Tin học lớp 3 Bài 10: Trang trình chiếu của em

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Tin học lớp 3 Bài 10: Trang trình chiếu của em

Giải bài tập SGK Tin học 3 trang 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 sách Chân trời sáng tạo giúp các em học sinh lớp 3 xem gợi ý giải các câu hỏi Bài 10: Trang trình chiếu của em của Chủ đề E: Ứng dụng Tin học.

Qua đó, các em sẽ biết cách trả lời toàn bộ các câu hỏi Khám phá, Luyện tập và Vận dụng của bài 10 trong sách giáo khoa Tin học 3 Chân trời sáng tạo. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tin học lớp 3 cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Giải Khám phá Tin học lớp 3 Chân trời sáng tạo bài 10

Nhập chữ vào trang trình chiếu

Hãy nêu các bước nhập chữ vào trang trình chiếu.

Trả lời:

  • Nháy chuột vào bên trong khung văn bản đề xuất hiện con trỏ soạn thảo có dạng | rồi gõ tiêu đề.
  • Nháy chuột vào bên trong khung văn bản để xuất hiện con trỏ soạn thảo, rồi gõ nội dung.
Xem thêm:  Tin học lớp 3 Bài 1: Phát biểu nhiệm vụ và tìm sự trợ giúp của máy tính

Chèn ảnh vào trang trình chiếu

Hãy nêu các bước chèn hình ảnh vào trang trình chiếu.

Trả lời:

  • Bước 1. Nháy chuột vào thẻ Insert.
  • Bước 2. Nháy chuột vào lệnh Pictures.
  • Bước 3. Mở thư mục chứa tệp hình ảnh.
  • Bước 4. Chọn tệp ảnh.
  • Bước 5. Nháy chuột vào nút lệnh Insert để hoàn tất.

Giải Luyện tập Tin học lớp 3 Chân trời sáng tạo bài 10

Luyện tập 1

Hãy chỉ ra biểu tượng của phần mềm trình chiếu MS PowerPoint:

Biểu tượng

Đáp án: C

Luyện tập 2

Sắp xếp các việc dưới đây theo thứ tự thực hiện để nhập chữ vào trang chiếu:

A. Gõ nội dụng.

B. Nháy chuột vào bên trong khung để làm xuất hiện con trỏ soạn thảo.

Trả lời:

Thứ tự đúng: B – A

Luyện tập 3

Sắp xếp các việc dưới đây theo thứ tự thực hiện chèn hình ảnh vào trang trình chiếu.

A. Chọn pictures.

B. Nháy chuột vào thẻ Insert.

C. Nháy chuột vào nút lệnh Insert.

D. Mở thư mục chứa tệp ảnh, chọn tệp ảnh.

Trả lời:

Thứ tự đúng: B – A – D – C.

Luyện tập 4

Sắp xếp các việc dưới đây theo thứ tự thực hiện để lưu tệp trình chiếu:

A. Chọn thư mục lưu bài trình chiếu.

B. Gõ tên tệp vào ô file name.

C. Nháy chuột vào nút lệnh Save

D. Nháy chuột vào nút lệnh Save để hoàn tất.

Trả lời:

Thứ tự đúng: C – A – B – D.

Giải Vận dụng Tin học lớp 3 Chân trời sáng tạo bài 10

Tạo trang trình chiếu có cả chữ và hình ảnh để giới thiệu về một người bạn thân của em.

Xem thêm:  Bài 12 Tin học lớp 3: Thực hiện các bước trong công việc.

Trả lời:

Bước 1. Khởi động chương trình Microsoft PowerPoint.

Bước 2. Nháy chuột vào bên trong khung để làm xuất hiện con trỏ soạn thảo. Gõ nội dung “Bạn Thân Của Em” trong phần tiêu đề. Tiếp theo nhập họ tên, ngày sinh, lớp của bạn.

Bước 3. Nháy chuột vào thẻ Insert. Chọn Pictures. Mở thư mục chứa tệp ảnh. Nháy chuột vào nút lệnh Insert để thêm hình ảnh của bạn vào.

Bước 4. Trình chiếu cho bạn em xem và nhận xét.

Bước 5. Lưu bài.

Bạn Thân Của Em

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận