Tiếng Anh 10 Unit 7E: Compare formal and informal communication

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 7E: Compare formal and informal communication

Tiếng Anh 10 Unit 7E: Compare formal and informal communication giúp các em học sinh lớp 10 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 84, 85 sách Cánh diều bài Communication trước khi đến lớp.

Soạn Compare formal and informal communication Unit 7E lớp 10 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Explore New Worlds 10 trang 84, 85. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 10. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 10 Unit 7E: Compare formal and informal communication trang 84, 85 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Unit 7E Lớp 10 Compare formal and informal communication

Câu A

How often to you use of the following? Everyday, sometimes, or never? (Tần suất bạn dùng những thứ sau đây như thế nào? Hàng ngày, thỉnh thoảng hay không bao giờ?)

Gợi ý đáp án:

– I use emails, social media and text messages every day.

(Tôi sử dụng email, mạng xã hội và tin nhắn mỗi ngày.)

– I sometimes use phone calls.

(Tôi thỉnh thoảng gọi điện thoại.)

– I never use letters.

(Tôi không bao giờ sử dụng thư tín.)

hoặc trả lời theo cách sau:

Xem thêm:  Bài tập tiếng Anh lớp 10 Unit 9 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu B

Which types of communication in A would you use in each situation. (Loại giao tiếp nào bạn dùng trong mỗi trường hợp sau.)

Câu C

Compare your answers in pairs. Fill in the information partner. Give reasons for your answers. (So sánh Đáp án: theo cặp. Điền thông tin của bạn cùng nhóm. Đưa lý do của bạn.)

Gợi ý đáp án:

Ta có bảng đáp án gợi ý cho cả phần B và C như sau:

You want to Me My partner
1. send a photo to your grandparents Social media Social media
2. apply for a scholarship Email Email
3. keep in touch with friends from Brazil Text messages, social media social media
4. send an assignment to your teacher Email Email
5. invite a friend out tonight Phone call Text message

Câu D

Read the information below. Then discuss in pairs if you would use formal or informal writing for each situation B. (Đọc thông tin dưới đây. Thảo luận theo cặp liệu bạn sẽ sửa dụng lối viết trang trọng hay thân thiết với các tình huống ở B.)

Gợi ý đáp án:

1. send a photo to your grandparents. ⇒ Informal writing.

2. apply for a scholarship. ⇒ Formal writing.

3. keep in touch with friends from Brazil. ⇒ Informal writing.

4. send an assigment to your teacher. ⇒ Formal writing.

5. invite a friend out tonight. ⇒ Informal writing.

Câu E

n pairs, look at the three messages and number them from 1 to 2(1= most formal, 3= least formal). Underline words and phrases that help you decide. (Theo cặp, hãy xem ba tin nhắn và đánh số chúng từ 1 đến 2 (1 = trang trọng nhất, 3 = ít chính thức nhất). Gạch chân những từ và cụm từ giúp bạn quyết định.)

Xem thêm:  Viết đoạn văn tiếng Anh về tổ chức quốc tế UNICEF

Gợi ý đáp án:

2 – 1 – 3

Câu F

Match the formal and information expressions with similar meaning. (Nối các cách thể hiện trang nhã hoặc thân thiết có cùng nghĩa.)

Gợi ý đáp án:

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận