Tin học lớp 3 Bài 3: Em tập sử dụng chuột

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Tin học lớp 3 Bài 3: Em tập sử dụng chuột

Giải bài tập SGK Tin học 3 trang 10, 11, 12 sách Cánh diều giúp các em học sinh lớp 3 xem gợi ý giải các câu hỏi Bài 3: Em tập sử dụng chuột của Chủ đề A1: Khám phá máy tính.

Qua đó, các em sẽ biết cách trả lời toàn bộ các câu hỏi Khởi động, Hoạt động, Luyện tập và Vận dụng của bài 3 chủ đề A1 trong sách giáo khoa Tin học 3 Cánh diều. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tin học lớp 3 cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Khởi động Tin học lớp 3 Cánh diều bài 3

Con trỏ chuột trên màn hình máy tính thường có hình mũi tên. Em hãy cầm và dịch chuyển chuột, đồng thời quan sát con trỏ chuột di chuyển theo. Hãy mời bạn xem kết quả thực hiện của em.

Trả lời:

Xem thêm:  Tin học lớp 3 Bài 3: Em tập gõ hàng phím trên và dưới

Em tự thực hiện hoạt động và chia sẻ với bạn của mình.

Hoạt động Tin học lớp 3 Cánh diều bài 3

Hoạt động 1

Em hãy quan sát Hình 2a và 2b. Từ đó, nói cho bạn biết cách cầm chuột như thế nào là đúng và như thế nào là sai?

Hình 2a và 2b

Trả lời:

* Cách cầm chuột đúng:

  • Đặt cả lòng bàn tay lên chuột và đặt nhẹ các ngón tay lên các nút chuột
  • Ngón tay trỏ đặt ở nút chuột trái, ngón tay giữa ở nút chuột phải. Các ngón còn lại đặt tự nhiên ở bên trái và bên phải chuột.
  • Bàn tay, cổ tay ở vị trí thẳng hàng
  • Cử động nhưng không vẹo cổ tay khi di chuyển chuột.

* Cách cầm chuột sai:

  • Bàn tay và cổ tay không ở vị trí thẳng hàng
  • Các ngón tay không đặt đúng vị trí các nút chuột
  • Vẹo cổ tay khi di chuyển chuột.

Hoạt động 2

Em hãy thực hiện các thao tác sử dụng chuột theo hướng dẫn của thầy, cô.

Luyện tập Tin học lớp 3 Cánh diều bài 3

Bài 1

Em hãy cho biết, khi cầm chuột bằng tay phải:

a. Ngón tay trỏ đặt ở đâu?

b. Ngón tay giữa đặt ở đâu?

c. Các ngón tay còn lại đặt ở đâu?

d. Khi cần lăn nút cuộn, ta dùng ngón tay nào?

Trả lời:

a. Ngón tay trỏ đặt ở nút chuột trái

b. Ngón tay giữa đặt ở nút chuột phải

c. Các ngón tay còn lại đặt tự nhiên ở bên trái và bên phải chuột

Xem thêm:  Tin học lớp 3 Bài 11B: Luyện tập sử dụng chuột máy tính

d. Khi cần lăn nút cuộn, ta dùng ngón trỏ.

Bài 2

Em hãy nháy chuột phải vào một vị trí nào đó trên màn hình, sau đó nháy chuột vào một vị trí khác. Hãy nói cho bạn biết điều gì sẽ xảy ra mỗi khi làm như vậy.

Trả lời:

Khi nháy chuột phải vào một vị trí bất kì trên màn hình, sẽ hiện ra một bảng gồm các lệnh tùy chọn. Sau đó nháy chuột vào vị trí khác thì màn hình lại trở về bình thường.

Vận dụng Tin học lớp 3 Cánh diều bài 3

Trên màn hình có một số biểu tượng phần mềm. Em và bạn hãy lần lượt sử dụng chuột để thực hiện các thao tác sau:

a. Nháy chuột vào biểu tượng This PC để chọn nó.

b. Nháy chuột vào một vị trí khác để không chọn biểu tượng đó nữa.

c. Nháy chuột chọn một biểu tượng rồi kéo thả chuột để di chuyển nó.

d. Kéo thả chuột để chọn một số biểu tượng phần mềm ở cạnh biểu tượng This PC.

Quan sát và nhận xét bạn cầm chuột có đúng cách không.

Trả lời:

Em lần lượt thực hiện các thao tác và quan sát xem bạn cầm chuột đúng cách hay chưa.

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận