100 câu hỏi trắc nghiệm Tin học văn phòng

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: 100 câu hỏi trắc nghiệm Tin học văn phòng

Để hỗ trợ cho công việc đạt được hiệu quả cao nhất, tin học văn phòng là một trong những môn học không thể thiếu hiện nay. Vì vậy, 100 câu hỏi trắc nghiệm Tin học văn phòng sau đây sẽ giúp các bạn đánh giá chính xác mức độ hiểu biết của bạn đối với môn học này, đồng thời giúp bạn có thêm kiến thức để vận dụng vào công việc thực tế. Sau đây là nội dung chi tiết, mời bạn đọc tham khảo.

100 câu hỏi trắc nghiệm Tin học văn phòng

Em hãy khoanh tròn vào câu mà em cho là đúng nhất.

1. Lặp lại các dòng tiêu đề của bảng biểu ta dùng

a. Table\Heading Row repeat

b. Table\Sort

c. Table\Formular

d. Cả ba đều sai

2. Edit\Select all tương ứng với phím tắt nào?

a. Ctrl – A

b. Ctrl – L

c. Ctrl – K

d. A,C sai

3. Để chọn hiệu ứng cho chữ ta chọn thẻ nào trong format\Font:

a. Text effects

b. Charater spacing

c. Cả ba đều sai

d. Font

4. Lệnh nào sau đây tương ứng với phím tắt Ctrl-D.

a. Format\Font style

b. Insert\Font

c. Font\Style

d. Format/Font

5. Muốn biết ta đã gõ được mấy từ thì dùng lệnh:

a. Tools\Spelling and Grammar

b. Tools\Option

c. Tools\Count

d. Có hai câu đúng trong 3 câu

6. Chèn một kí tự đặc biệt ta dùng:

Xem thêm:  Tài liệu thí nghiệm vật liệu xây dựng

a. Insert\Text box

b. Insert\File

c. Insert\Symbol

d. Insert\Picture

7. Tìm kiếm và thay thế một từ lặp lại nhiều lần

a. Edit\Go to

b. Edit\Replace

c. Edit\Find

d. A.b đúng

8. Chuyển sang chữ hoa đầu từ ta dùng lệnh :format\change case

a. Title Case

b. Lower Case

c. Sentence Case

d. Upper Case

9. Trộn các ô lại với nhau ta sử dụng menu lệnh:

a. Table\Formular

b. Table\Sort

c. Table\Meger Cells

d. Table\Split Cells

10. Để trình bày văn bản theo kiểu liệt kê ta dùng lệnh nào sau đây?

a. Format\Tab

b. Format\bullet and numbe

c. Format\direction

d. Format\paragraph

11. Tô màu cho đoạn văn bản ta dung lệnh :

a. Format\border and shading

b. Format\Header and Footer

c. Format\Change Case

d. Format\Drop cap

12. Tạo khoảng cách các dòng là hai dòng thì dùng tổ hợp phím nào?

a. Ctrl-2

b. Ctrl-0

c. Ctrl-1

d. A,b đúng

13. Hiển thị thanh công cụ chuẩn ta chọn view\toolbar\:

a. Table and border

b. Standard

c. Drawing

d. Formatting

14. Thoát khỏi chương trình Word ta sử dụng menu lệnh:

a. File\close

b. File\exit

c. File\Print preview

d. Có hai câu đúng trong ba câu

15. Chèn một cột bên phải cột được chọn:

a. Table\Insert\Row below

b. Table\Insert\Row above

c. Table\Insert\Columns to right

d. Table\Insert\Columns to left

16. Để copy một đoạn văn bản ta dùng cặp lệnh nào:

a. Edit\Copy-Edit\Paste

b. Edit\Cut-Edit\Paste

c. Cả hai đều đúng

d. Cả hai đều sai

17. Tạo đầu trang và chân trang ta dùng lệnh

Xem thêm:  Đơn xin đăng kí học cải thiện điểm

a. View\Header

b. View\ Header and Footer

c. View\Footer

d. Cả ba đều sai

18. Để tạo một bảng biểu thì ta dùng menu lệnh nào?

a. Table\Insert\Cells

b. Table\Insert\Row

c. Table\Insert\Column

d. Table\Insert\ Table

19. Đánh số trang cho một file văn bản ta dùng lệnh:

a. Insert\Page number

b. Insert\Date and Time

c. Insert\Break

d. Không có câu nào đúng

…….

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận