33 đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: 33 đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2

33 đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án kèm theo, giúp các em nắm được cấu trúc đề thi giữa kì 1, biết cách phân bổ thời gian làm bài hợp lý để đạt kết quả cao trong kỳ thi giữa kì 1 năm 2022 – 2023.

Với 33 đề thi giữa kì 1 Toán 2 này, có cả đề thi cho sách Cánh diều, Chân trời sáng tạo và Kết nối tri thức với cuộc sống. Qua đó, các em sẽ làm quen với đề thi giữa học kì 1 theo sách mới để ôn thi hiệu quả. Mời các em cùng tải miễn phí:

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2022 – 2023

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 2 sách Cánh diều

Đề thi giữa kì 1 môn Toán 2 năm 2022 – 2023

I. Trắc nghiệm (Khoanh vào trước đáp án đúng)

Câu 1. Các số tròn chục bé hơn 50 là:

A. 10 ; 20 ; 30 ; 50

B. 10 ; 20 ; 30 ; 40

C. 0 ; 10 ; 20 ; 30

D. 20 ; 10 ; 30 ; 50

Câu 2. Kết quả của phép tính 75 + 14 là:

A. 79

B. 78

C. 80

D. 89

Câu 3. Số thích hợp viết vào chỗ chấm cho đúng thứ tự:

90 ; …….. ; …….. ; 87 là:

A. 91 ; 92

B. 88 ; 89

C. 89 ; 88

D. 98 ; 97

Câu 4. Trong bãi có 58 chiếc xe tải. Có 38 chiếc rời bãi. Số xe tải còn lại trong bãi là:

A. 20 chiếc

B. 96 chiếc

C. 30 chiếc

D. 26 chiếc

Câu 5. Tính: 47 kg + 22 kg = ? kg

A. 59

B. 69

C. 79

D. 39

Câu 6. Cho: … > 70. Số thích hợp để điền vào ô trống là:

A. 60

B. 70

C. 80

D. 69

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

45 + 32 6 + 51 79 – 25 68 – 7

Câu 8. Tính:

a. 8 + 9 = 16 – 9 =

b. 13l – 6l = 8l + 7l =

Câu 9. Bao gạo to cân nặng 25 kg gạo, bao gạo bé cân nặng 12 kg gạo. Hỏi cả hai bao cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Xem thêm:  Bộ đề thi học kì 1 môn Toán 2 năm 2022 - 2023 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu 10. Điền số thích hợp vào ô trống.

Điền số thích hợp vào ô trống

Đề thi giữa kì 1 môn Toán 2 năm 2022 – 2023

PHẦN I. Trắc nghiệm

Câu 1: B. 10 ; 20 ; 30 ; 40

Câu 2: D. 89

Câu 3: C. 89 ; 88

Câu 4: A. 20 chiếc

Câu 5: B. 69

Câu 6: C. 80

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 7:

45 + 32 = 77

6 + 51 = 57

79 – 25 = 54

68 – 7 = 61

Câu 8.

8 + 9 = 17 16 – 9 = 7

13l – 6l = 7l 8l + 7l = 15l

Câu 9.

Cả hai bao cân nặng số ki-lô-gam gạo là:

25 + 12 = 37 kg

Đáp số: 37kg

Câu 10

9, 12, 15, 18

42, 40, 38, 36

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề thi giữa kì 1 môn Toán 2 năm 2022 – 2023

PHÒNG GD & ĐT ….

TRƯỜNG TIỂU HỌC…..

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2022 – 2023
Môn: Toán – Khối 2
(Thời gian: 40 phút, không kể thời gian giao đề)

Họ và tên: …………………………………… Lớp 2………

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. Số liền trước của số 80 là:

Câu 2. Số gồm 5 chục và 2 đơn vị là:

Câu 3. Số tám mươi tư viết là:

Câu 4. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 8 + 5 ….15

A. >

B. <

C. =

D. Dấu khác

Câu 5. Lan có 7 cái kẹo, Mai có 8 cái kẹo. Cả hai bạn có …. cái kẹo?

A. 14 cái kẹo

B. 13 cái kẹo

C. 15 kẹo

D. 15 cái kẹo

Câu 6.

Tổng của 31 và 8 là:

Hiệu của 48 và 23 là:

Câu 7.

Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là:

Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là:

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Đặt tính rồi tính

Bài 2. Lớp 2A có 35 học sinh, lớp 2B có nhiều hơn lớp 2A là 3 học sinh. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu học sinh?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Bài 3. Hình bên có:

a) Có …….. hình chữ nhật.

b) Có ………hình tam giác.

Hình

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán 2 năm 2022 – 2023

Câu 1: C

Câu 2: D

Câu 3: C

Câu 4: B

Câu 5: C

Câu 6:

a, D

b, C

Câu 7:

a, C

b, D

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Đặt tính rồi tính

a, 31 + 7 = 38

b, 78 – 50 = 28

Bài 2.

Tóm tắt:

2A có: 35 học sinh

2B có nhiều hơn 2A 3 học sinh

2B ? học sinh

Bài giải:

Lớp 2B có số học sinh là:

35 + 3 = 38 (học sinh)

Đáp số: 38 học sinh

Bài 3. Hình bên có:

a) Có 1 hình chữ nhật.

b) Có 5 hình tam giác.

Hình

Xem thêm:  Bộ đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2022 - 2023 theo Thông tư 27

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 2 sách Chân trời sáng tạo (Đề 1)

Câu 1. Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng. Số liền sau của 81 là

A.80
B.81
C.82

Câu 2. Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng. Hiệu của 58 và 32 là

A. 58 – 32
B. 58 + 32
C. 32 + 58

Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S. Số bé nhất có hai chữ số là

A. 99☐
B. 11☐
C. 10☐

Câu 4. Nối (theo mẫu)

Câu 4

Câu 5. Nối (theo mẫu)

Câu 5

Câu 6. Tính

7 + 5 = 11 – 6 = 8cm + 4cm – 5cm =

12 – 9 = 3 + 9 = 14l + 6l + 7l =

Câu 7. Đặt tính rồi tính: 46 – 30 22 + 5

Câu 8. Giải bài toán. Huy xếp được 7 ngôi sao, Mai xếp được nhiều hơn Huy 5 ngôi sao. Hỏi Mai xếp được bao nhiêu ngôi sao?

Câu 9. Đúng ghi Đ, sai ghi S.

A. Các hình ảnh trên đều là đường gấp khúc.☐

B. Đường màu xanh lá cây (đường gấp khúc) dài 14 cm.☐

C. Đoạn thẳng màu đỏ dài 10cm.☐

Câu 9

Câu 10. Đánh dấu (√) vào bức tranh bạn Ong vẽ.

Biết rằng bạn Ong chỉ vẽ một bức tranh, bức tranh đó có đặc điểm như sau:

o Bạn vẽ bầu trời lúc ban ngày.

o Bức tranh có hai đám mây.

o Khung tranh không phải hình tròn.

Câu 10

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 2 sách Chân trời sáng tạo (Đề 2)

Đề thi giữa kì 1 môn Toán 2 năm 2022 – 2023

I. Trắc nghiệm (Khoanh vào trước đáp án đúng)

Câu 1: Số gồm 6 chục và 7 đơn vị được viết là:

A. 76

B. 67

C. 70

D. 60

Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 54 = 50 + …..

A. 4

B. 5

C. 50

D. 40

Câu 3: Số bị trừ là 24, số trừ là 4. Vậy hiệu là:

A. 19

B. 20

C. 21

D. 22

Câu 4: Số liền sau số 89 là:

A. 86

C. 88.

B. 87 .

D. 90.

Câu 5: Tổng của 46 và 13 là:

A. 57

B. 58

C. 59

D. 60

Câu 6: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 40 + 40 ….. 90

A. >

B. <

C. =

D. +

Câu 7: Điền số thích hợp vào ô trống

Câu 7

Câu 8: Viết phép tính vào ô trống:

Lớp 2A có 21 bạn nam và 17 bạn nữ. Hỏi lớp 2A có tất cả bao nhiêu học sinh?

II. Tự luận:

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a, 25 + 12

b, 18 + 3

c, 78 – 31

d, 79 – 25

Bài 2: Điền số thích hợp vào trống:

Bài 2

Bài 3: Trong can to có 17 lít nước mắm. Mẹ đã rót nước mắm từ can to và đầy một can 6 lít. Hỏi trong can to còn lại bao nhiêu lít nước mắm?

Xem thêm:  Các dạng toán luyện thi Violympic lớp 2

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Bài 4: Viết tất cả các số có hai chữ số lập được từ 3 số: 5, 0, 2.

…………………………………………………………………………………………………………….

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán 2 năm 2022 – 2023

I. Trắc nghiệm: 4 điểm (mỗi câu đúng được 0,5 điểm)

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8
B A B D C B A 21 + 17 = 38

II. Tự luận:

Bài 1: 2 điểm (mỗi câu đúng được 0,5 điểm)

a, 25 + 12 = 37

b, 18 + 3 = 21

c, 78 – 31 = 47

d, 79 – 25 = 54

Bài 2: 1 điểm (mỗi câu đúng được 0,25 điểm)

Bài 2

Bài 3: (2 điểm)

Bài giải

Số lít nước mắm còn lại trong can to là: (0,5 điểm)

17 – 6 = 11 (l) (1 điểm)

Đáp số: 11 lít nước mắm. (0,5 điểm)

Bài 4: (1 điểm)

Tất cả các số có hai chữ số lập được từ 3 số: 5, 0, 2 là: 50, 52 20,25.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2

Đề số 1

Trường:…………………….

Lớp:………………………..

Tên:………………………….

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

Môn: Toán- Lớp 2

Năm học: 2011-2012

Thời gian: 60 phút

Phần I:

Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

1. 1 dm = ………………

A. 1cm B. 10 cm C. 100 cm D. 50 cm

2. 28 + 4 = …………………

A. 24 B. 68 C.22 D.32

3. Số liền sau của 99 là:

A. 97 B. 98 C. 99 D. 100

4. 6kg + 13 kg= ……………kg

A. 19kg B. 29 kg C. 18 kg D. 20 kg

5. Số lớn nhất có hai chữ số là:

A. 90 B. 100 C. 99 D. 89

6. Số hình chữ nhật có trong hình vẽ là:

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2

A. 4 B. 9 C. 6 D. 5

7. 3l + 6l – 4l = …………l

A. 13l B. 14l C. 5l D. 4l

8. 87 – 22 = …………….

A. 65 B. 56 C. 55 D. 66

Phần II:

1. Đặt tính rồi tính:

a. 36 + 36 b. 55 + 25

c. 17 + 28 d. 76 + 13

2. Số? (2 điểm)

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2

3. Một cửa hàng buổi sáng bán được 78 kg đường, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 13 kg đường. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu kilôgam đường?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Đề số 2

Trường:…………………….

Lớp:………………………..

Tên:………………………….

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

Môn: Toán- Lớp 2

Năm học: 2011-2012

Thời gian: 60 phút

Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a/ 80;81;….;….;…..;….;86

b/ 70;….;…..;…..;….;…;64

Câu 2: Tính

7 + 8 = 10 + 2 = 8 + 4 = 9 + 4 =

Câu 3: Đặt tính rồi tính

27+15 50 + 9

Câu 4: Điền dấu (>, <,=) thích hợp vào chỗ chấm

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 9 + 9…….19 Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 2 + 9…….9 + 2

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 40 + 4……44 Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 25 + 5……..20

Câu 5:

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

25+14=39  42+15=71 

60+40=90  25+45=70 

Câu 6: Hình bên có:

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 2

……… hình tam giác

……… hình tứ giác

Câu 7: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1 dm = ……… cm 30 cm = …….. dm

5 dm = ………cm 70 cm = ………dm

Câu 8: Một cửa hàng buổi sáng bán được 45 kg gạo, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 15 kg gạo. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu kg gạo?

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận