Toán lớp 4: So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên trang 21

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Toán lớp 4: So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên trang 21

Giải Toán lớp 4: So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo đáp án, cùng hướng dẫn giải chi tiết 3 bài tập trong SGK Toán 4 trang 21, 22. Qua đó, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố lại kiến thức, rèn kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án bài So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên của Chương 1: Số tự nhiên, bảng đơn vị đo khối lượng. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Đáp số Toán 4 trang 22

Bài 1: >; <; =; <; >; =

Bài 2: 

a) 8136 ; 8316 ; 8361.

b) 5724 ; 5740 ; 5742.

c) 1890 ; 1945 ; 1954 ; 1969.

Bài 3: 

a) 1942 ; 1978 ; 1952 ; 1984.

b) 1890 ; 1945 ; 1969 ; 1954.

Hướng dẫn giải bài tập Toán 4 trang 22

Bài 1

Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

1234 … 999

8754 … 87 540

39 680 … 39000 + 680

Xem thêm:  Toán lớp 4: Nhân với số có ba chữ số trang 73

35 784 … 35 790

92 501 … 92 410

17 600 … 17000 + 600

Gợi ý đáp án:

1234 > 999

8754 < 87 540

39 680 = 39000 + 680

35 784 < 35 790

92 501 > 92 410

17 600 = 17000 + 600

Bài 2

Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

a) 8316 ; 8136 ; 8361.

b) 5724 ; 5742 ; 5740.

c) 64 831 ; 64 813 ; 63 841.

Gợi ý đáp án:

a) Ta có: 8136 < 8316< 8361.

Vậy các số viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: 8136 ; 8316 ; 8361.

b) Ta có: 5724 < 5740 < 5742.

Vậy các số viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: 5724 ; 5740 ; 5742.

c) Ta có: 1890 < 1945 < 1954 < 1969.

Vậy các số viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: 1890 ; 1945 ; 1954 ; 1969.

Bài 3

Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

a) 1942 ; 1978 ; 1952 ; 1984.

b) 1890 ; 1945 ; 1969 ; 1954.

Gợi ý đáp án:

Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

a) 1942 ; 1978 ; 1952 ; 1984.

b) 1890 ; 1945 ; 1969 ; 1954.

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận