Tiếng Anh 10 Unit 5: 5I Culture

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 5: 5I Culture

Tiếng Anh 10 Unit 5: 5I Culture giúp các em học sinh lớp 10 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 68 sách Chân trời sáng tạo bài Unit 5: Ambition trước khi đến lớp.

Soạn 5I Culture Unit 5 lớp 10 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Global 10 trang 68. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 10. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 10 Unit 5I Culture trang 68, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Giải Tiếng Anh 10 Unit 5: 5I Culture

Bài 1

Work in pairs. Look at the photo. Are there Body Shop stores in your country? What do they sell?

(Làm việc theo cặp. Nhìn vào bức hình. Có cửa hàng Body Shop ở quốc gia của bạn không? Họ bán cái gì ở đó?)

Gợi ý đáp án

– Yes, there are Body Shop in my country.

(Có, có các cửa hàng Body Shop ở đất nước của mình.)

– They sell shower gel, body lotion,… other things that take care our body.

(Họ bán sữa tắm, sữa dưỡng thể,… và những thứ khác mà chăm sóc cơ thể của chúng ta.)

Bài 2

Read the text and fill in the gaps with the words below.

Xem thêm:  Tiếng Anh 10 Unit 6: 6A Vocabulary

(Đọc văn bản và điền vào khoảng trống với các từ dưới đây.)

Anita Roddick

Anita Perilli was born in 1942 in Littlehampton, a town (1) _____ the south of England. After leaving school, she trained (2) _____ an English teacher, but before she found a job, she decided to travel around the world. When Anita returned (3) _____ Britain, she met a Scottish man called Gordon Roddick. They fell in love and (4) _____ married. They had two daughters and moved to Brighton.

It was there in 1976 that Anita Roddick opened the first Body Shop store. She wanted (5) _____ sell cosmetics that were natural and not tested on animals. She also recycled the bottles (6) _____ contained her products: customers could bring them back to the shop and refill them. Six months (7) _____, she opened another shop, and by 1991, there were seven hundred Body Shop stores. By 2004, the Body Shop had over two thousand stores with 71 million customers in 51 countries. Anita Roddick was passionate about social and environmental issues. She gave money (8) _____ many charities. She joined anti-globalisation protests and criticised big oil companies that did not invest in renewable energy.

Near the end (8) _____ her life, she sold Body Shop to LOréal, one of the world’s largest cosmetics companies.

Many of her customers were angry, but she gave most (10) _____ her money to charities. She died in 2007 at the age of 65.

Gợi ý đáp án

1. in

2. as

3. to

4. got

5. to

6. that

7. later

8. to

9. of

10. of

Xem thêm:  Tiếng Anh 10 Unit 8: Looking Back

Bài 3

Read the text again and answer the questions.

(Đọc lại văn bản và trả lời các câu hỏi.)

1. Where did Roddick go after she left school?

(Roddick đã đi đâu sau khi bà ấy rời ghế nhà trường?)

2. Where did she live when she opened her first Body Shop store?

(Bà ấy sống ở đâu khi mở cửa hàng Body Shop đầu tiên?)

3. What was different about the Body Shop products?

(Có điều gì khác biệt về sản phẩm của Body Shop?)

4. Why did some of her customers feel angry?

(Tại sao một vài khách hàng của cô ấy lại tức giận?)

Gợi ý đáp án

1. She travelled around the world.

2. She lived in Brighton.

3. They were natural and not tested on animals.

4. Because she sold the Body Shop to L’Oreal.

Bài 4

Listen to a radio programme about the Tata family. Put their business activities in the order they are mentioned.

(Nghe chương trình radio về gia đình Tata. Đặt các hoạt động kinh doanh của họ theo thứ tự mà chúng được đề cập.)

1. Steel (Thép)

2. Electricity (Điện)

3. Indian Institute of Science (Viện Khoa học Ấn Độ)

4. Cotton (Sợi)

5. Tata Airlines (Hãng hàng không Tata)

Gợi ý đáp án

1. Cotton

2. Indian Institute of Science

3. Steel

4. Electricity

5. Tata Airlines

Bài 5

Listen again. Are the sentences true or false? Write T or F.

(Nghe lại. Những câu sau đúng hay sai? Viết T hoặc F.)

1. Jamsetji Nusserwanji set up his own business as soon as he left school.

Xem thêm:  Tiếng Anh 10 Unit 9: Listening

2. Tata companies worked fast and created excellent products.

3. Tata had one son who managed his steel companies.

4. Tata Airlines became a new company with a new name.

Gợi ý đáp án

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận