Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 năm 2022 – 2023 sách Cánh diều

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 năm 2022 – 2023 sách Cánh diều

TOP 15 Đề thi học kì 1 lớp 1 năm 2022 – 2023 sách Cánh diều môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, có đáp án, hướng dẫn chấm và bảng ma trận 3 mức độ theo Thông tư 27 kèm theo. Qua đó, giúp thầy cô tham khảo để ra đề thi học kì 1 theo chương trình mới.

Với 15 đề thi cuối học kì 1 lớp 1 Cánh diều, các em nắm được cấu trúc, biết cách phân bổ thời gian làm bài cho hợp lý để đạt kết quả cao trong kỳ thi học kì 1 năm 2022 – 2023 sắp tới. Chi tiết mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 sách Cánh diều theo Thông tư 27

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh diều

Đề kiểm tra môn Tiếng Việt lớp 1

PHÒNG GD&ĐT …..

TRƯỜNG TH

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2022 – 2023
MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 1 (Đọc thành tiếng)

Phiếu đọc 1

Xem thêm:  Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 sách Cánh diều

Thăm nhà dì Hiền

Nghỉ Tết, mẹ cho bé về Côn Sơn thăm dì Hiền. Nhà dì có chú cún con rất đẹp. Bé vuốt ve nó suốt.

Câu hỏi: Nhà dì Hiền có gì?

Phiếu đọc 2:

Về quê

Nghỉ hè , bé về quê. Bà đưa bé đi chợ. Chợ có cá rô phi, cá mè, cá chép…Chợ bán quả cam, quả me, quả lê … Bà mua cam làm quà cho bé.

Câu hỏi: Nghỉ hè bé đi đâu?

I. Đọc thầm bài văn:

Thăm bà

Mẹ sắp đồ cho bé Thắm về quê thăm bà. Bé ở nhà bà từ nhỏ. Bà chăm cho bé lắm. Bà bế ẵm, tắm rửa, ru cho bé ngủ.Chả thế mà Thắm nhớ bà lắm.

Dựa vào nội dung bài đọc em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Câu 1: Mẹ cho bé đi đâu?

A. Đi chơi
B. Đi chợ
C. Đi về quê thăm bà

Câu 2: Bà chăm bé như thế nào?

A. Bà bế ẵm, tắm rửa, ru cho bé ngủ
B. Bà chăm bé lắm
C. Bà bế ẵm, ru bé ngủ

Câu 3: Nối đúng:

Câu 3

Câu 4: Em hãy viết 1 câu thể hiện tình cảm bà dành cho cháu.

II. Chính tả:

1. Bài tập:

Bài 1: Điền g hoặc gh:

……ế…..ỗ

Bài 2: Nối đúng

Câu 2

Bài 3: Xếp các ô chữ để viết thành câu:

Câu 3

2. Tập chép: Bé nắn nót viết chữ để tặng mẹ

Đáp án đề kiểm tra môn Tiếng Việt lớp 1

Ma trận nội dung kiểm tra kiến thức và đọc hiểu môn Tiếng Việt 1

Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu, số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
Đọc Đọc thành tiếng Số câu 1 01
Số điểm 3 2 1 06
Đọc hiểu Số câu 1 1 1 03
Số điểm 2 1 1 04
Tổng đọc Số câu 2 2 2 06
Số điểm 5 3 2 10
Viết Viết chính tả Số câu 1 01
Số điểm 3 2 1 06
BT chính tả và câu Số câu 1 1 1 03
Số điểm 2 1 1 04
Tổng viết Số câu 2 2 2 06
Số điểm 5 3 2 10
Xem thêm:  Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2021 - 2022 sách Cùng học để phát triển năng lực

Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Tiếng Việt lớp 1

TT Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
TN TL TN TL TN TL
1 Đọc thành tiếng Số câu 1 TL 1
Câu số 1
2 Đọc hiểu Số câu 1 1 1 3
Câu số 2 3 4
3 Viết chính tả Số câu 1 TL 1
Câu số 5
4 BT chính tả và câu Số câu 1 1 1 3
Câu số 6 7 8
Tổng số câu 1 2 1 2 2 8

Đề thi kì 1 môn Toán lớp 1 sách Cánh diều

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
Số học Số câu 3 1 2 1 5 2
Câu số 1,2,3 9 4, 6 10
Số điểm 3,0 1,0 2,0 1,0 5,0 2,0
Hình học Số câu 1 1 1 1 2
Câu số 7 5 8
Số điểm 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0
Tổng Số câu 3 2 3 2 6 4
Số điểm 3,0 2,0 3,0 2,0 6,0 4,0

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Lớp: …….

Họ và tên: …………………………

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN TOÁN CUỐI HỌC KÌ I
Năm học: 2022 – 2023

Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề )

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)

Câu 1: Số? (1 điểm) (M1)

Câu 1

Câu 2: Viết số còn thiếu vào ô trống: (1 điểm) (M1)

Câu 3: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: (1,5 điểm) (M1)

a. 2 + 6 =

A. 6 B. 4 C. 8

b. 4 … 8

A. > B. < C. =

Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống. (1 điểm) (M2))

4 + 2 + 3 = 9

9 – 2 – 3 = 4

3 + 6 – 3 = 6

8 – 5 + 0 = 3

Xem thêm:  Tuyển tập 54 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Câu 5: Hình dưới là khối? (1 điểm) (M2)

Câu 5

A. Khối hộp chữ nhật
B. Khối lập phương

Câu 6: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: (0.5 điểm) (M2)

4 + 5 – 2 = ?

A. 7 B. 5 C . 6

II. PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm)

Câu 7: Nối với hình thích hợp (1 điểm) (M1)

Câu 7

Câu 8. Nối tên các đồ vật sau phù hợp với khối hộp chữ nhật, khối lập phương. (1 điểm) (M3)

Câu 8

Câu 9. Số (1 điểm (M1)

Câu 9

Câu 9

Câu 10. Xem tranh rồi viết phép tính thích hợp: (1 điểm) (M3)

Câu 10

Đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)

Câu 1: Số? (1 điểm) (M1)

Câu 1

Câu 2: Viết số còn thiếu vào ô trống: (1 điểm) (M1)

Câu 3: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: (1,5 điểm) (M1)

a. 2 + 6 =

C. 8

b. 4 … 8

B. <

Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống. (1 điểm) (M2))

4 + 2 + 3 = 9 Đ

9 – 2 – 3 = 4 S

3 + 6 – 3 = 6 S

8 – 5 + 0 = 3 Đ

Câu 5: Hình dưới là khối? (1 điểm) (M2)

Câu 5

A. Khối hộp chữ nhật

Câu 6: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: (0.5 điểm) (M2)

4 + 5 – 2 = ?

A. 7

II. PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm)

Câu 7: Nối với hình thích hợp (1 điểm) (M1)

Câu 7

Câu 8. Nối tên các đồ vật sau phù hợp với khối hộp chữ nhật, khối lập phương. (1 điểm) (M3)

Câu 8

Câu 9. Số (1 điểm (M1)

Câu 9

Câu 9

Câu 10. Xem tranh rồi viết phép tính thích hợp: (1 điểm) (M3)

Câu 10

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 sách Cánh diều

Exercise 1: Count and write

Count and write

Count and write

Count and write

1. ___________ pencils

2. ___________ dogs

3. ___________ books

Exercise 2: Write suitable letters to complete correct words

1. N _ teb _ _ k

2. P _ n

3. C _ a _ r

4. F _ s _

5. _ o _ ot

Exercise 3: Look at the picture and match

1. Look at the picture and match

A. hat

2. Look at the picture and match

B. duck

3. Look at the picture and match

C. eight

4. Look at the picture and match

D. egg

5. Look at the picture and match

E. boy

Đáp án đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1

Exercise 1: Count and write

1. Two pencils

2. Four dogs

3. Five books

Exercise 2: Write suitable letters to complete correct words

1. Notebook

2. Pen

3. Chair

4. Fish

5. Robot

Exercise 3: Look at the picture and match

1. B
2. E
3. D
4. C
5. A

…..

>>> Tải file để tham khảo trọn bộ đề thi học kì 1 lớp 1 năm 2022 – 2023 sách Cánh diều

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận