Tiếng Anh 7 Unit 5: Writing

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Tiếng Anh 7 Unit 5: Writing

Tiếng Anh 7 Unit 5: Writing giúp các em học sinh lớp 7 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 65 sách Chân trời sáng tạo bài Unit 5: Achieve trước khi đến lớp.

Soạn Anh 7 Unit 5 Writing bám sát theo chương trình SGK Friends Plus Student Book. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 7. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh 7 cho học sinh theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Soạn Anh 7 Unit 5: Writing

Bài 1

Read the biography. How old was Agatha Christie when she published her first novel? Why are her books popular? (Đọc tiểu sử. Agatha Christie bao nhiêu tuổi khi cô xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình? Tại sao sách của cô ấy được yêu thích?)

Bài 1

Trả lời:

1. She was 30.

2. Because the characters and the mysteries are so interesting.

Hướng dẫn dịch:

(1) Agatha Christie là một nhà văn người Anh. Cô sinh ra ở Anh vào năm 1890 và mất ở đó vào năm 1976.

(2) Cô bắt đầu viết lần đầu tiên khi cô mười sáu tuổi. Sau đó, khi còn là một y tá, cô ấy đã có ý tưởng cho một truyện trinh thám và cô ấy đã xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình vào năm 1920. Cô ấy là một người rất nhút nhát, vì vậy cô ấy hạnh phúc khi ở lại và viết hơn là gặp gỡ mọi người.

(3) Agatha Christie cuối cùng đã trở thành một trong những nhà văn được yêu thích nhất trong lịch sử. Cô đã viết hơn 60 cuốn tiểu thuyết, cũng như kịch và thơ, và bán được hơn hai tỷ cuốn sách. Có các bản dịch sách của cô ấy trong hơn 100 ngôn ngữ. Mọi người yêu thích công việc của cô ấy vì các nhân vật và những bí ẩn rất thú vị.

Bài 2

Match the blue first line of each paragraph (1-3) with the subject of the paragraph (a-c). (Nối dòng đầu tiên màu xanh lam của mỗi đoạn (1-3) với chủ đề của đoạn (a-c))

a. Early career

Xem thêm:  Tiếng Anh 7 Unit 8: Từ vựng

b. Achievements

c. Life

Trả lời:

1. c

2. a

3. b

Hướng dẫn dịch:

a. Sự nghiệp ban đầu

b. Thành tựu

c. Cuộc sống

Bài 3

Read the Study Strategy. Then read the list of questions. Read the biography again and add more questions to the list. (Đọc Chiến lược học. Sau đó, đọc danh sách các câu hỏi. Đọc lại tiểu sử và thêm nhiều câu hỏi vào danh sách.)

Bài 3

Hướng dẫn dịch:

Lựa chọn thông tin

Có rất nhiều thông tin về mọi người trên internet. Bạn cần quyết định thông tin nào sẽ sử dụng cho tiểu sử.

Mẹo: Lập danh sách các câu hỏi về người mà bạn đang viết về.

Bài 3

Trả lời:

a. Early career

– What was she like?

– Did she like meet people?

b. Achievements

– How many novels did she write?

– Were her books translated in any other languages?

– Why do people love her work?

Hướng dẫn dịch:

a. Sự nghiệp ban đầu

– Cô ấy như thế nào?

– Cô ấy có thích gặp gỡ mọi người không?

b. Thành tựu

– Cô ấy đã viết bao nhiêu cuốn tiểu thuyết?

– Sách của cô ấy có được chuyển ngữ sang bất kỳ ngôn ngữ nào khác không?

– Tại sao mọi người yêu thích tác phẩm của cô ấy?

Bài 4

Think of a famous or successful person from the past. Make a list of questions about them. Use the questions in exercise 3 to help you. (Hãy nghĩ về một người nổi tiếng hoặc thành công trong quá khứ. Lập danh sách các câu hỏi về chúng. Sử dụng các câu hỏi trong bài tập 3 để giúp bạn).

Trả lời:

Xem thêm:  Tiếng Anh 7 Unit 7: Speaking

1. When was he/ she born?

2. What is his/ her nationality?

3. When did he/ she start his/ her career?

4. How many prizes did he/ she win?

5. What is the most famous work of him/ her?

Hướng dẫn dịch:

1. Anh ấy / cô ấy sinh khi nào?

2. Quốc tịch của anh ấy / cô ấy là gì?

3. Anh ấy / cô ấy bắt đầu sự nghiệp của mình khi nào?

4. Anh ấy / cô ấy đã giành được bao nhiêu giải thưởng?

5. Tác phẩm nổi tiếng nhất của anh ấy / cô ấy là gì?

Bài 5

In your notebook, complete the Key Phrases with the words from text. (Trong sổ tay của bạn, hãy hoàn thành các Cụm từ chính với các từ trong văn bản)

Bài 5

Trả lời:

1. writing when she was sixteen

2. Agatha Christie

3. became one of the most popular writers in history

4. the characters and the mysteries are so interesting

Bài 6

Follow the steps in the Writing Guide. (Làm theo các bước trong Hướng dẫn Viết).

Bài 6

Trả lời:

Taylor Swift is a famous singer. She was born on 1989, in Pennsylvania.

Swift showed an interest in music at an early age, and she progressed quickly from roles in children’s theatre to her first appearance before a crowd of thousands. One of the most famous early hits of Taylor were “Love Story” and “You Belong With Me”.

In her career, she continued to write new songs with different kinds of music and most of them became famous all over the world too. Everybody love her because of her confidence and postitive attitude.

Xem thêm:  Tiếng Anh 7 Unit 6: Writing

Hướng dẫn dịch:

Taylor Swift là một ca sĩ nổi tiếng. Cô sinh năm 1989, tại Pennsylvania.

Swift thể hiện niềm yêu thích âm nhạc ngay từ khi còn nhỏ và cô ấy đã tiến bộ nhanh chóng từ các vai diễn trong nhà hát dành cho trẻ em cho đến lần đầu tiên xuất hiện trước đám đông hàng nghìn người. Một trong những bản hit thời kỳ đầu nổi tiếng nhất của Taylor là “Love Story” và “You Belong With Me”.

Trong sự nghiệp của mình, cô tiếp tục viết những bài hát mới với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau và hầu hết chúng đều trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới. Mọi người đều yêu mến cô ấy vì sự tự tin và thái độ làm việc của cô ấy.

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận