Tại sao đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Tại sao đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật

Tại sao đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật là một câu hỏi rất hay, trọng tâm thuộc chương trình Sinh học lớp 9.

Vì sao đột biến gen có hại cho sinh vật mang đến cho các bạn 4 gợi ý trả lời chi tiết nhất. Thông qua tài liệu này các bạn có thêm nhiều tư liệu học tập, củng cố kiến thức hiểu được vai trò của đột biến gen. Đồng thời nhanh chóng biết cách giải bài tập 2 trang 64 sách giáo khoa Sinh học 9. Bên cạnh đó các bạn xem thêm tài liệu phân biệt thường biến và đột biến.

1. Tại sao đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật?

Cách 1

Đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật vì đột biến gen thể hiện ra kiểu hình. Chúng phá vỡ sự thống nhất hài hòa trong kiểu gen đã qua chọn lọc và duy trì lâu đời trong điều kiện tự nhiên. Từ đó gây ra những rối loạn trong quá trình tổng hợp protein.

Đa số các đột biến gen tạo ra gen lặn và có hại, chúng chỉ biểu hiện ra kiểu hình khi ở thể đồng hợp và trong điều kiện môi trường thích hợp. Qua giao phối, nếu gặp tổ hợp gen thích hợp thì một gen có hại có thể trở thành có lợi. Trong thực tế, người ta thường gặp những đột biến tự nhiên và nhân tạo có lợi cho bản thân sinh vật và cho con người.

Xem thêm:  Phân biệt thường biến và đột biến

Cách 2

Đột biến gen thể hiện ra kiểu hình, thường có hại cho bản thân sinh vật vì chúng phá vỡ sự thống nhất hài hòa trong kiểu gen đã qua chọn lọc và duy trì lâu đời trong điều kiện tự nhiên, gây ra những rối loạn trong quá trình tổng hợp prôtêin.

Chúng có ý nghĩa với chăn nuôi, trồng trọt vì trong thực tế có những đột biến gen có lợi cho con người. Chẳng hạn:

  • Đột biến tự nhiên cừu chân ngắn ở Anh, làm cho chúng không nhảy được qua hàng rào để vào phá vườn.
  • Đột biến tăng khả năng thích ứng đôì với điều kiện đất đai và đột biến làm mất tính cảm quang chu kì phát sinh ở giông lúa Tám thơm Hải Hậu dã giúp các nhà chọn giống tạo ra giống lúa Tám thơm đột biến trồng được 2 vụ/năm, trên nhiều điều kiện đất đai, kể cả vùng đất trung du và miền núi.

Cách 3

Đột biến gen biểu hiện ra kiểu hình thường có hại cho bản thân sinh vật vì chúng phá vỡ sự thống nhất hài hoà trong kiểu gen đã qua chọn lọc tự nhiên và duy trì lâu đời trong điều kiện tự nhiên, gây ra những rối loạn trong quá trình tổng hợp prôtêin.

Vai trò của đột biến gen: đột biến gen đa số tạo ra các gen lặn, chúng chỉ biểu hiện ra kiểu hình khi ở thể đồng hợp và trong môi trường thích hợp. Qua giao phối, nếu gặp tổ hợp gen thích hợp, một đột biến vốn có hại có thể trở thành có lợi, làm tăng khả năng thích ứng của sinh vật với các điều kiện ngoại cảnh, có ý nghĩa đối với chăn nuôi và trồng trọt. Ví dụ: Đột biến làm tăng khả năng chịu hạn và chịu rét ở lúa…

Xem thêm:  Soạn Sinh 9 Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Cách 4

– Đột biến gen thể hiện ra kiểu hình, thường có hại cho bản thân sinh vật vì chúng phá vỡ sự thống nhất hài hòa trong kiểu gen đã qua chọn lọc và duy trì lâu đời trong điều kiện tự nhiên, gây ra những rối loạn trong quá trình tổng hợp prôtêin.

– Chúng có ý nghĩa với chăn nuôi, trồng trọt vì đột biến gen làm xuất hiện các biến dị di truyền, làm nguồn nguyên liệu quan trọng trong chọn giống.

– Đa số các đột biến là gen lặn và có hại nhưng chúng chỉ biểu hiện ra kiểu hình khi ở trạng thái đồng hợp và trong điều kiện môi trường thích hợp. Qua quá trình giao phối, nếu gặp tổ hợp gen thích hợp thì một gen có hại cũng có thể có lợi. Trong thực tế người ta thường gặp những đột biến có lợi cho bản thân sinh vật và cho con người

Ví dụ: Đột biến làm tăng khả năng chịu hạn và chịu rét ở lúa…

2. Vai trò đột biến gen

Đột biến gen là nguồn nguyên liệu chủ yếu cho quá trình tiến hóa, nguồn nguyên liệu cho quá trình chọn giống đối với một số loài sinh vật. Nó cũng là công cụ đề các nhà khoa học nghiên cứu các quy luật di truyền.

Vai trò và ý nghĩa của đột biến gen trong thực tiễn sản xuất

Đột biến gen cung cấp nguyên liệu cho quá trình tạo giống. Ở một số đối tượng như vi sinh vật và thực vật, các nhà khoa học thường chủ động sử dụng các tác nhân đột biến để tạo ra các giống mới có lợi.

Xem thêm:  Soạn Sinh 9 Bài 63: Ôn tập phần sinh vật và môi trường

Trong chăn nuôi, trồng trọt, đột biến gen làm xuất hiện các biến dị di truyền, làm nguồn nguyên liệu quan trọng trong chọn giống. Gây đột biến nhân tạo là một trong các phương pháp chọn giống thực vật hiện đại và có hiệu quả cao, góp phần tạo nên những tính trạng quý ở cây trồng.

Ví dụ:

  • Ở nước Anh, người ta đột biến tự nhiên cừu chân ngắn, làm cho chúng không nhảy được qua hàng rào để vào phá vườn.
  • Ở nước ta, các nhà chọn giống tạo ra giống lúa Tám thơm đột biến trồng được hai vụ/năm, trên nhiều điều kiện đất đai, kể cả vùng đất trung du và miền núi.

Vai trò của đột biến gen trong tiến hóa

Đột biến gen cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho quá trình tiến hóa. Nó tạo ra các alen mới trong quần thể, làm phong phú vốn gen của quần thể, khiến cho vật chất di truyền ngày càng đa dạng. Đây cũng là cơ sở để hình thành loài mới.

Trong tiến hóa, tính chất có lợi hay có hại của một đột biến gen chỉ là tương đối (có trường hợp này thì có lợi, có trường hợp khác có hại). Có trường hợp ở trạng thái dị hợp lại làm tăng sức sống, sức chống chịu của cơ thể đối với một số bệnh. Cho nên, đột biến gen vẫn được xem là nguồn nguyên liệu chủ yếu cho quá trình chọn lọc tự nhiên.

3. Ví dụ về đột biết gen phát sinh trong tự nhiên

– Đột biến do con người tạo ra:

  • Tạo ra đột biến mai vàng 150 cánh.
  • Sầu riêng cơm vàng hạt lép (ở Cái Mơn – Bến Tre).

– Đột biến phát sinh trong tự nhiên:

  • Bò 6 chân
  • Củ khoai có hình dạng giống người.
  • Người có bàn tay 6 ngón.

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận