Toán 3 Bài 39: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Photo of author

By THPT An Giang

Giải Toán lớp 3 trang 109, 110 sách Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1 là tài liệu hữu ích giúp học sinh lớp 3 nắm bắt kiến thức một cách hiệu quả. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về phép so sánh số lớn gấp mấy lần số bé trong chủ đề 6: Phép nhân, phép chia trong phạm vi 1000.

Hoạt động trang 109, 110 SGK Toán lớp 3 Kết nối tri thức tập 1

Bài 1

Trong bài này, chúng ta sẽ so sánh số lớn và số bé để tìm ra số lớn gấp mấy lần số bé. Hãy xem bảng dưới đây:

Số lớn 6 10 20
Số bé 2 5 4
Gấp mấy lần số bé? 3 ? ?

Qua bảng trên, ta có thể nhận thấy rằng số lớn 6 gấp 3 lần số bé 2.

Bài 2

Chúng ta sẽ đi tìm số lần mà một đối tượng dài gấp bao nhiêu lần một đối tượng khác. Hãy xem ví dụ sau:

Bài 2

a) Bút chì dài gấp bao nhiêu lần bút sáp?

b) Bút chì dài gấp bao nhiêu lần cái ghim?

Gợi ý đáp án:

  • Bút chì dài 10 cm.
  • Bút sáp dài 5 cm.
  • Cái ghim dài 2 cm.

a) Bút chì dài gấp 2 lần bút sáp.

b) Bút chì dài gấp 5 lần cái ghim.

Luyện tập trang 110 SGK Toán lớp 3 Kết nối tri thức tập 1

Bài 1

Trong bài này, chúng ta sẽ so sánh số lớn và số bé để tìm ra số lớn hơn bao nhiêu đơn vị và số lớn gấp mấy lần số bé. Hãy xem bảng dưới đây:

Xem thêm:  Toán 3: Thực hành xem đồng hồ (tiếp theo)
Số lớn 8 12 15 24 30
Số bé 2 4 5 6 3
Lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị? 6 ? ? ? ?
Gấp mấy lần số bé? 4 ? ? ? ?

Từ bảng trên, ta có thể kết luận rằng:

  • Số lớn hơn số bé 6 đơn vị.
  • Số lớn gấp 4 lần số bé.

Bài 2

Chúng ta cần tính số quả bóng trong mỗi hàng và cột. Hãy xem ví dụ sau:

Bài 2

a) Mỗi hàng có bao nhiêu quả bóng?

  • Mỗi hàng có 8 quả bóng.

b) Mỗi cột có bao nhiêu quả bóng?

  • Mỗi cột có 4 quả bóng.

Số quả bóng trong một hàng gấp bao nhiêu lần số quả bóng trong một cột?

  • Số quả bóng trong một hàng gấp 2 lần số quả bóng trong một cột.

Bài 3

Trong bài này, chúng ta sẽ so sánh số khách được chở bởi hai chiếc thuyền khác nhau. Hãy xem ví dụ sau:

Thuyền lớn chở 24 khách du lịch, thuyền nhỏ chở 6 khách du lịch. Hỏi:

a) Thuyền lớn chở hơn thuyền nhỏ bao nhiêu khách du lịch?

b) Số khách ở thuyền lớn gấp bao nhiêu lần số khách ở thuyền nhỏ?

Gợi ý đáp án:

a) Thuyền lớn chở hơn thuyền nhỏ số khách du lịch là: 24 – 6 = 18 (khách du lịch)

b) Số khách ở thuyền lớn gấp số lần số khách ở thuyền nhỏ là: 24 : 6 = 4 (lần)

Hy vọng với những ví dụ và bảng số liệu trên, các bạn đã hiểu rõ hơn về phép so sánh số lớn gấp mấy lần số bé. Hãy cùng tiếp tục học tập và rèn luyện kỹ năng toán của mình.

Xem thêm:  Toán 3: Khả năng xảy ra của một sự kiện

Đăng bởi: THPT An Giang