Tiếng Anh 7 Unit 8: Communication

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Tiếng Anh 7 Unit 8: Communication

Tiếng Anh 7 Unit 8 Communication giúp các em học sinh lớp 7 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần A, B trang 85 sách Cánh diều bài You should see a doctor trước khi đến lớp.

Soạn Communication Unit 8 lớp 7 trang 85 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Explorer English 7. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để trả lời các câu hỏi trang 85 từ đó học tốt tiếng Anh 7. Vậy dưới đây là nội dung chi tiết giải Tiếng Anh 7 Unit 8: Communication trang 85 mời các bạn cùng đón đọc.

Giải Tiếng Anh 7 Unit 8 Communication

Do a survey. Work in a group of four. Check the healthy habits you follow. Then ask your group members about their healthy habits. Discuss the results as a group. Talk about things you can do to stay healthy.

(Thực hiện một cuộc khảo sát. Làm việc theo nhóm bốn người. Kiểm tra các thói quen lành mạnh mà bạn tuân theo. Sau đó, hãy hỏi các thành viên trong nhóm của bạn về những thói quen lành mạnh của họ. Thảo luận kết quả trong một nhóm. Nói về những điều bạn có thể làm để giữ sức khỏe.)

Heathy habits

Me

2.

3.

4.

1. I eat breakfast everyday

2. I always wash my hands before I eat

3. I get a lot of rest

4. I eat lots of fruits and vegetables

5. I get plenty of exercise

6. I drink lots of water

7. I take a walk everyday

8. I protect my skin with sunscreen

Xem thêm:  Tiếng Anh 7 Unit 8: Project

Gợi ý đáp án

Heathy habits

Me

2. Mai Anh

3.Thuy

4. Quynh

1. I eat breakfast everyday

2. I always wash my hands before I eat

3. I get a lot of rest

4. I eat lots of fruits and vegetables

5. I get plenty of exercise

6. I drink lots of water

7. I take a walk everyday

8. I protect my skin with sunscreen

  • Lượt xem: 03
  • Dung lượng: 76,2 KB

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận