Tiếng Anh 8 Unit 6: Skills 2

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Tiếng Anh 8 Unit 6: Skills 2

Giải Tiếng Anh 8 Unit 6 Skills 2 là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các em học sinh lớp 8 có thêm nhiều gợi ý tham khảo để giải các câu hỏi trang 65 bài Folk Tales được nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Soạn Skills 2 trang 65 Unit 6 được trình bày rõ ràng, cẩn thận, dễ hiểu nhằm giúp học sinh nhanh chóng biết cách làm bài, đồng thời là tư liệu hữu ích giúp giáo viên thuận tiện trong việc hướng dẫn học sinh học tập. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Giải Unit 6 Lớp 8: Skills 2, mời các bạn cùng tải tại đây.

Soạn Anh 8 Unit 6: Skills 2

Câu 1

Task 1. Listen to the fairy tale. The princess and the Dragon and correct the following statements.

(Nghe câu truyện cổ tích Công chúa và Con rồng và sửa những phát biểu sau)

1. Once upon a time, there was a king, a queen and a prince.

2. One night, a giant captured the princess and put her in his tower.

3. One day, a dragon heard the princess sing for help.

4. At the end of the story, the dragon made friends with the princess.

Gợi ý đáp án:

1. Once upon a time, there was a king, a queen and a prince.

(Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua, hoàng hậu và một hoàng tử.)

Giải thích: Dựa vào câu ‘…there was a king and a queen who lived in a castle with their beautiful daughter.’, ta sửa prince → princess để được câu đúng.

2. One night, a giant captured the princess and put her in his tower.

(Một đêm nọ, một gã khổng lồ đã bắt cóc công chúa và nhốt nàng trong tòa tháp của hắn.)

Giải thích: Dựa vào câu ‘…an ugly ogre captured the princess and put her in his tall, dark tower.’, ta sửa a giant → an ugly ogre để được câu đúng.

3. One day, a dragon heard the princess sing for help.

(Một ngày nọ, một con rồng nghe thấy tiếng hát cầu xin giúp đỡ của công chúa.)

Sửa: sing → cry

4. At the end of the story, the dragon made friends with the princess.

(Kết thúc câu chuyện, con rồng đã kết bạn với công chúa.)

Sửa: made friends with → married

Câu 2

Task 2. Listen again. Fill the missing words.

(Nghe lần nữa. Điền vào những từ còn thiếu.)

Once upon a time, there was a king and a queen who lived in a (1) ____ with their beautiful daughter. One night an ugly ogre captured the princess and put her in his tall, dark tower. The king and the queen were very sad.They promised to (2)____ to the knight that rescued the princess. Many knights wanted to rescue her. But they all ran away when they reached the tower and saw the ogre roaring (3) ____ . One day a dragon was flying over the tower when he heard the princess cry for help. The dragon flew down to the tower, took a big fiery (4) ____ and blew the ogre far away. The dragon rescued the princess from the tower and gently put her on his (5) ____. They flew back to the castle. The king and the queen were so happy. The dragon turned into a handsome prince and married the princess. They all lived happily ever after.

Xem thêm:  Tiếng Anh 8 Unit 7: Looking Back

Gợi ý đáp án:

(1) castle

(2) give gold

(3) with anger

(4) breath

(5) strong back

Tạm dịch:

Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua và một nữ hoàng sống trong một lâu đài với con gái xinh đẹp của họ. Một đêm nọ, một yêu tinh xấu xí bắt cóc công chúa và bỏ cô ấy lên ngọn tháp tăm tối và cao của nó. Nhà vua và nữ hoàng rất buồn. Họ hứa tặng vàng cho hiệp sĩ mà cứu công chúa. Nhiều hiệp sĩ muốn cứu cô ấy. Nhưng tất cả họ đều chạy trốn khi đến tòa tháp và thấy yêu tinh gầm hét giận dữ. Một ngày nọ một con rồng đang bay qua tòa tháp thì nghe công chúa khóc xin giúp đỡ. Con rồng bay xuống tháp, lấy một hơi thở giận dữ và thổi bay yêu tinh đi. Con rồng giải cứu công chúa từ tòa tháp và nhẹ nhàng đặt lên lưng nó. Họ bay trở về lâu đài. Nhà vua và nữ hoàng rất vui. Con rồng biến thành hoàng tử đẹp trai và kết hôn với công chúa. Họ sống hạnh phúc mãi mãi.

Câu 3

Task 3. Make notes about one of your favorite fairy tales. You can invent your own story.

(Ghi chú về một trong câu truyện cổ tích yêu thích. Em có thể sáng tạo ra câu chuyện riêng của em.)

Title:

Main characters:

Plot: beginning

Plot: middle

Plot: end

Gợi ý đáp án:

Title:

Mouse and cat

Main characters:

Mouse and cat

Plot: beginning

Mouse lived in heaven. The Ruler of Heaven gave him a key to take care of the rice warehouse.

Plot: middle

Mouse ate the rice so much and the ruler put him in the land. The mouse still continued tc eat rice in the land.

Plot: end

The ruler put his cat in the land to kill mouse.

Tạm dịch:

Tựa đề:

Mèo và chuột

Những nhân vật chính:

Mèo và chuột

Cốt truyện: mở truyện

Chuột sống trên trời. Ngọc Hoàng đưa cho nó chìa khóa để trông coi kho lúa.

Cốt truyện: thân truyện

Chuột ăn lúa rất nhiều và Ngọc Hoàng bỏ nó xuống trần gian. Chuột vẫn tiếp tục ăn lúa.

Cốt truyện: kết truyện

Ngọc Hoàng bỏ con mèo của Ngài xuống trần gian để giết chuột.

Sample 2:

Title:

Tich Chu

Main characters:

A little boy and his grandmother

Plot: beginning

Tich Chu was a naughty boy, He didn’t take care of his grandmother. His grandmother was too thirsty and she became a bird.

Plot: middle

Tich Chu was very regretful for this. He wanted his grandmother to come back with him at any cost. And the accepted to do every difficult things to save his grandmother.

Plot: end

After overcoming all the difficult things, Tich Chu brought magic water for the bird to drink. The bird became his grandmother again.

Xem thêm:  Tiếng Anh 8 Unit 7: Từ vựng

Câu 4

a. Use your notes in 3 to write the fairy tale. Use The Princess and the Dragon as a model.

(Sử dụng ghi chú của bạn trong phần 3 để viết một câu truyện cổ tích. Sử dụng kiểu truyện “Công chúa và Con rồng” làm mẫu.)

b. Swap stories with your classmates and read each other’s stories.

(Trao đổi những câu truyện với bạn học và đọc câu truyện của mỗi người.)

Gợi ý đáp án:

Sample 1.

Once upon a time, the ruler of Heaven had a mouse in heaven. The Ruler decided to give him the key to take care of the rice warehouse. The mouse ate so much rice. The ruler was very angry and put the mouse in the land. When the mouse got to the land, he continues to eat the rice in the land so much. Therefore, the Ruler put his cat in the land to kill the mouse.

Tạm dịch:

Ngày xửa ngày xưa, Ngọc Hoàng có một con chuột ở trên trời. Người quyết định trao cho chuột chìa khóa để trông coi kho lúa. Chuột ăn lúa rất nhiều. Ngọc hoàng rất tức giận và cho chuột xuống trần gian. Khi chuột xuống trần gian, nó vẫn ăn lúa rất nhiều. Vì vậy, Ngọc Hoàng cho mèo của ngài xuống trần gian để diệt chuột.

Sample 2.

Once day, her granny was very thirsty, she called Tich Chu but he wasn’t at home. He was playing with friends. His granny was so thirsty that she became a bird. She flew to find water. After coming back home. Tich Chu couldn’t find his granny. He realized that his granny had become a bird. And he needed to find magic water for her. He accepted to do everything so that the bird could become his granny again. After overcoming all the difficult and dangerous things on the way of searching for magic water, Tich Chu was able to bring magic water to the bird. The bird drank water and became his granny again. Tich Chu promised to his granny that a better grandchild to make granny happy. They lived happily since then.

Tạm dịch:

Ngày xưa, trong một ngôi làng nhỏ có một cậu bé sống cùng với bà. Cậu bé tên là Tích Chu. Tích Chu là một cậu bé nghịch ngợm. Cậu ta chỉ mải mê chơi đùa với bạn của mình, cậu ta không quan tâm nhiều đến bà mình.

Một hôm, bà Tích Chu khát nước quá. Bà gọi Tích Chu nhưng Tích Chu không có ở nhà. Cậu ta đang vui chơi với bạn bè của mình. Bà Tích Chu khát nước quá nên biến thành một chú chim và bay đi tìm nước. Khi Tích Chu trở về nhà, cậu ta không thấy bà mình đâu cả. Cậu biết rằng bà mình đã hóa thành chim, và cậu cần phải mang nước thần về cho bà. Cậu bé chấp nhận làm mọi điều để chim có thể biến trở lại thành bà nội của cậu. Sau khi vượt qua hết các trở ngại khó khăn và nguy hiểm trên đường đi tìm nước thần, cậu bé đã mang được nước thần về cho chim uống. Chim uống xong liền hóa lại thành bà. Tích Chu hứa với bà rằng cậu sẽ ngoan ngoãn hơn để bà vui long. Kể từ đó, họ sống hạnh phúc với nhau.

Xem thêm:  Viết đoạn văn về tầm quan trọng của Internet đối với việc học tiếng Anh (3 Mẫu)

Sample 3

When I was a child, my grandmother told me a lot of fairy tales, but the most memorable one was the story “Little Red Riding Hood”. She said, ‘In the past, there was a little girl with a red scarf who was giddy. Once, her grandmother was sick so her mother told her to bring a cake to her grandmother and remember to go in a straight line, not to take a detour otherwise it would be dangerous. The little red riding hood on the road, but because she was too giddy, she forgot her mother’s words that she should follow the forest path, she met the wolf. Wolf tricked her into picking flowers and I went to her grandmother’s house and ate her grandmother’s flesh. After eating her grandmother’s flesh, the wolf put on her clothes and lay on the bed waiting for the little red riding hood to come to eat the meat. When she arrived, the wolf swallowed her whole. After a full meal, the wolf fell asleep. At that moment a good hunter passed by and saw the wolf lying on the bed and killed the wolf, saving the red scarf little girl and grandmother. You two are happy and reunited together. ‘ Great story, I always remember it /

Tạm dịch:

Khi tôi còn nhỏ, bà tôi đã kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện cổ tích, nhưng tôi nhớ nhất là câu chuyện “Cô bé quàng khăn đỏ”. Cô kể: ‘Ngày xưa có một cô bé quàng khăn đỏ ham chơi. Có lần, bà ngoại bị ốm nên mẹ cô dặn phải mang bánh cho bà ngoại và nhớ đi đường thẳng, không được đi đường vòng nếu không sẽ rất nguy hiểm. Bé quàng khăn đỏ lên đường nhưng vì ham chơi quá quên lời mẹ dặn nên men theo đường rừng thì gặp sói. Sói lừa bà hái hoa còn tôi thì đến nhà bà ngoại và ăn thịt bà nội. Sau khi ăn thịt bà mình, con sói mặc quần áo và nằm trên giường chờ cô bé quàng khăn đỏ đến để ăn thịt. Khi cô đến nơi, con sói đã nuốt trọn cô. Sau khi ăn no, con sói lăn ra ngủ. Đúng lúc đó một người thợ săn tốt bụng đi ngang qua thấy sói nằm trên giường liền giết sói, cứu cô bé quàng khăn đỏ và bà ngoại. Hai bạn hạnh phúc và đoàn tụ bên nhau. Câu chuyện tuyệt vời, tôi luôn ghi nhớ nó.

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận