Đề cương ôn thi học kì 1 môn Sinh học lớp 9 năm 2022 – 2023

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Đề cương ôn thi học kì 1 môn Sinh học lớp 9 năm 2022 – 2023

Đề cương ôn tập Sinh học 9 học kì 1 năm 2022 – 2023 là tài liệu không thể thiếu dành cho các bạn lớp 9 chuẩn bị thi cuối học kì 1.

Đề cương ôn tập học kì 1 Sinh 9 giới hạn nội dung ôn thi, kèm theo các dạng bài tập trọng tâm và một số đề thi minh họa. Thông qua đề cương ôn tập cuối kì 1 Sinh học 9 giúp các bạn làm quen với các dạng bài tập, nâng cao kỹ năng làm bài và rút kinh nghiệm cho bài thi học kì 1 lớp 9 sắp tới. Vậy sau đây đề cương ôn thi học kì 1 Sinh 9 mời các bạn cùng tải tại đây. Bên cạnh đó các bạn tham khảo thêm: đề cương thi học kì 1 Địa lí 9, đề cương thi học kì 1 môn tiếng Anh 9, đề cương ôn tập cuối kì 1 môn Toán 9.

I. Phần trắc nghiệm ôn thi cuối kì 1 Sinh 9

Câu 1. Ai là người đã đặt nền móng cho di truyền học

A. Men đen
B. Mooc gan
C. New tơn
D. Anhxtanh

Câu 2. Trong quá trình phân bào NST bắt đầu nhân đôi ở

A. Kì giữa
B. Kì sau
C.Kì cuối
D.Kì trung gian

Câu 3. Từ một tế bào mẹ sau giảm phân tạo ra mấy tế bào con

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Câu 4. Bộ NST của 1 loài 2n = 24. Quá trình giảm phân thực hiện từ 11 tinh bào bậc 1. Vậy số tinh trùng được tạo ra và số NST có trong các tinh trùng là:

A. 44 và 1056;
B. 33 và 396;
C. 11 và 132;
D. 44 và 528.

Câu 5. Bộ NST của 1 loài 2n = 50. Quá trình giảm phân thực hiện từ 6 noãn bào bậc 1. Vậy số trứng được tạo ra và số NST có trong các trứng là:

A. 12 và 300;
B. 6 và 300;
C. 6 và 150;
D. 6 và 120.

Câu 6. Ở bò, có 7 tinh bào bậc 1 và 8 noãn bào bậc 1 giảm phân bình thường, đã tạo ra số tinh trùng và số trứng là:

A. 32 và 21;
B. 21 và 24;
C. 8 và 28;
D. 28 và 8.

Câu 7. Tế bào sinh dưỡng của 1 loài có 2n = 80. Tế bào này nguyên phân 4 lần liên tiếp. Vậy số NST có trong các tế bào con là:

A. 2560
B. 640
C. 1280;
D. 256.

Câu 8. Hãy hoàn chỉnh nội dung định luật của Menđen khi xét về 1 cặp tính trạng: “ Khi lai giữa các cá thể khác nhau về ….. và ……, thế hệ lai thứ nhất đồng loạt xuất hiện tính trạng …..”. Từ điền vào chỗ trống lần lượt là:

A. 1 cặp tính trạng tương phản; thuần chủng; trội.
B. 1 cặp tính trạng tương phản; thuần chủng; trung gian.
C. 2 cặp tính trạng; thuần chủng; trội.
D. Các cặp tính trạng; thuần chủng; trội.

Câu 9 : Cơ sở tế bào học của sự di truyền giới tính là

A. sự phân li và tổ hợp cặp NST giới tính trong quá trình giảm phân và thụ tinh.
B. sự phân li cặp NST giới tính trong quá trình giảm phân.
C. sự tổ hợp cặp NST giới tính trong quá trình thụ tinh.
D. sự phân li và tổ hợp cặp NST giới tính trong quá trình nguyên phân và thụ tinh.

Câu 10 : Chọn phát biểu đúng.

A. NST thường và NST giới tính đều có khả năng nhân đôi, phân li, tổ hợp và biến đổi hình thái trong quá trình phân bào.
B. NST thưởng và NST giới tính luôn tồn tại thành từng cặp.
C. NST chỉ có ở động vật.
D. Cặp NST giới tình ở giới cái tồn tại thành cặp tương đồng còn ở giới đực thì không.

Câu 11: ADN là hợp chất cao phân tử vì:

A. Khối lượng của nó rất lớn đạt đến hàng triệu, chục triệu đvC.
B. Khối lượng của nó lớn hơn gấp nhiều lần so với ARN.
C. Chứa từ hàng chục ngàn đến hàng triệu đơn phân.
D. Cả A và C.

Xem thêm:  Đề cương ôn tập học kì 2 môn Sinh học lớp 9 năm 2021 - 2022

Câu 12: Tính đặc thù của DNA mỗi loài được thể hiện ở

A. Số lượng ADN.
B. Số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp các nucleotit.
C. Tỉ lệ (A+T)/(G+X).
D. Chứa nhiều gen.

Câu 13: Một gen dài 4080Å, số lượng nucleotit của gen đó là

A. 2400
B. 4800
C. 1200
D. 4080.

Câu 14: Một gen có 70 chu kỳ xoắn, số lượng nucleotit của gen đó là

A. 700
B. 1400
C. 2100
D. 1800.

Câu 15: Xác định tỉ lệ phần trăm từng loại nucleotit trong phân tử ADN, biết ADN có A = 1/3 G.

A. A = T = 37,5%; G = X = 12,5%.
B. A = T = 12,5%; G = X = 37,5%.
C. A = T = 20%; G = X = 60%.
D. A = T = 10%; G = X = 30%.

Câu 16: Một gen có chiều dài 5100Å, chu kỳ xoắn của gen là

A. 100 vòng.
B. 250 vòng.
C. 200 vòng.
D. 150 vòng.

Câu 17: Chọn nhận định sai.

A. rARN có vai trò tổng hợp các chuỗi polypeptit để tạo thành bào quan riboxom.
B. mARN là bản phiên mã từ mạch khuôn của gen.
C. tARN vận chuyển axit amin cho quá trình tổng hợp protein.
D. rARN tham gia cấu tạo màng tế bào.

Câu 18: Cấu trúc ARN khác với ADN ở

A. Chỉ có 1 mạch.
B. Đơn phân là A, U, G, X.
C. Đường ribo.
D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 19: Vai trò của quá trình tổng hợp ARN là

A. Tổng hợp các thành phần cấu tạo thành NST.
B. Tổng hợp các loại ARN có vai trò trong quá trình tổng hợp protein.
C. Chuẩn bị cho quá trình phân bào.
D. Chuẩn bị cho quá trình nhân đôi NST.

Câu 20: Vì sao protein có vai trò quan tọng đối với tế bào và cơ thể?

A. Protein là thành phần cấu trúc của tế bào.
B. Protein liên quan đến toàn bộ hoạt động sống của tế bào.
C. Protein biểu hiện thành các tính trạng của cơ thể.
D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 21: Cấu trúc bậc mấy của proetin có dạng xoắn lò xò?

A. Bậc 1.
B. Bậc 2.
C. Bậc 3.
D. Bậc 4.

Câu 22: Đột biến NST là

A. sự biến đổi về số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng hay tế bào sinh dục.
B. sự phân li không đồng đều của NST về hai cực tế bào.
C. sự thau đổi liên quan đến một hay một vài đoạn trên NST.
D. những biến đổi về cấu trúc hay số lượng NST.

Câu 23: Ở người, mất đoạn NST số 21 hoặc 22 sẽ mắc bệnh gì?

A. Hồng cầu lữoi liềm.
B. Bệnh Down.
C. Ung thư máu.
D. Hội chứng Tơcnơ.

Câu 24: Đặc điểm chung của các đột biến là

A. Xuất hiện ngẫu nhiên, không định hướng, không di truyền được.
B. Xuất hiện ngẫu nhiên, định hướng, di truyền được.
C. Xuất hiện đồng loạt, định hướng, di truyền được.
D. Xuất hiện đồng loạt, không định hướng, không di truyền được.

Câu 25: Ruồi giấm 2n = 8, số lượng NST của thể ba nhiễm là

A. 9.
B. 10.
C. 7.
D. 6.

Câu 26: Biến dị bao gồm

A. Biến dị di truyền và biến dị không di truyền.
B. Biến dị tổ hợp và đột biến.
C. Đột biến và thường biến.
D. Đột biến gen và đột biến NST.

Câu 27: Thường biến thuộc loại biến dị không di truyền vì

A. phát sinh trong đời sống của cá thể.
B. không biến đổi kiểu gen.
C. do tác động của môi trường.
D. không biến đổi các mô, cơ quan.

Câu 28: Biến dị tổ hợp là

A. Sự tổ hợp vật chất di truyền giữa ADN và NST.
B. Sự tổ hợp vật chất di truyền với protein.
C. Sự tổ hợp vật chất di truyền vốn có ở bố mẹ cho con nhờ quá trình giảm phân và thụ tinh.
D. Sự tổ hợp các tính trạng có sẵn của bố mẹ cho con.

Câu 29: Phuơng pháp nào được sử dụng riêng để nghiên cứu di truyền người?

A. Nghiên cứu phả hệ, nghiên cứu trẻ đồng sinh.
B. Nghiên cứu tế bào.
C. Nghiên cứu phả hệ, nghiên cứu vật chất di truyền.
D. Xét nghiệm.

Xem thêm:  Bộ đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 9 năm 2021 - 2022

Câu 30: Phả hệ là

A. Sơ đồ theo dõi sự di truyền chỉ về các loại bệnh ở người.
B. Sơ đồ về kiểu gen mà con người nghiên cứu.
C. Sơ đồ biểu thị sự di truyền về một tính trạng nào đó trên những ngừoi thuộc cùng một dòng họ qua các thế hệ.
D. Sơ đồ biểu thị mối quan hệ họ hàng của mọi người trong gia đình.

II. Phần tự luận thi học kì 1 môn Sinh học 9

Câu 1. Phát biểu nội dung định luật đồng tính của Menđen.

Câu 2. Mô tả cấu trúc không gian của ADN. Hệ quả của NTBS được thể hiện ở những điểm nào? Giải thích vì sao hai ADN con được tạo ra qua quá trình nhân đôi lại giống với ADN mẹ?

Câu 3. Một đoạn AND có cấu trúc như sau:

Mạch 1: -A-G-T-A-T-X-G-T-A-A-G-X-X-T-A-A-

Mạch 2: -T-X-A-T-A-G-X-A-T-T-X-G-G-A-T-T-

Viết cấu trúc của hai đoạn AND con được tạo thành sau khi đoạn AND mẹ nói trên kết thúc quá trình nhân đôi.

Câu 4. Đột biến gen là gì? Có những dạng đột biến nào? Nguyên nhân và cơ chế phát sinh đột biến.

Câu 5. Trình bày quá trình nguyên phân diễn ra như thế nào?

Câu 6. Có 5 tế bào nguyên phân 1 số lần bằng nhau và đã tạo ra được 40 tế bào con có chứa 320 NST. Hãy xác định:

a. Số lần nguyên phân của tế bào trên.

b. Số NST 2n của loài. Tên của loài.

c. Số NST môi trường đã cung cấp cho tế bào nguyên phân.

Câu 7. Ở bò, chân cao là TT trội hoàn toàn so với bò chân thấp là TT lặn. Cho giao phối bò chân cao thuần chủng và bò chân thấp thu được F1. Tiếp tục cho F1 tự giao phối với nhau thu được F2. Xác định kết quả ở đời con lai F1 và F2.

Câu 8. Gàt có bộ NST 2n = 78. Có 9 tinh bào bậc I và 12 noãn bào bậc I của gà giảm phân bình thường.

Hãy xác định :

a. Số tinh trùng đã được tạo ra và số NST có trong các tinh trùng.

b. Số trứng đã được tạo ra và số NST có trong các trứng.

c. Số thể cực đã được tạo ra khi kết thúc giảm phân và số NST trong các thể cực đó.

Câu 9. Ở 1 loài hoa, hoa đỏ, cánh to là TT trội hoàn toàn so với hoa trắng, cánh nhỏ là TT lặn. Cho giao phấn hoa đỏ, cánh to thuần chủng và hoa trắng, cánh nhỏ thu được F1. Tiếp tục cho F1 tự thụ phấn với nhau thu được F2. Xác định kết quả ở đời con lai F1 và F2.

Câu 10. Một phân tử ADN có chứa 150000 vòng xoắn. Hãy xác định:

a. Chiều dài và số lượng nucleotit của ADN.

b. Số lượng từng loại nucleotit của ADN. Biết rằng loại A chiếm 15% tổng số nucleotit.

Câu 11. Một gen có 90 chu kì xoắn và cso số hiệu giữa A và G bằng 10% tổng số nucleotit của gen.

Hãy xác định:

a. Số lượng và tỉ lệ từng loại nucleotit của gen.

b. Chiều dài của gen.

Câu 12. Một gen có 120 vòng xoắn và có 20% G tự nhân đôi liên tiếp 3 lần. Hãy xác định:

a. Số lượng từng loại nucleotit của mỗi gen con được tạo ra.

b. Số lượng từng loại nucleotit của môi trường đã cung cấp cho gen nhân đôi.

III. Đề thi minh họa học kì 1 Sinh 9

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (6.0 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1. Người ta sử dụng phép lai phân tích nhằm:

a.Để phân biệt thể đồng hợp với thể dị hợp
b.Để nâng cao hiệu quả lai
c.Để tìm ra các cá thể đồng hợp trội
d. Để tìm ra các cá thể đồng hợp lặn

Câu 2. Ở chó, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài.

P : Lông ngắn thuần chủng x Lông dài, kết quả ở F1 như thế nào trong các trường hợp sau đây?

a.1 lông ngắn : 1 lông dài
b.Toàn lông dài
c. Toàn lông ngắn
d. 3 lông ngắn : 1 lông dài

Câu 3. Sự tự nhân đôi của NST diễn ra ở kì nào của chu kì tế bào?

Xem thêm:  Đề cương ôn tập học kì 2 môn Hóa học lớp 9 năm 2021 - 2022

a. Kì sau
b.Kì đầu
c.Kì giữa
d. Kì trung gian

Câu 4. Ruồi giấm có 2n =8. Một tế bào của ruồi giấm đang ở kì sau của giảm phân II. Tế bào đó có bao nhiêu NST đơn trong các trường hợp sau:

a.8
b.16
c.2
d.4

Câu 5. Loại ARN nào có chức năng vận chuyển axítamin:

a. m ARN
b. t ARN
c. rARN
d. Nuclêô

Câu 6. Khi cho cây cà chua quả đỏ thuần chủng lai phân tích thì thu được:

a.Toàn quả đỏ
b.Toàn quả vàng
c.Tỉ lệ 1 quả đỏ: 1 quả vàng
d. Tỉ lệ 3 quả đỏ : 1 quả vàng

Câu 7. Quá trình nguyên phân xảy ra ở tế bào nào của cơ thể :

a. Tế bào sinh sản
b. Tế bào sinh dưỡng
c. Tế bào trứng
d. Tế bào tinh trùng

Câu 8. Trẻ đồng sinh là:

a. Những đứa trẻ cùng được sinh ra ở một lần sinh
b. Những đứa trẻ được sinh ra cùng trứng
c. Những đứa trẻ được sinh ra khác trứng
d.Những đứa trẻ có cùng một kiểu gen

Câu 9. Prôtêin thực hiện được chức năng của mình chủ yếu ở những bậc cấu trúc nào sau đây ?

a. Cấu trúc bậc 2 và bậc 3
b.Cấu trúc bậc 1
c.Cấu trúc bậc 1và bậc 2
d. Cấu trúc bậc 3 và bậc 4

Câu 10. Loại ARN nào sau đây có chức năng truyền đạt thông tin di truyền.

a.ARN thông tin
b ARN vận chuyển
c.ARN Ribôxôm
d. riboxom

Câu 11. Ở cà chua , tính trạng quả đỏ (A) trội hoàn toàn so với quả vàng (a) . Khi lai phân tích thu được toàn quả đỏ . Cơ thể mang kiểu hình trội sẽ có kiểu gen :

a.AA (quả đỏ )
b.Aa (quả đỏ )
c.aa ( quả vàng )
d.Cả AA và Aa

Câu 12. Một khả năng của NST đóng vai trò rất quan trọng trong sự di truyền là :

a. Biến đổi hình dạng
b. Tự nhân đôi
c.Trao đổi chất
d. Co duỗi trong phân bào

Câu 13.Ở ruồi giấm 2n =8. Một tế bào ruồi giấm đang ở kì sau của nguyên phân ,Số NST trong tế bào đó bằng bao nhiêu trong các trường hợp sau :
a. 16
b. 4
c. 8
d. 32

Câu 14. Theo NTBS thì về mặt số lượng đơn phân thì trường hợp nào sau đây là đúng

a A + X + G = T + A + X
b.A+T = G + X
c. A=T , G = X
d.A+ X= G + X

Câu 15. Mét gen cã sè l­îng Nucleotit lµ 6800. Sè chu kú xo¾n cña gen theo m« h×nh Watson-Cric lµ

A.3400
B .340
C. 34
D. 3.4

Phần II. Tự luận (4.0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm): Một đoạn mARN sau:

Mạch mARN -A- U -A -X- A -X -U- G-

Hãy xác định trình tự nucleotit trên đoạn ADN hình thành mạch mARN trên ?

Câu 2(1,0 điểm): Cấu trúc điển hình của NST được thể hiện rõ nhất ở kì nào của quá trình phân bào? Mô tả cấu trúc đó.

Câu 4 (1,0 điểm): Gia đình ông An muốn có đàn chó con 100% là chó lông ngắn. Ông phải đem lai cặp bố mẹ như thế nào để có kết quả trên? Biết rằng ở chó, tính trạng lông ngắn trội hoàn toàn so với tính trạng lông dài.

IV. Đáp án đề thi học kì 1 lớp 9 môn Sinh

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (6.0 điểm)

Mỗi ý đúng được 0,4đ

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Đáp án A C Đ A B A B A D A D B Â C B

Phần II. Tự luận (4.0 điểm)

Câu

Nội dung

Điểm

1

Sinh 9 1

1

1

2

– Cấu trúc điển hình của NST được thể hiện rõ nhất ở kì giữa của quá trình phân bào

Cấu trúc của NST :

– Mỗi NST ở kỳ giữa gồm 2 cromatit giống hệt nhau gắn với nhau ở tâm động chia nó thành hai cánh.

– Tâm động là điểm đính của NST với sợi tơ vô sắc trong thoi phân bào.

– Mỗi Cromatit gồm chủ yếu một phân tử ADN và protein loại histon.

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

4

Qui ước: Gen A qui định tính trạng lông ngắn

Gen a qui định tính trạng lông dài

Đàn chó lông ngắn có kiểu gen là AA hoặc Aa hoặc vừa có KG AA và Aa

– TH1: 100% chó lông ngắn có KG AA

=> KG của P: AA x AA ( lông ngắn x lông ngắn)

– TH2: 100% chó lông ngắn có KG Aa

=> KG của P: AA x aa ( lông ngắn x lông dài)

– TH 3: đàn chó lông đen có KG AA và Aa

=> KG của P: AA x Aa ( lông ngắn x lông ngắn)

Mỗi trường hợp viết sơ đồ lai. HS không viết sơ đồ lai trừ ½ số điểm.

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận