Toán 3 Bài 40: Luyện tập chung

Photo of author

By THPT An Giang

Giải Toán lớp 3 trang 111, 112 sách Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1 giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, xem gợi ý giải các bài tập Bài 40: Luyện tập chung của Chủ đề 6: Phép nhân, phép chia trong phạm vi 1000.

Giải SGK Toán 3 trang 111, 112 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1 được biên soạn chi tiết, bám sát nội dung trong sách giáo khoa giúp các em củng cố kiến thức thật tốt. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của THPT An Giang.

Giải Toán 3 Luyện tập chung sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Luyện tập 1: Toán lớp 3 trang 111 Kết nối tri thức

Bài 1

Đặt tính rồi tính:

Gợi ý đáp án:
Bài 1

Bài 2

Số?

Xem thêm:  Toán 3: Góc vuông, góc không vuông

Bài 2

Gợi ý đáp án:
a)

Số đã cho | 12 | 15 | 18
Giảm 3 lần | 4 | 5 | 6
Gấp 4 lần | 48 | 60 | 72

b)

Số lớn | 36 | 40 | 45
Số bé | 9 | 8 | 5
Số lớn gấp mấy lần số bé | 4 | 5 | 9

Bài 3

Con bê cân nặng 120 kg, con bò nặng gấp 3 lần con bê. Hỏi cả hai con cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Gợi ý đáp án:
Cân nặng của con bò là:

120 x 3 = 360 (kg)

Cân nặng của cả hai con là :

120 + 360 = 480 (kg)
Đáp số: 480 kg

Luyện tập 2: Toán lớp 3 trang 111, 112 Kết nối tri thức

Bài 1

Mỗi số ghi ở cánh hoa là giá trị của biểu thức nào?

Bài 1

Gợi ý đáp án:
Em thực hiện tính giá trị của biểu thức:

Phép tính A: 360 + 47 – 102 = 407 – 102 = 305
Phép tính B: 360 – (335 – 30) = 360 – 305 = 55
Phép tính C: 132 × (12 – 9) = 132 × 3 = 396
Phép tính D: 80 + 60 × 2 = 80 + 120 = 200
Phép tính E: (150 + 30) : 6 = 180 : 6 = 30

Bài 1

Bài 2

Cây cau nhà em lúc mới trồng cao 2 m. Hiện nay, cây cau đã cao 6 m. Hỏi hiện nay cây cau cao gấp mấy lần lúc mới trồng?

Gợi ý đáp án:
Hiện nay, cây cau cao gấp số lần lúc mới trồng là:

6 : 2 = 3 (lần)
Đáp số: 3 lần

Bài 3

a)
Bài 3

b) Tính giá trị của biểu thức.

Gợi ý đáp án:
a. Con lợn cân nặng số kilogam là:

(2 x 5 ) x 6 = 60 ( kg)
Đáp số: 60 kg

b.

8 x 5 x 2 = 8 x (5 x 2) = 80
9 x 2 x 5 = 9 x (2 x 5) = 90