Tiếng Anh 7 Unit 8: Từ vựng

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Tiếng Anh 7 Unit 8: Từ vựng

Tiếng Anh 7 Unit 8: Từ vựng tổng hợp toàn bộ từ mới tiếng Anh quan trọng xuất hiện trong bài Unit 8: Films sách Kết nối tri thức với cuộc sống, giúp các em học sinh lớp 7 chuẩn bị bài học trước khi tới lớp thật tốt.

Soạn Từ vựng Unit 8 lớp 7 bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh 7 – SGK Global Success bao gồm từ mới, phiên âm và nghĩa của từ, từ loại. Thông qua đó, giúp các em học sinh lớp 7 nhanh chóng nắm vững được kiến thức Tiếng Anh 7. Vậy mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn nhé:

Từ vựng Tiếng Anh 7 Unit 8: Films – Global Success

Từ vựng Từ loại Phiên âm Nghĩa
Acting n /ˈæktɪŋ/ Diễn xuất
Comedy n /ˈkɒmədi/ Phim hài
Confusing adj /kənˈfjuːzɪŋ/ Khó hiểu, gây bối rối
Director n /dəˈrektə(r)/ Đạo diễn (phim, kịch …)
Documentary n /ˌdɒkjuˈmentri/ Phim tài liệu
Dull adj /dʌl/ Buồn tẻ, chán ngắt
Enjoyable adj /ɪnˈdʒɔɪəbl/ Thú vị, thích thú
Fantasy n /ˈfæntəsi/ Phim giả tưởng
Frightening adj /ˈfraɪtnɪŋ/ Làm sợ hãi, rùng rợn
Gripping adj /ˈɡrɪpɪŋ/ Hấp dẫn, thú vị
Horror film n /ˈhɒrə(r) fɪlm/ Phim kinh dị
Moving adj /ˈmuːvɪŋ/ Cảm động
Must-see n /mʌst siː/ Bộ phim hấp dẫn, cần xem
Poster n /ˈpəʊstə(r)/ Áp phích quảng cáo
Review n /rɪˈvjuː/ Bài phê bình (về một bộ phim)
Scary adj /ˈskeəri/ Sợ hãi, rùng rợn
Science fiction n /ˌsaɪəns ˈfɪkʃn/ Thể loại phim khoa học viễn tưởng
Shocking adj /ˈʃɒkɪŋ/ Làng sửng sốt
Star v /stɑː(r)/ Đóng vai chính
Survey n /ˈsɜːveɪ/ Cuộc khảo sát
Twin n /twɪn/ Đứa trẻ sinh đôi
Violent adj /ˈvaɪələnt/ Có nhiều cảnh bảo lực
Wizard n /ˈwɪzəd/ Phù thuỷ
Xem thêm:  Tiếng Anh 7 Unit 7: Project
  • Lượt tải: 01
  • Lượt xem: 27
  • Dung lượng: 112,7 KB

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận