Tiếng Anh 10 Unit 7: 7H Writing

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 7: 7H Writing

Tiếng Anh 10 Unit 7: 7H Writing giúp các em học sinh lớp 10 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 91 sách Chân trời sáng tạo bài Unit 7: Tourism trước khi đến lớp.

Soạn 7H Writing Unit 7 lớp 10 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Global 10 trang 91. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 10. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 10 Unit 7H Writing trang 91, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Giải Tiếng Anh 10 Unit 7: 7H Writing

Bài 1

Look at the photos. Where would you prefer to go on holiday? Why?

(Nhìn vào những bức ảnh. Bạn muốn đi đâu trong kỳ nghỉ? Tại sao?)

Gợi ý đáp án

– I want to go to France (photo 1) because I’d love to travel to another country.

(Tôi muốn đến Pháp (ảnh 1) vì tôi muốn đi du lịch đến một quốc gia khác.)

– I want to go to Dong Nai Province (photo 2) because I’d love to travel around Vietnam.

(Tôi muốn đến tỉnh Đồng Nai (ảnh 2) vì tôi thích đi du lịch khắp Việt Nam.)

Bài 2

Read the blog posts. Who has already done four things and has another two planned? Who has done one thing and has another one planned?

Xem thêm:  Tiếng Anh 10 Unit 7D: Compare types of communication

(Đọc các bài đăng trên blog. Ai đã làm bốn việc và còn 2 việc nữa? Ai đã làm một việc và một việc nữa?)

Gợi ý đáp án

Harry has done four things and has two more planned.

(Harry đã làm được bốn việc và còn hai việc nữa.)

Emily has done one things and has one more planned.

(Emily đã làm được hai việc và còn một việc nữa.)

Bài 3

Read the task below. Do both blog posts include all four points?

(Đọc bài tập bên dưới. Cả hai bài đăng trên blog có bao gồm tất cả bốn điểm không?)

Gợi ý đáp án

No. The first post doesn’t mention where Harry is staying.

(Không, blog đầu tiên không đề cập đến Harry ở đâu.)

Bài 4

Read the Writing Strategy. Find sentences where the writers have omitted the subject.

(Đọc Chiến lược Viết. Tìm những câu mà người viết đã lược bỏ chủ ngữ.)

Writing Strategy (Chiến lược Viết)

In informal style (e.g. in emails, blogs and postcards) we can omit sentence subjects I and we.

(Trong văn phong không trang trọng / thân mật (ví dụ: email, blog và bưu thiếp), ta có thể bỏ chủ ngữ I và we.)

Must go now! Wish you were here!

(Phải đi ngay thôi! Ước gì bạn ở đây!)

With the present continuous, we can also omit the auxiliaries am and are.

(Với thì hiện tại tiếp diễn, chúng ta cũng có thể lược bỏ am và are.)

Having a great time in Italy!

Xem thêm:  Tiếng Anh 10 Unit 6: 6B Grammar

(Có quãng thời gian tuyệt vời ở Ý nhé!)

However, only do this once or twice in a text. Do not omit every instance of I and we.

(Tuy nhiên, chỉ làm điều này một đến hai lần trong một văn bản. Đừng lược bỏ tất cả từ I và we.)

Bài 5

Complete the holiday activities below. They are all in the blog posts in exercise 2.

(Hoàn thành các hoạt động trong kỳ nghỉ dưới đây. Tất cả đều có trong các bài đăng trong blog ở bài tập 2)

Holiday activities (Hoạt động trong kỳ nghỉ)

1. go s_____ / k_____

2. take a b_____ t_____

3. go up a t_____

4. visit an a_____

5. hire a b_____

6. buy s______

Gợi ý đáp án

Holiday activities (Hoạt động trong kỳ nghỉ)

1. go shopping / kayaking

(đi mua sắm / chèo thuyền kayak)

2. take a boat trip (đi tàu)

3. go up a tower (lên đỉnh tháp)

4. visit an amusement park (đến khu vui chơi)

5. hire a bike (thuê xe đạp)

6. buy souvenirs (mua quà lưu niệm)

Bài 6

 Read the task in exercise 3 again. Make notes for each of the four points.

(Đọc lại nhiệm vụ ở bài tập 3. Viết ý cho mỗi mục)

Gợi ý đáp án

The journey to your holiday destination and where you are staying: travel by car, a three-day trip, stay with one of my old friends.

The weather: warm and wild.

Some holiday activities you have done: take a cuise, go kayaking, visit an amusement park.

Something you plan to do in the next few days: go diving near Cong Do island.

Xem thêm:  Viết đoạn văn tiếng Anh về tổ chức quốc tế UNICEF

Bài 7

Write your blog post (120-150 words).

(Viết bài đăng trên blog của bạn khoảng 120-150 từ)

Gợi ý đáp án

Hi, everyone! Sorry I haven’t posted since Monday! Arrived in Ha Long (Quang Ninh province) two days ago after a two-hour journey by car from Ha Noi. Instead of staying in a hotel, I stayed with one of my old friends. The weather here is cloudy, warm and wild. How wonderful!

We’ve already taken a cuise to visit Ha Long Bay. The scene was spectacular! There’s no better way to see the beauty of Halong Bay than from the water. We’ve also gone kayaking in Bai Tu Long Bay. That’s was amazing! Yesterday we visited Sun World Halong Park and experienced loads of game there.

Tomorrow we are going to go diving near Cong Do island. Not far from here! Can’t wait! Will post another entry tomorrow when we’re back from Cong Do island.

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận