Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 17

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 17

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Tiếng Việt – Tuần 17 sách Kết nối tri thức với cuộc sống chi tiết cho từng phần để các em học sinh ôn tập, hệ thống lại toàn bộ kiến thức Tiếng Việt đã học. Mời các em học sinh cùng theo dõi chi tiết.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Tiếng Việt

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 17

Bài 1: Tính nhẩm

11 – 6 = ….

12 – 9 = ….

13 – 5 =…

9 + 5 = ….

7 + 9 = ….

66 + 8 = …

Bài 2: Số ?

Số hạng

6

9

6

3

6

2

Số hạng

8

4

7

8

9

9

Tổng

Số hạng

6

9

6

3

6

2

Số hạng

8

4

7

8

9

9

Tổng

Bài 3: Tính

51 – 27

38 + 25

100 – 37

76 + 24

100 – 8

43 + 17

Bài 4: Số ?

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTT Tuần 17

Bài 5: Tìm tổng của hai số, biết số hạng thứ nhất là 6, số hạng thứ hai là số liền sau của số số hạng thứ nhất.

Bài 6: Bình cân nặng 17 kg, An nhẹ hơn Bình 9 kg. Hỏi An cân nặng bao nhiêu ki – lô – gam ?

Bài 7: >, <, =

12 + 6 … 11 + 7

3 + 9 … 6 + 7

8 + 4 … 5 + 7

4 + 8 … 5 + 9

18 – 3 … 6 + 8

14 – 3 … 5 + 7

Đáp án Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Tuần 17

Bài 1: Tính nhẩm

11 – 6 = 5

12 – 9 = 3

13 – 5 = 8

9 + 5 =  14

7 + 9 =  16

66 + 8 =  74

Bài 2: Số ?

Số hạng

6

9

6

3

6

2

Số hạng

8

4

7

8

9

9

Tổng

14

13

13

11

15

11

Xem thêm:  Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo - Tuần 34

Số bị trừ

16

14

17

18

13

15

Số trừ

9

5

9

9

6

7

Hiệu

25

19

26

27

19

22

Bài 3: Tính

51 – 27

= 24

38 + 25

= 63

100 – 37

= 63

76 + 24

= 100

100 – 8

= 92

43 + 17

= 60

Bài 4: Số ?

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán KNTT Tuần 17

Bài 5: Tìm tổng của hai số, biết số hạng thứ nhất là 6, số hạng thứ hai là số liền sau của số số hạng thứ nhất.

Giải

Số hạng thứ hai là số liền sau của số số hạng thứ nhất.

Số hạng thứ nhất là: 7

Tổng của hai số là:

6 + 7 = 13

Đáp số: 13

Bài 6: Bình cân nặng 17 kg, An nhẹ hơn Bình 9 kg. Hỏi An cân nặng bao nhiêu ki – lô – gam?

Giải

Cân nặng của An là:

17 – 9 = 8 (kg)

Đáp số: 8 kg

Bài 7: >, <, =

12 + 6 = 11 + 7

3 + 9 < 6 + 7

8 + 4 = 5 + 7

4 + 8 < 5 + 9

18 – 3 > 6 + 8

14 – 3 < 5 + 7

Tham khảo chi tiết các dạng bài tập cuối tuần lớp 2 chi tiết tại đây. Đồng thời toàn bộ các đề thi, văn mẫu Download liên tục cập nhật cho các em tham khảo và tiện theo dõi.

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận