Ngân hàng câu hỏi tập huấn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 6 sách Cánh diều

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Ngân hàng câu hỏi tập huấn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 6 sách Cánh diều

Ngân hàng câu hỏi tập huấn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 6 sách Cánh diều giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng trả lời 15 câu hỏi trắc nghiệm môn HĐTN HN 6 trong chương trình tập huấn sách giáo khoa lớp 6 mới.

Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm đáp án môn Giáo dục thể chất, Khoa học tự nhiên, cùng hướng dẫn xem bộ sách giáo khoa lớp 6 mới để tìm hiểu trước về các bộ sách mới. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6 sách Cánh diều

Câu 1: Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp góp phần hình thành những năng lực đặc thù nào cho học sinh?

A. Năng lực giải quyết vấn đề; năng lực thích ứng với cuộc sống; năng lực hướng nghiệp
B. Năng lực sáng tạo; năng lực hướng nghiệp; năng lực giải quyết vấn đề
C. Năng lực thích ứng với cuộc sống; năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động; năng lực hướng nghiệp
D. Năng lực thích ứng với cuộc sống; năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động; năng lực định hướng nghề nghiệp ok

Câu 2: Nội dung nào dưới đây không phải là mạch nội dung hoạt động trong chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp?

A. Hoạt động hướng vào bản thân
B. Hoạt động hướng đến xã hội
C. Hoạt động phát triển cộng đồngok
D. Hoạt động hướng nghiệp

Câu 3: Nội dung yêu cầu cần đạt “Nhận biết được những dấu hiệu của thiên tai và biết cách tự bảo vệ trong một số tình huống thiên tai cụ thể” nằm trong mạch nội dung hoạt động nào?

A. Hoạt động hướng vào bản thânok
B. Hoạt động hướng đến xã hội
C. Hoạt động hướng đến tự nhiên
D. Hoạt động hướng nghiệp

Câu 4: Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6, bộ sách Cánh Diều quán triệt sâu sắc tư tưởng nào sau đây của bộ sách Cánh Diều?

Xem thêm:  Hoạt động trải nghiệm 6: Đức tính đặc trưng của em

A. “Mang cuộc sống vào bài học, đưa bài học vào cuộc sống”ok
B. “Mang cuộc sống vào bài học, đưa bài học ra cuộc sống”
C. “Đưa cuộc sống vào bài học, mang bài học vào cuộc sống”
D. “Đưa cuộc sống vào bài học, đưa bài học ra cuộc sống”

Câu 5: Các yêu cầu cần đạt trong chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp (Chương trình Giáo dục phổ thông 2018) được thể hiện như thế nào trong Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6, bộ sách Cánh Diều?

A. Các yêu cầu cần đạt ở một mạch nội dung hoạt động được thể hiện trọn vẹn ở một chủ đề
B. Các yêu cầu cần đạt ở các mạch nội dung hoạt động được lựa chọn, sắp xếp phù hợp với từng chủ đề. Một chủ đề có thể thể hiện một số yêu cầu cần đạt ở những mạch nội dung hoạt động khác nhauok
C. Các yêu cầu cần đạt ở một mạch nội dung hoạt động được thể hiện trong trong hai chủ đề liên tiếp
D. Các yêu cầu cần đạt ở một mạch nội dung hoạt động được thể hiện ở tất cả 9 chủ đề

Câu 6: Cấu trúc mỗi chủ đề được thể hiện như thế nào trong Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6, bộ sách Cánh Diều?

A. Mục tiêu; các hoạt động; các yêu cầu đối với việc chuẩn bị; đánh giá cuối chủ đề
B. Mục tiêu; các yêu cầu đối với việc chuẩn bị; các hoạt động; thông điệp; đánh giá cuối chủ đềok
C. Mục tiêu; các yêu cầu đối với việc chuẩn bị; các hoạt động; đánh giá cuối chủ đề; thông điệp
D. Mục tiêu; các hoạt động; các yêu cầu đối với việc chuẩn bị; thông điệp; đánh giá cuối chủ đề

Câu 7: Tiếp cận hoạt động được thể hiện trong Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6, bộ sách Cánh Diều được hiểu là:

Xem thêm:  Giáo án Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6 sách Cánh diều (Cả năm)

A. Các năng lực và phẩm chất được hình thành qua việc học sinh giải quyết các tình huống và thực hiện hoạt động cụ thể
B. Học sinh có thể huy động những kiến thức, kĩ năng đã có hoặc tìm kiếm các kiến thức và kĩ năng mới để hoàn thành hoạt động
C. Tổ chức các hoạt động để học sinh được tiếp cận thực tế, tham gia, thể nghiệm các cảm xúc tích cực, vận dụng kinh nghiệm đã có của bản thân.
D. Tất cả các ý trênok

Câu 8: Mỗi chủ đề trong Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6, bộ sách Cánh Diều được thiết kế thực hiện với các loại hình hoạt động nào?

A. Sinh hoạt dưới cờ; Hoạt động giáo dục theo chủ đề; sinh hoạt lớp hoặc sinh hoạt câu lạc bộok
B. Sinh hoạt dưới cờ; Hoạt động giáo dục theo chủ đề; Sinh hoạt lớp
C. Hoạt động giáo dục theo chủ đề; sinh hoạt lớp hoặc sinh hoạt câu lạc bộ
D. Hoạt động giáo dục theo chủ đề; sinh hoạt câu lạc bộ

Câu 9: Khi sử dụng Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6, bộ sách Cánh Diều để tổ chức hoạt động cho học sinh thì:

A. Giáo viên triển khai đúng các hoạt động như sách giáo khoa gợi ý
B. Giáo viên có thể linh hoạt lựa chọn, sắp xếp các hoạt động
C. Giáo viên có thể sáng tạo, thiết kế các hoạt động mới nhưng phải đáp ứng yêu cầu cần đạt trong chương trình
D. Cả b và c đều đúngok

Câu 10: Hoạt động giáo dục theo chủ đề trong Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6, bộ sách Cánh Diều được tổ chức với những phương thức nào?

A. Phương thức khám phá; Phương thức trải nghiệm; Phương thức cống hiến; Phương thức tương tác
B. Phương thức khám phá; Phương thức giao lưu; Phương thức thể nghiệm; Phương thức nghiên cứu
C. Phương thức khám phá; Phương thức thể nghiệm, tương tác; Phương thức cống hiến; Phương thức nghiên cứuok
D. Phương thức khám phá; Phương thức tương tác; Phương thức thể nghiệm; Phương thức nghiên cứu.

Xem thêm:  Hoạt động trải nghiệm 6: Giải quyết một số vấn đề nảy sinh trong gia đình

Câu 11: Quan điểm tiếp cận trong kiểm tra, đánh giá hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp là:

A. Tập trung vào đánh giá kết quả và đánh giá để xếp hạng học sinh
B. Đánh giá để xếp hạng và đánh giá như hoạt động học
C. Đánh giá vì sự phát triển của người học và đánh giá để xếp hạng học sinh
D. Đánh giá vì sự phát triển của người học và đánh giá như hoạt động họcok

Câu 12: Bài dạy trong video tiết dạy minh hoạ thuộc chủ đề nào trong Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6, bộ sách Cánh Diều?

A. Chủ đề Tiếp nối truyền thống quê hươngok
B. Chủ đề Con đường tương lai
C. Chủ đề Nét đẹp mùa xuân
D. Chủ đề Cuộc sống quanh ta

Câu 13: Trong video tiết dạy minh hoạ, các hoạt động được tổ chức cho học sinh hướng đến đáp ứng yêu cầu cần đạt trong nội dung HOẠT ĐỘNG nào?

A. Hoạt động phát triển cộng đồng
B. Hoạt động xây dựng cộng đồngok
C. Hoạt động hướng đến xã hội
D. Hoạt động công ích xã hội

Câu 14: Trong video tiết dạy minh hoạ, giáo viên đã thực hiện phương thức tổ chức chủ yếu nào?

A. Phương thức Khám phá
B. Phương thức Thể nghiệm, tương tácok
C. Phương thức Cống hiến
D. Phương thức Nghiên cứu

Câu 15: Thông điệp của tiết dạy minh hoạ trong video là gì?

A. Bảo tồn những giá trị truyền thống là trách nhiệm của mỗi học sinh chúng ta
B. Giữ gìn và phát triển những giá trị truyền thống là nhiệm vụ của tất cả chúng ta
C. Chính chúng ta là những người sẽ lưu giữ, bảo tồn và tiếp nối những giá trị truyền thống của dân tộc cho tương laiok
D. Chúng ta sẽ cùng nhau lưu giữ, bảo tồn và tiếp nối những giá trị truyền thống của dân tộc cho tương lai

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận