Tiếng Anh 7 Unit 7: Skills 2

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Tiếng Anh 7 Unit 7: Skills 2

Tiếng Anh 7 Unit 7: Skills 2 giúp các em học sinh lớp 7 trả lời các câu hỏi trang 79 Tiếng Anh 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống bài Unit 7: Traffic trước khi đến lớp.

Soạn Skills 2 Unit 7 lớp 7 bám sát theo chương trình SGK Global Success 7 – Tập 2. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 7. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh 7 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn nhé:

Soạn Anh 7 Unit 7: Skills 2

Bài 1

What can you see in this picture? What is special about it? (Bạn có thể nhìn thấy gì trong bức tranh này? Có gì là đặc biệt về nó?)

Bài 1

Gợi ý: There are so many types of vehicles on the roads. (Có quá nhiều phương tiện đi lại trên đường.)

Bài 2

Listen to the recording and choose the correct answer A, B or C. (Nghe đoạn ghi âm và chọn câu trả lời đúng A, B hoặc C)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Bài 2

Đáp án: C

Nội dung bài nghe:

Big cities around the world have traffic problems. Mumbai in India is one of them. Mumbai is one of the most congested cities in the world. Traffic jams happen nearly every day, so drivers have to spend a lot of time on the road.

Xem thêm:  Tiếng Anh 7 Unit 7: Project

There are several reasons for traffic jams in this city. One reason is its increase in population. With nearly 20 million, Mumbai has too many people on the road. Another reason is that the roads in Mumbai are narrow, and many are not in good condition. Also, many road users do not obey the traffic rules. As a result, this problem is getting worse and worse.

Hướng dẫn dịch:

Các thành phố lớn trên thế giới đều có vấn đề về giao thông. Mumbai ở Ấn Độ là một trong số đó. Mumbai là một trong những thành phố tắc nghẽn nhất trên thế giới. Tình trạng ùn tắc giao thông diễn ra gần như ngày nào khiến người lái xe phải mất nhiều thời gian trên đường.

Có một số lý do dẫn đến tắc đường ở thành phố này. Một lý do là sự gia tăng dân số của nó. Với gần 20 triệu, Mumbai có quá nhiều người trên đường. Một lý do khác là đường xá ở Mumbai hẹp và nhiều con đường trong tình trạng không tốt. Ngoài ra, nhiều người đi đường không chấp hành luật lệ giao thông. Kết quả là, vấn đề này ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Bài 3

Listen again and write ONE word or number in each gap. (Nghe lại và viết MỘT từ hoặc số vào mỗi khoảng trống)

Bài nghe:

Lời giải:

1. jams

2. problem/ jams

3. 20/ twenty

4. roads

5. obey

Hướng dẫn dịch:

Xem thêm:  Tiếng Anh 7 Unit 9: Communication

1. Ùn tắc giao thông xảy ra gần như mỗi ngày ở Mumbai.

2. Một nguyên nhân dẫn đến ùn tắc giao thông là do dân số tăng.

3. Mumbai có gần 20 triệu người.

4. Đường xá ở Mumbai chật hẹp.

5. Nhiều người đi đường không chấp hành luật lệ giao thông.

Bài 4

Tick the traffic problems in big cities in Viet Nam. (Đánh dấu vấn đề giao thông ở các thành phố lớn ở Việt Nam)

Bài 4

Gợi ý: 1, 2, 3, 4

Hướng dẫn dịch:

– quá nhiều phương tiện trên đường

– những con đường hẹp và gập ghềnh

– một số người không tuân thủ luật giao thông

– trẻ nhỏ đạp xe một cách nguy hiểm

– động vật hoang dã chạy qua đường

Bài 5

Write a paragraph of about 70 words about the traffic problems in your town / city. Use the cues above, and the following outline. (Viết một đoạn văn khoảng 70 từ về vấn đề giao thông ở thị trấn / thành phố của bạn. Sử dụng các gợi ý ở trên và dàn ý sau).

Bài 5

Gợi ý:

Hanoi is very crowded and it has to face a lot of trafic problems. There are too many people using the roads. All types of vehicles are on the roads. It’s very dangerous if you are not familiar with transportation here. There are some roads which are narrow and swampy when there is heavy rain. Moreover, some young people drive on the road dangerously. They don’t respect the traffic rules strictly and they even play on the street with their motors. I think the government should enact stricter rules for road users.

Xem thêm:  Tiếng Anh 7 Review 3: Skills

Hướng dẫn dịch:

Hà Nội rất đông đúc và phải đối mặt với rất nhiều vấn đề về kinh tế. Có quá nhiều người sử dụng đường. Tất cả các loại xe đều có mặt trên các con đường. Sẽ rất nguy hiểm nếu bạn không quen với phương tiện đi lại ở đây. Có một số con đường hẹp và sình lầy khi có mưa lớn. Hơn nữa, một số thanh niên lái xe trên đường rất nguy hiểm. Họ không tôn trọng luật lệ giao thông một cách nghiêm ngặt và họ thậm chí còn chơi trên đường phố với mô-tô của họ. Tôi nghĩ chính phủ nên ban hành những quy định chặt chẽ hơn đối với người đi đường.

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận