Toán lớp 4: Luyện tập trang 17

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Toán lớp 4: Luyện tập trang 17

Giải Toán lớp 4: Luyện tập giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo đáp án, cùng hướng dẫn giải chi tiết 5 bài tập trong SGK Toán 4 trang 17, 18. Qua đó, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố lại kiến thức, rèn kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án bài Luyện tập trang 17 của Chương 1: Số tự nhiên, bảng đơn vị đo khối lượng. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn nhé:

Đáp số Toán 4 trang 17, 18

Bài 1: 

a) Ba mươi lăm triệu sáu trăm hai mươi bảy nghìn bốn trăm bốn mươi chín. Trong đó:

 • Chữ số 3 thuộc hàng chục triệu nên có giá trị là 30 000 000.
 • Chữ số 5 thuộc hàng triệu nên có giá trị là 5 000 000.

b) Một trăm hai mươi ba triệu bốn trăm năm mươi sáu nghìn bảy trăm tám mươi chín. Trong đó:

 • Chữ số 3 thuộc hàng triệu nên có giá trị 3 000 000.
 • Chữ số 5 thuộc hàng chục nghìn nên có giá trị là 50 000.

c) Tám mươi hai triệu một trăm bảy mươi lăm nghìn hai trăm sáu mươi ba. Trong đó:

 • Chữ số 3 thuộc hàng đơn vị nên có giá trị là 3 đơn vị.
 • Chữ số 5 thuộc hàng nghìn nên có giá trị là 5000.
Xem thêm:  Toán lớp 4: Luyện tập chung trang 149

d) Tám trăm năm mươi triệu không trăm linh ba nghìn hai trăm. Trong đó:

 • Chữ số 3 thuộc hàng nghìn nên có giá trị là 3000.
 • Chữ số 5 thuộc hàng chục triệu nên có giá trị là 50 000 000.

Bài 2:

a) 5 760 342
c) 50 076 342

b) 5 706 342
d) 57 634 002

Bài 3:

a) Ấn Độ có số dân nhiều nhất, Lào có số dân ít nhất.

b) Các nước có số dân theo thứ tự sắp xếp từ ít đến nhiều: Lào; Cam-pu-chia; Việt Nam; Liên bang Nga; Hoa Kỳ; Ấn Độ.

Bài 4:

 • năm tỉ
 • ba trăm mười lăm tỉ
 • 3 000 000 000 – Ba nghìn

Bài 5:

 • Hà Giang: Sáu trăm bốn mươi tám nghìn một trăm dân.
 • Thành phố Hà Nội: Ba triệu không trăm linh bảy nghìn dân.
 • Quảng Bình: Tám trăm mười tám nghìn ba trăm dân.
 • Gia Lai: Một triệu không trăm bảy mươi lăm nghìn hai trăm dân.
 • Ninh Thuận: Năm trăm bốn mươi sáu nghìn một trăm dân.
 • Thành phố Hồ Chí Minh: Năm triệu năm trăm năm mươi tư nghìn tám trăm dân.
 • Cà Mau: Một triệu một trăm tám mươi mốt nghìn hai trăm dân.

Hướng dẫn giải bài tập Toán 4 trang 17, 18

Bài 1

Đọc số và nêu giá trị của chữ số 3 và chữ số 5 trong mỗi số sau:

a) 35 627 449;

c) 82 175 263;

b) 123 456 789;

d) 850 003 200.

Gợi ý đáp án:

a) Số 35 627 449 đọc là: Ba mươi lăm triệu sáu trăm hai mươi bảy nghìn bốn trăm bốn mươi chín. Trong đó:

 • Chữ số 3 thuộc hàng chục triệu nên có giá trị là 30 000 000.
 • Chữ số 5 thuộc hàng triệu nên có giá trị là 5 000 000.
Xem thêm:  Toán lớp 4: So sánh các số có nhiều chữ số trang 12

b) Số 123 456 789 đọc là: Một trăm hai mươi ba triệu bốn trăm năm mươi sáu nghìn bảy trăm tám mươi chín. Trong đó:

 • Chữ số 3 thuộc hàng triệu nên có giá trị 3 000 000.
 • Chữ số 5 thuộc hàng chục nghìn nên có giá trị là 50 000.

c) Số 82 175 263 đọc là: Tám mươi hai triệu một trăm bảy mươi lăm nghìn hai trăm sáu mươi ba. Trong đó:

 • Chữ số 3 thuộc hàng đơn vị nên có giá trị là 3 đơn vị.
 • Chữ số 5 thuộc hàng nghìn nên có giá trị là 5000.

d) Số 850 003 200 đọc là: Tám trăm năm mươi triệu không trăm linh ba nghìn hai trăm. Trong đó:

 • Chữ số 3 thuộc hàng nghìn nên có giá trị là 3000.
 • Chữ số 5 thuộc hàng chục triệu nên có giá trị là 50 000 000.

Bài 2

Viết số, biết số đó gồm:

a) 5 triệu, 7 trăm nghìn, 6 chục nghìn, 3 trăm, 4 chục và 2 đơn vị;

b) 5 triệu, 7 trăm nghìn, 6 nghìn, 3 trăm, 4 chục và 2 đơn vị;

c) 5 chục triệu, 7 chục nghìn, 6 nghìn, 3 trăm, 4 chục và 2 đơn vị;

d) 5 chục triệu, 7 triệu, 6 trăm nghìn, 3 chục nghìn, 4 nghìn và 2 đơn vị.

Gợi ý đáp án:

a) 5 760 342

c) 50 076 342

b) 5 706 342

d) 57 634 002

Bài 3

Số liệu điều tra dân số của một số nước vào tháng 12 năm 1999 được viết ở trên bảng bên:

a) Trong các nước đó:

 • Nước nào có dân số nhiều nhất?
 • Nước nào có dân số ít nhất?

b) Hãy viết tên các nước có số dân theo thứ tự ít lên đến nhiều.

Tên nước Số dân
Việt Nam 77 263 000
Lào 5 300 000
Cam-pu-chia 10 900 000
Liên Bang Nga 147 200 000
Hoa Kỳ 273 300 000
Ấn Độ 989 200 000
Xem thêm:  Toán lớp 4: Luyện tập trang 22

Gợi ý đáp án:

a) Trong các nước đó:

 • Nước Ấn Độ có số dân nhiều nhất.
 • Nước Lào có số dân ít nhất.

b) Ta có:

5 300 000 < 10 900 000 < 77 263 000 < 147 200 000 < 273 300 000 < 989 200 000.

Các nước có số dân theo thứ tự sắp xếp từ ít đến nhiều như sau: Lào; Cam-pu-chia; Việt Nam; Liên bang Nga; Hoa Kỳ; Ấn Độ.

Bài 4

Cho biết: Một nghìn triệu gọi là một tỉ

Viết vào chỗ chấm (theo mẫu):

Viết Đọc
1 000 000 000 “Một nghìn triệu” hay “một tỉ”
5 000 000 000 Năm nghìn triệu hay “….”
315 000 000 000 Ba trăm mười lăm nghìn triệu hay “……………… tỉ”
………………………. “……………………..triệu” hay “ ba tỉ”

Gợi ý đáp án:

Viết Đọc
1 000 000 000 “Một nghìn triệu” hay “một tỉ”
5 000 000 000 Năm nghìn triệu hay “năm tỉ”
315 000 000 000 Ba trăm mười lăm nghìn triệu hay “ba trăm mười lăm tỉ”
3 000 000 000 “Ba nghìn triệu” hay “ ba tỉ”

Bài 5

Trong lược đồ dưới đây có ghi số dân của một số tỉnh, thành phố năm 2003, đọc số dân của các tỉnh thành phố đó:

Bài 5

Gợi ý đáp án:

 • Hà Giang có Sáu trăm bốn mươi tám nghìn một trăm dân.
 • Thành phố Hà Nội có: Ba triệu không trăm linh bảy nghìn dân.
 • Quảng Bình có: Tám trăm mười tám nghìn ba trăm dân.
 • Gia Lai có: Một triệu không trăm bảy mươi lăm nghìn hai trăm dân.
 • Ninh Thuận có: Năm trăm bốn mươi sáu nghìn một trăm dân.
 • Thành phố Hồ Chí Minh có: Năm triệu năm trăm năm mươi tư nghìn tám trăm dân.
 • Cà Mau có: Một triệu một trăm tám mươi mốt nghìn hai trăm dân.

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận