Bộ đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách Cánh diều

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Bộ đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách Cánh diều

TOP 5 Đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2022 – 2023 sách Cánh diều giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng giao đề ôn tập học kì 1 năm 2022 – 2023 cho học sinh của mình theo chương trình mới.

Với 5 đề ôn thi học kì 1 môn Toán 1, sẽ giúp các em học sinh lớp 1 nắm được cấu trúc, luyện giải đề thật thành thạo để đạt kết quả cao trong kỳ thi cuối học kì 1 sắp tới. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm bộ đề ôn tập môn Tiếng Việt lớp 1. Mời thầy cô và các em cùng tải miễn phí bài viết:

Đề ôn thi học kì 1 môn Toán 1 – Đề 1

Câu 1: Cho các số: 0, 1, 4, 9, 10.

Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn……………………………………………

Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé …………………………………………..

Số lớn nhất là số …………. số bé nhất là số ……….

Câu 2: Tính

5 + 3 =            6 – 4 =

8 – 5 =            2 + 6 =

2 + 7 =          9 + 1 + 0 =

Xem thêm:  Hướng dẫn ra đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 theo Thông tư 27

9 – 5 =          7 – 2 – 3 =

Câu 3: Điền dấu ( >, < ,=)

4 8               7 9

5 +3 2+6            10 – 2 7 – 1

5 0            10 9

5 + 2 +3 9 -2 – 2

Câu 4: Viết phép tính thích hợp.

Câu 4

Câu 5: Hình bên:

Có ………. tam giác

Có ………hình vuông

Câu 5

Câu 6: Điền số

Câu 6

Đề ôn thi học kì 1 môn Toán 1 – Đề 2

Câu 1: Cho các số: 3, 0 ,1, 5, 9.

a. Số bé nhất là số ……… số lớn nhất là số ……….

b. Sắp xếp các số theo thứ tự giảm dần …………………………..

Câu 2: Tính:

10 -6 =           7 – 4 =

7 – 2 =            9 + 0 =

7 – 3 – 4 =      10 – 6 – 2 =

9 – 2 =              9 – 9 =

6 – 4 =             8 – 4 =

1 + 3 + 5 =      3 + 2+ 5 =

Câu 3: Điền số phù hợp:

Câu 3

Câu 4: Viết phép tính phù hợp:

Câu 4

Câu 5: Hình bên có:

Hình tròn………….

Hình vuông………….

Hình tam giác………….

Hình chữ nhật ………….

Câu 5

Câu 6: Cho các số: 6, 2, 4 viết 2 phép (+) và 2 phép (-) cho phù hợp:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Đề ôn thi học kì 1 môn Toán 1 – Đề 3

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Cho các số: 3, 5, 1, 8, 6 các số sắp xếp theo thự tự từ bé đến lớn là:

A. 3, 1, 5, 6, 8
B. 1, 3, 5, 6, 8
C. 8, 6, 5, 3, 1

Xem thêm:  Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 năm 2022 - 2023 theo Thông tư 27

Câu 2: Cho các số: 7, 1, 4, 9, 0. Số bé nhất là:

A. 1
B. 0
C. 9

Câu 3: Cho các số: 7, 1, 4, 9, 0. Số lớn nhất là:

A. 1
B. 0
C. 9

Câu 4: Các số lớn hơn 6 là:

A. 3, 0,2,
B. 7, 5, 9
C. 7, 8, 9

Câu 5: Các số nhỏ hơn 4 là:

A. 3, 0, 2
B. 5, 9, 0
C. 1, 8, 10

PHẦN 2: TỰ LUẬN

Bài 1: Tính:

1 + 5 = 7 – 6 = 9 – 2 = 4 + 3 =
7-3+4 = 10-6 -3 = 7+3-9 = 8-3-2 =

Bài 2: Điền số:

5 –……..= 2 ……… – 2 = 1 ……..+ 4 = 8 6 – 3 + …….= 7
2 +……..= 7 ………+ 3 = 10 …….. – 5 = 1 2 + ……. – 4 = 1

Bài 3: Viết phép tính cho phù hợp:

Bài 3

Bài 4: Điền dấu ( >, < ,=)

5 ☐ 8 10 ☐ 0 6 ☐ 5 9 ☐ 8
5 + 4 ☐ 7+0 6 – 3 ☐ 5+ 2 2 + 2 – 4 ☐ 9 -2 – 7

Bài 5: Điền dấu ( + ), ( – ) cho phù hợp:

…..

>>> Tải file để tham khảo trọn bộ đề ôn tập môn Toán lớp 1

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận