bài tập Chính tả âm vần 1 Quy tắc chính tả (c/k, g/gh, ng/ngh) 1
Điền vần thích hợp với tranh 2 1
Nối câu, viết câu 3 Nối từ ngữ thành câu 1
Viết câu ngắn theo gợi ý với nội dung bức tranh/ảnh 1 1
TỔNG CỘNG ĐIỂM 10

Ma trận tỷ lệ điểm kiểm tra viết

Tỉ lệ điểm theo mức độ nhận thức Điểm
Nhận biết 5
Thông hiểu 3
Vận dụng 2
Tỉ lệ điểm trắc nghiệm/tự luận
Trắc nghiệm 3
Tự luận 7

Lưu ý chung: Nghe – Viết chính tả từ 30-35 chữ/15 phút

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Chân trời sáng tạo

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 theo Thông tư 27

TRƯỜNG TIỂU HỌC ………………..

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM NĂM HỌC 2021 – 2022
MÔN TOÁN – LỚP 1
Đơn vị tính: Điểm

Cấu trúc Nội dung Nội dung từng câu theo mức độ Câu số Trắc nghiệm Tự luận Tỉ lệ điểm theo ND
Số và các phép tính cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 100 (khoảng 6 điểm)
1 0.5 0
Số tự nhiên Cấu tạo số I.1 0.5 0.5 0 0.5
Xếp số theo thứ tự I.2 0.5 0 0.5 0.5
Số liền trước, số liền sau I.3 0.5 0.5 0 0.5
Đặt tính rồi tính II.1a 1 1
Tính nhẩm II.1b 1 1
So sánh các số II.1c 1 1
Tách gộp số II.2 1 1
Điền số thích hợp II.5 0.5 0.5
TỔNG ĐIỂM CÁC CÂU 2 1 10
Xem thêm:  Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 năm 2022 - 2023 sách Cánh diều

Ma trận tỷ lệ điểm kiểm tra

Tỉ lệ điểm theo mức độ nhận thức Điểm
Nhận biết 5
Thông hiểu 3
Vận dụng 2
Tỉ lệ điểm trắc nghiệm/tự luận
Trắc nghiệm 3
Tự luận 7

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập