Tiếng Anh 6 Unit 9: Từ vựng

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Tiếng Anh 6 Unit 9: Từ vựng

Từ vựng Unit 9 lớp 6 tổng hợp toàn bộ từ mới tiếng Anh quan trọng xuất hiện trong bài What are you doing giúp các em học sinh chuẩn bị bài học trước khi đến lớp.

Từ vựng tiếng Anh lớp 6 Unit 9: What are you doing được biên soạn bám sát theo SGK Tiếng Anh lớp 6 sách cánh diều bao gồm từ mới, phiên âm và nghĩa của từ, từ loại. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, tăng vốn từ vựng cho bản thân để học tốt Tiếng Anh 6.

Từ vựng Anh 6 What are you doing

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

blog post

n

/blɒɡ pəʊst/

bài đăng nhật kí mạng, bài đăng blog

call a friend

v.phrase

/kɔːl ə frend/

gọi điện thoại cho bạn

chat online

v.phrase

/tʃæt ˈɒn.laɪn/

trò chuyện trực tuyến

check email

v.phrase

/tʃek ˈiː.meɪl/

kiểm tra thư điện tử

computer

n

/kəmˈpjuː.tər/

máy tính

convenient

adj

/kənˈviː.ni.ənt/

thuận tiện

headphones

n

/ˈhed.fəʊnz/

tai nghe

play a game

v.phrase

/pleɪ ə ɡeɪm/

chơi trò chơi

player

n

/ˈpleɪ.ər/

người chơi

take a photo

v.phrase

/teɪk ə ˈfəʊ.təʊ/

chụp ảnh

text

v

/tekst/

nhắn tin

video game

n

/ˈvɪd.i.əʊ ˌɡeɪm/

trò chơi điện tử

watch a movie

v.phrase

/wɒtʃ ə ˈmuː.vi/

xem phim

  • Lượt xem: 15
  • Dung lượng: 86,6 KB

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận