Toán lớp 5: Luyện tập trang 61

Photo of author

By THPT An Giang

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng luyện tập và rèn kỹ năng giải Toán 5 thông qua việc xem đáp án và hướng dẫn giải chi tiết 3 bài tập trong sách giáo khoa Toán 5 trang 61. Bên cạnh đó, sẽ có những gợi ý và cách tiếp cận để chuẩn bị tốt cho các bài kiểm tra và bài thi sắp tới.

Giải bài tập Toán 5 bài Luyện tập trang 61

Đáp án Toán 5 trang 61

Bài 1: a)

(2,5 × 3,1) × 0,6 = 7,75 × 0,6 = 4,65

2,5 × (3,1 × 0,6) = 2,5 × 1,86 = 4,65

(1,6 × 4 ) × 2,5 = 6,4 × 2,5 = 16

1,6 × (4 × 2,5) = 1,6 × 10 = 16

(4,8 × 2,5) × 1,3 = 12 × 1,3 = 15,6

4,8 × (2,5 × 1,3) = 4,8 × 3,25 = 15,6

Giá trị luôn luôn bằng nhau.

b) Kết quả:

Bài 2:
a) 151,68
b) 111,5

Bài 3: 31,25 (km)

Hướng dẫn giải bài tập Toán 5 trang 61

Bài 1

a) Tính rồi so sánh giá trị của (a x b ) x c và a x (b x c)

(a x b ) x c = a x (b x c)

b) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

9,65 x 0,4 x 2,5 = 9,65 x (0,4 x 2,5) = 9,65 x 1 = 9,65

0,25 x 40 x 9,84 = 10 x 9,84 = 98,4

7,38 x 1,25 x 80 = 7,38 x (1,25 x 80) = 7,38 x 100 = 738

34,3 x 5 x 0,4 = 34,3 x 2 = 68,6

Bài 2

Tính:

a) (28,7 + 34,5 ) x 2,4 = 63,2 x 2,4 = 151,68

b) 28,7 + 34,5 x 2,4 = 28,7 + 82,8 = 111,5

Xem thêm:  Toán lớp 5: Luyện tập trang 137

Bài 3

Một người đi xe đạp mỗi giờ đi được 12,5km. Trong 2,5 giờ, người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Trong 2,5 giờ người đó đi được:

12,5 x 2,5 = 31,25 (km)

Đáp số: 31,25 (km)

Nếu bạn muốn xem chi tiết và tham khảo thêm các bài tập Toán lớp 5 khác, hãy truy cập THPT An Giang để có thêm thông tin. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn cải thiện kỹ năng giải Toán 5 một cách tốt nhất để đạt kết quả cao trong học tập.