Toán lớp 4: Triệu và lớp triệu trang 13

Photo of author

By THPT An Giang

Bài 4

Toán là một môn học quan trọng trong chương trình giảng dạy ở lớp 4. Bài viết này sẽ giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo đáp án và hướng dẫn giải chi tiết 4 bài tập trong sách giáo khoa Toán lớp 4 trang 13, 14. Hy vọng rằng thông qua việc ôn tập và củng cố kiến thức qua các bài tập này, các em sẽ nắm vững và tự tin giải được các bài toán Toán lớp 4.

Lý thuyết Triệu và lớp triệu

 • 10 trăm nghìn gọi là 1 triệu, viết là: 1000000.
 • 10 triệu gọi là 1 chục triệu, viết là: 10000000.
 • 10 chục triệu gọi là 1 trăm triệu, viết là: 100000000.
 • Lớp triệu gồm các hàng: triệu, chục triệu, trăm triệu.
 • Chú ý: Một nghìn triệu gọi là một tỉ.

Giải bài tập Toán 4 trang 13, 14

Bài 1

Đếm thêm 1 triệu từ 1 triệu đến 10 triệu.

Gợi ý đáp án:
Ta đếm lần lượt như sau: 1 triệu ; 2 triệu ; 3 triệu ; 4 triệu ; 5 triệu ; 6 triệu ; 7 triệu ; 8 triệu ; 9 triệu ; 10 triệu.

Bài 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

1 chục triệu 10 000 000 5 chục triệu 50 000 000
9 chục triệu 90 000 000 2 chục triệu 20 000 000
3 chục triệu 30 000 000 7 chục triệu 70 000 000
4 chục triệu 40 000 000 8 chục triệu 80 000 000
1 trăm triệu 100 000 000
2 trăm triệu 200 000 000
3 trăm triệu 300 000 000
Xem thêm:  Toán lớp 4: Luyện tập trang 48

Bài 3

Viết các số sau và cho biết mỗi số có bao nhiêu chữ số, mỗi số có bao nhiêu chữ số 0:

 • Mười lăm nghìn.
 • Ba trăm năm mươi.
 • Sáu trăm.
 • Một nghìn ba trăm.
 • Năm mươi nghìn.
 • Bảy triệu.
 • Ba mươi sáu triệu.
 • Chín trăm triệu.

Gợi ý đáp án:

 • 15 000 có 5 chữ số, có 3 chữ số 0
 • 350 có 3 chữ số, có 1 chữ số 0
 • 600 có 3 chữ số, có 2 chữ số 0
 • 1300 có 4 chữ số, có 2 chữ số 0
 • 50 000 có 5 chữ số, có 4 chữ số 0
 • 7 000 000 có 7 chữ số, có 6 chữ số 0
 • 36 000 000 có 8 chữ số, có 6 chữ số 0
 • 900 000 000 có 9 chữ số, có 8 chữ số 0

Bài 4

Viết theo mẫu:

Bài 4

Gợi ý đáp án:
Bài 4

Hy vọng qua bài viết này, các em đã nắm vững kiến thức về số triệu và lớp triệu trong môn Toán lớp 4. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hữu ích về giáo dục và học tập, hãy truy cập THPT An Giang. Chúc các em học tốt!