Tiếng Anh 10 Unit 4: Project

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 4: Project

Giải Tiếng Anh 10 Unit 4 Project là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các em học sinh lớp 10 có thêm nhiều gợi ý tham khảo để biết cách thuyết trình về một dự án tình nguyện trong cộng đồng của bạn sách Kết nối tri thức với cuộc sống bài For a better community được nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Thuyết trình về một dự án tình nguyện trong cộng đồng gồm 2 mẫu có dịch được trình bày rõ ràng, cẩn thận, dễ hiểu nhằm giúp học sinh nhanh chóng biết cách làm bài tập trước khi đến lớp. Đồng thời là tư liệu hữu ích giúp giáo viên thuận tiện trong việc hướng dẫn học sinh học tập. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Giải Unit 4 lớp 10: Project trang 51, mời các bạn cùng tải tại đây.

Giải Tiếng Anh 10 Unit 4: Project

Work in groups. Find information about a volunteer project in your community (Làm việc nhóm. Tìm thông tin về một dự án tình nguyện trong cộng đồng của bạn)

Present your findings to the class. Your presentation should include (Trình bày kết quả của bạn trước lớp. Bản trình bày của bạn nên bao gồm)

– What is the volunteer project about?

– What are the aims of the project?

– Where is it carried out?

– Who takes part in the project?

– What are the main activities of the project?

Xem thêm:  Tiếng Anh 10: Review Unit 4

– Who will benefit from the project?

Hướng dẫn dịch:

– Dự án tình nguyện nói về điều gì?

– Mục tiêu của dự án là gì?

– Nó được tiến hành ở đâu?

– Ai tham gia vào dự án?

– Các hoạt động chính của dự án là gì?

– Ai sẽ được lợi từ dự án?

Bài thuyết trình về dự án tình nguyện – Mẫu 1

Gợi ý đáp án 

Hello everyone, today I’m going to introduce to you our volunteer project named Happy Tutors. We are carrying out this project at Cau Giay District first and then we will open it at every district in Hanoi. Each volunteer in our team will become a tutor who is willing to help poor students study better. Students who have good results in any subjects can take part in our project. Our main activities are to make a list of poor students who need helps, find suitable tutors for them and assist them to study well. I hope our project will develop more in the future. If you are interested in our project, please send us your application soon.

Dịch nghĩa

Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn dự án tình nguyện mang tên Gia sư hạnh phúc. Chúng tôi đang thực hiện dự án này trước tiên tại Quận Cầu Giấy và sau đó sẽ mở rộng tại tất cả các quận của Hà Nội. Mỗi tình nguyện viên trong nhóm của chúng tôi sẽ trở thành một gia sư sẵn sàng giúp đỡ các học sinh nghèo học tập tốt hơn. Những học sinh có kết quả tốt trong bất kỳ môn học nào đều có thể tham gia vào dự án của chúng tôi. Hoạt động chính của chúng tôi là lập danh sách các học sinh nghèo cần giúp đỡ, tìm gia sư phù hợp cho các em và hỗ trợ các em học tốt. Tôi hy vọng dự án của chúng tôi sẽ phát triển hơn nữa trong tương lai. Nếu bạn quan tâm đến dự án của chúng tôi, vui lòng gửi đơn đăng ký sớm cho chúng tôi nhé.

Xem thêm:  Tiếng Anh 10 Unit 7B: Exchange contact information

Bài thuyết trình về dự án tình nguyện – Mẫu 2

This Friday, my voluntary club and I will launch the voluntary movement with the message ‘Join hands to help poor and disabled people’. We will call people in my village for raising funds and collecting gifts to help poor and disabled people. Besides that, we also connect with other sponsors and benefactors to organise charity events. The programme will take place over 2 days (Friday and Saturday). A half of the money raised will be given to children with difficult conditions. The other half will be used to organise a Mid-Autumn festival for disabled children on Sunday. The children will make mooncakes, colorful star lanterns, and cute masks. We will organise the fair so that the children can sell their products. We hope that they will have a meaningful Mid-Autumn festival.

Dịch nghĩa

Thứ Sáu này, tôi và câu lạc bộ tình nguyện của tôi sẽ phát động phong trào tình nguyện với thông điệp “Chung tay giúp đỡ người nghèo và người khuyết tật”. Chúng tôi sẽ kêu gọi những người trong làng để gây quỹ và thu thập quà tặng để giúp đỡ những người nghèo và người tàn tật. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng kết nối với các nhà tài trợ và các nhà hảo tâm khác để tổ chức các sự kiện từ thiện. Chương trình sẽ diễn ra trong 2 ngày (thứ Sáu và thứ Bảy). Một nửa số tiền quyên góp sẽ được trao cho trẻ em có điều kiện khó khăn. Một nửa còn lại sẽ được sử dụng để tổ chức lễ hội Trung thu cho trẻ em khuyết tật vào ngày Chủ nhật. Các em sẽ làm bánh trung thu, đèn ông sao đầy màu sắc, và mặt nạ dễ thương. Chúng tôi sẽ tổ chức hội chợ để các em có thể bán các sản phẩm của mình. Chúng tôi hy vọng rằng các em sẽ có một lễ hội Trung thu đầy ý nghĩa.

Xem thêm:  Tiếng Anh 10 Review Unit 6

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận